Burse

Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursuri de zi.

Norme de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării diferitelor categorii de burse de ajutor social.

Regulamentul de acordare a burselor Sf. Dumitru.

 

Burse de studiu şi de performanţă

Bursă de merit
Bursa se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai buni studenţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor. În anul universitar 2015 – 2016, bursa de merit este de 460 lei/lună.

Bursă de studiu (integrală sau parţială)
Bursele de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a punctajelor. Numărul de burse integrale şi parţiale se stabileşte în funcţie de fondurile alocate fiecărei facultăţi. În anul universitar 2015 – 2016, bursa de studiu integrală este de 345 lei/lună, iar cea parţială de 276 lei/lună.

Bursa „Meritul Olimpic”
Bursa se poate acorda studenţilor anului I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în calitate de elevi ai clasei a XII-a şi se primeşte lunar, pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. Lista bursierilor este stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

Burse de sprijin social

Bursă de ajutor social
Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: a) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri; b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut; c) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie. În anul universitar 2015 – 2016, bursa este in valoare de 276 lei/lună.

Bursă de ajutor social ocazional
Bursa de ajutor social ocazional este de trei categorii: pentru îmbrăcăminte, pentru maternitate sau în caz de deces şi se primeşte o singură dată pe semestru.

 Mai multe informaţiiclick aici

 

Bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural
Bursa se acordă studenţilor care se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învăţământul din mediul rural, o perioadă cel puţin egală cu cea pentru care au primit bursa, în calitate de titulari sau suplinitori, în specialităţile pentru care s-au pregătit. Studenţii care doresc să încheie un astfel de contract trebuie să depună la Direcţia pentru Probleme Social – Studenţeşti, Compartimentul Burse următoarele documente: copie după cartea/ buletinul de identitate, adeverinţă de student, cerere adresată decanului facultăţii şi vizată de către acesta.