PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Activitati 2012 – 4ro)

Transcrierea sau lectura unor texte cu caractere chirilice

a)      Normele de interpretare a grafiei chirilice

S-au stabilit criteriile de interpretare a grafiei chirilice pe baza bibliografiei din filologia românească (Iorgu Iordan, Despre ediţiile de texte, în Studii de limbă literară şi filologie, I, Editura Academiei R. S. R., p. 263, 1961. Strugaru, D., Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice. Problema dispariţiei lui i  final în limba română, în LR, X,1961, p. 606‑610. idem, Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice. Problema dispariţiei lui u  final în limba română, în LR, XI, 1962, p. 582‑594. Avram, Mioara/ Dimitrescu, Florica, Principii de transcriere a textelor româneşti vechi, în LR, XI, nr. 6, 1962, p. 653‑660. Kelemen, B., Cu privire la valoarea fonologică a literelor chirilice, în CL, IX, 1964, p. 183‑186. Avram, Andrei, Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte româneşti, în SCL, XV, 1964, nr. 1‑5. Vârtosu, Emil, Paleografia româno‑chirilică, Bucureşti, 1968. Ursu, N.A. Problema interpretării grafiei chirilice româneşti din jurul anului 1800, în LR, IX, 1960, nr. 3, p. 33-46. idem, Contribuţia Academiei Române în domeniul editării critice a textelor vechi româneşti, în LR, XV, 1966, nr. 5, p. 531-547. idem, Din nou despre interpretarea grafiei chirilice româneşti, în LR, XXV, 1976, nr. 5, p. 475-489. Gheţie, Ion, Interpretare şi transliterare, în SCL, XXX, 1979, nr. 4, p. 377‑378.

b)      Deprinderea lecturii textelor chirilice

Pentru a participa efectiv la parcurgerea traducerilor româneşti din secolul al XVIII-lea, au învăţat sau şi-au perfecţionat cunoştinţele de paleografie chirilică (sub îndrumare atentă) Gabriela Eugenia Dima și Alexandra Chiriac.