Admitere – Studii de licenta

 Admitere la studii universitare de licenţă

Call center admitere la UAIC

***************************************
LISTA CANDIDATILOR cu optiuni de admitere si medii de concurs, pentru verificare.
Eventualele neconcordante va rugam sa le semnalati la adresa de email: sorin.mocanu@uaic.ro pana in data de 20.07.2021 ora 11.00
Pentru candidatii care nu si-au dat acordul pentru afisarea numelui, sunt afisate codurile dosarelor de concurs

Licenta – Candidati Romani/UE

Licenta – Candidati Romani de pretutindeni
***************************************

În cadrul proiectului FDI Șanse egale la educație – echitate în societate! (SE3S), Cod proiect CNFIS-FDI-2021-0489 s-a înființat Call center-ul admitere la UAIC care urmărește să faciliteze parcurgerea procedurii de admitere prin oferirea de informații privind oferta educațională și suport privind procedura de înscriere online pe platforma inscriere.uaic.ro pentru sesiunea de admitere iulie 2021 si septembrie 2021. Call centerul va funcționa în perioada 8-23 iulie 2021, în intervalul orar 9:00-19:00.

Numere de telefon (apel telefonic, mesaj text, whatsapp)

Informații generale

0754.249.845; 0754.249.846; 0754.249.847; 0754.249.848; 0754.249.849

 Suport tehnic platforma înscrieri

0754.249.850; 0754.249.851; 0754.249.852; 0754.249.853; 0754.249.854

 Informații români de pretutindeni

0754.249.855; 0754.249.856; 0754.249.857; 0754.249.858; 0754.249.859

Admiterea pentru programul de studii de licență de la extensiunea Focșani se prelungește până pe data de 20 iulie 2021.

 

Perioada de admitere:

 • 12 – 17 iulie 2021 – înscrierea candidaților; înscrierea ONLINE se termină pe data de 17 iulie 2021, ora 16.00;
 • 19 – 21 iulie 2021 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 22, 23, 26 iulie 2021 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi.

 

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2021 SE VA FACE ÎN PRINCIPAL ONLINE !

În situația excepțională în care candidaţii  nu au posibilitatea de a se înscrie online, aceștia vor putea depune dosarul, în format fizic, la sediul Facultăţii de Litere, în corpul A  al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sala Al. Dima (etaj 2),  în intervalul orar 9-15 (luni-vineri), respectiv 9-12 (sâmbătă).

Având în vedere necesitatea regulilor sanitare în vigoare, recomandăm  candidaţilor să depună dosarul online, modalitate de înscriere care asigură o maximă siguranţă și rapiditate şi care permite evitarea aglomeraţiei și a cozilor cauzate de timpul inerent procesării dosarelor în timp real.

Candidații care depun dosarul în format fizic trebuie să aducă actele de studiu în original: diploma de Bac sau adeverința de absolvire și foaia matricolă.

 

În atenția candidaților care se înscriu online:

La completarea fișei de înscriere, la III. Opțiuni de admitere, veți scrie o singură opțiune/specializare, de tipul: Limba și literatura română – Limba și literatura franceză sau Limba și literatura engleză – Literatură universală și comparată sau Limba și literatura italiană – Limba latină sau Limba și literatura rusă – Limba și literatura română sau Literatură universală și comparată – Limba și literatura spaniolă sau Traducere și interpretare engleză-franceză sau Traducere și interpretare franceză-germană sau Jurnalism etc. (există 71 de combinații posibile!) Admiterea se dă pe locurile primului element al specializării, cel scris cu roșu!

Dacă doriți să vă înscrieți la mai multe specializări (să aveți mai multe opțiuni), trebuie să achitați mai multe taxe și să completați mai multe fișe.

