PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Volume 2016ro)

1. Andrei Corbea-Hoișie, Eugenia Dima (ed.), Începutul modernizării culturii române și racordarea la Occident prin traduceri, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2016, 380 p.

2. Alexandra Chiriac, Giulio Cesare Croce, „Viaţa lui Bertoldo” în spaţiul european şi varianta sa tradusă în Transilvania, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2016, 220 p.

3. Eugenia Dima, Gabriela E. Dima – Traducătorii români și traducerile laice din secolul al XVIII-lea, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2016, 280 p.