PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Volume 2016eng)

1. Andrei Corbea-Hoișie, Eugenia Dima (eds.), Începutul modernizării culturii române și racordarea la Occident prin traduceri [The Beginnings of the Modernisation of the Romanian Culture and Its Connection to Western Europe through Translations], Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2016, 380 p.

2. Alexandra Chiriac, Giulio Cesare Croce, „Viaţa lui Bertoldo” în spaţiul european şi varianta sa tradusă în Transilvania [“Life of Bertoldo” in the European Area and its Transylvanian Translated Version], Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2016, 220 p.

3. Eugenia Dima, Gabriela E. Dima – Traducătorii români și traducerile laice din secolul al XVIII-lea [The Romanian Translators and the secular translations in the 18th Century], Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2016, 280 p.