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Domeniul de studii Specializarea Romani Candidati din sistemul de protectie sociala Absolventi de licee situate in mediul rural Romi TAXA
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba si literatura romana – Limba si literatura moderna
 • Limba si literatura romana – Literatura universala si comparata
 • Limba si literatura romana – Limba si literatura latina
95 3 1 56
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba si literatura engleza – Limba si literatura moderna
 • Limba si literatura engleza – Limba si literatura romana
 • Limba si literatura engleza – Literatura universala si comparata
 • Limba si literatura engleza – Limba si literatura latina
75 1 2 45
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba si literatura franceza – Limba si literatura moderna
 • Limba si literatura franceza – Limba si literatura romana
 • Limba si literatura franceza – Literatura universala si comparata
 • Limba si literatura franceza – Limba si literatura latina
40 1 10
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba si literatura germana – Limba si literatura moderna
 • Limba si literatura germana – Limba si literatura romana
 • Limba si literatura germana – Literatura universala si comparata
 • Limba si literatura germana – Limba si literatura latina
29 1 20
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba si literatura rusa – Limba si literatura moderna
 • Limba si literatura rusa – Limba si literatura romana
 • Limba si literatura rusa – Literatura universala si comparata
 • Limba si literatura rusa – Limba si literatura latina
12 1 7
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba si literatura italiana – Limba si literatura moderna
 • Limba si literatura italiana – Limba si literatura romana
 • Limba si literatura italiana – Literatura universala si comparata
 • Limba si literatura italiana – Limba si literatura latina
15 1 10
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba si literatura spaniola – Limba si literatura moderna
 • Limba si literatura spaniola – Limba si literatura romana
 • Limba si literatura spaniola – Literatura universala si comparata
 • Limba si literatura spaniola – Limba si literatura latina
16 1 10
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Filologie clasica – Limba latină-Limba Greacă Veche 12 1 6
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Literatura universala si comparata – Limba si literatura moderna 12 1 10
TOTAL 306 1 12 1 174
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (engleza / franceza sau germana) 33 1 12
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (franceza / engleza sau germana) 12 1 10
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (germana / engleza sau franceza) 12 1 8
TOTAL 57 3 30
STUDII CULTURALE Studii americane (în limba engleză) 15 1 6
STIINTE ALE COMUNICARII Jurnalism 35 1 40
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura romana – Limba si literatura moderna, filiala Focsani  * sub rezerva aparitiei HG 25  15
TOTAL FACULTATE 438 1 17 1 265

Limbi moderne: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 

Domeniul de studii Specializarea BUGET CU BURSA BUGET FARA BURSA TAXA
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura romana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura romana – Literatura universala si comparata
Limba si literatura romana – Limba si literatura latina
5 5
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura engleza – Limba si literatura moderna
Limba si literatura engleza – Limba si literatura romana
Limba si literatura engleza – Literatura universala si comparata
Limba si literatura engleza – Limba si literatura latina
4 4 2
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura franceza – Limba si literatura moderna
Limba si literatura franceza – Limba si literatura romana
Limba si literatura franceza – Literatura universala si comparata
Limba si literatura franceza – Limba si literatura latina
3
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura germana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura germana – Limba si literatura romana
Limba si literatura germana – Literatura universala si comparata
Limba si literatura germana – Limba si literatura latina
1 3 1
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura rusa – Limba si literatura moderna
Limba si literatura rusa – Limba si literatura romana
Limba si literatura rusa – Literatura universala si comparata
Limba si literatura rusa – Limba si literatura latina
1 1
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura italiana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura italiana – Limba si literatura romana
Limba si literatura italiana – Literatura universala si comparata
Limba si literatura italiana – Limba si literatura latina
1
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura spaniola – Limba si literatura moderna
Limba si literatura spaniola – Limba si literatura romana
Limba si literatura spaniola – Literatura universala si comparata
Limba si literatura spaniola – Limba si literatura latina
1 1
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Filologie clasica – Limba latină-Limba Greacă Veche 1 1
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Literatura universala si comparata – Limba si literatura moderna 1 1
TOTAL 13 20 3
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (engleza / franceza sau germana) 2 2
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (franceza / engleza sau germana) 2 1
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (germana / engleza sau franceza) 1 2
TOTAL 5 5
STUDII CULTURALE Studii americane (în limba engleză)
STIINTE ALE COMUNICARII Jurnalism 3 2
TOTAL FACULTATE 22 27 3

Limbi moderne: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă

Testări lingvistice la limba română pentru candidații români de pretutindeni, sesiunea iulie 2021

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II și III la olimpiadele naţionale şi internaţionale de română şi limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, latină, greacă), obținute pe parcursul ciclului liceal.

Taxe:

Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară. Se poate plăti și folosind un card bancar (accesați adresa https://plati-taxe.uaic.ro/). Completati câmpurile cu numele și prenumele candidatului, CNP candidat, forma de învațământ, facultatea, tipul taxei, descrierea tranzacției și adresa de mail. Veți fi apoi direcționați către plată unde va trebui să introduceți datele de pe card.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare;
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului de către candidatul admis la buget);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.500 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 750 lei).

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscrie (premiul I, II și III la olimpiade naționale de limbă și literatură română / străină, premii obținute în perioada liceală).
 • candidații români de pretutindeni.

Se poate reduce cu 50% cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare atașate dosarului electronic.

 

Acte necesare pentru înscriere (se încarcă documentele scanate, în format .jpg /.pdf, pe platforma de înscriere online):

 • fişa de înscriere;
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • diploma de Bacalaureat obţinută în România (scan), sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile afectuate în afara României;
 • foaia matricolă (scan);
 • scan după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: scan după adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic.