PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Activitati 2013 – 2ro)

Redactarea articolelor pentru volum

S-au studiat textele identificate sub aspect filologic, lingvistic sau de literatură comparată. De asemenea, din parcurgerea unor manuscrise chirilice s-au excerptat 16.530 de fişe  care conţin aspecte lexicale, fonetice, morfologice, sintactice, care permit alcătuirea unei analize documentată a trăsăturilor lingvistice din perioada de început a modernizării limbii române. Fişele excerptate au fost selectate pe fenomene fonetice, morfologice, lexicale, sintactice.

Magda Jeanrenaud a adunat material bibliografic şi exemplificări din traducerile româneşti pentru lucrarea, Traductologia şi importanţa traducerilor româneşti pentru modernizarea culturii române.

Ana-Maria Minuţ a alcătuit un grupaj de texte ştiinţifice, legislative şi administrative traduse  din limba germană, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în cadrul Şcolii Ardelene, efectuând următoarele operaţii: procurarea textelor, căutarea originalelor, stabilirea bibliografiei, fişare și a trecut la redactarea a trei texte din cadrul grupajului de texte ştiinţifice (de popularizare) traduse din limba germană, care conţine un număr mare de lucrări şi de domenii: medicină, agronomie, antropologie, apicultură, drept, economie, geografie, matematică; cercetarea presupune analiza textelor, prezentarea sau/şi descoperirea originalelor după care s-au făcut traducerile şi compararea lingvistică şi textologică.

Mirela Aioane se ocupă, punctual,  de traducerea romanului picaresc spaniol intitulat Viaţa Domnului Heruvim de la Ronda, de A.R. Lesage,  traducere a lui Gherasim Putneanul, în anul 1793, ms. 46 BAR şi a pregătit material introductiv pentru un studiu asupra unei cărți de bucate traduse, probabil, din limba italiană, care a intrat în atenția echipei. A început documentare pentru prezentările, în cadrul volumului colectiv, a activităţii a doi clerici moldoveni care au tradus mai multe scrieri laice care se înscriu în obiectivul cercetării noastre: Ghe­ra­sim Putneanul (de la Episcopia Romanului): Gheográfie noao; Oxen­stiern, Cugetări; Fénelon, Întîmplările lui Telemah şi arhidiaconul (apoi arhimandritului) Gherasim de la Mitropolia din Iaşi:  Voltaire, Istorie craiului Sfeziei Carol 12; Gabriel-Louis-Calabre Perau, Taina francmasonilor; romanul picaresc al lui Alain-René Le­sage, Viaţa domnului Heruvim de la Ronda; Contant d’Orville, Istoria Americăi;  Baltasar Gracián, Critil şi Andronius.

Gabriela Eugenia Dima s-a ocupat de traducerile din limba italiană ale lui Amfilohie Hotiniul.

Alexandra Chiriac a preluat tema Viaţa lui Bertoldo în cultura română, a transcris textul chirilic tipărit (43 pagini), a cărui traducere i-a fost atribuită lui Ioan Molnar, în vederea editării, analiza lingvistică şi stilistică, şi-a procurat, în cadrul deplasărilor, copii ale versiunilor italiene, franceze, germane, greceşti.