Admitere – Studii de licenta

 Admitere la studii universitare de licenţă

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019 – 2020


Precizări cu privire la admiterea candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI (click aici pentru detalii)

Testări lingivistice pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică în limba română (pentru studenţii străni sau candidaţii români de pretutindeni) vor avea loc în corpul G al universităţii (la secretariatul Departamentului de Limbă română pentru studenţi străini), dupa următorul program:

 • Marti, 16.07.2019, ora 10.30
 • Miercuri, 17.07.2019, ora 10.00
 • Joi, 18.07.2019, ora 10.30

Rugăm candidaţii să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora stabilită pentru testare.


Perioada de admitere:

 • 15 – 19 iulie 2019, între orele 9.00 – 18.00 şi 20 iulie 2019, între orele 9.00 – 13.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11 – instructaj şi completarea fişei de înscriere; Amfiteatrul III.12 – depunerea dosarului);
 • 15 – 19 iulie 2019, între orele 9.00 – 17.00 şi 20 iulie 2019, între orele 9.00 – 12.00 – programul casieriei facultăţii;
 • 21 – 23 iulie 2019 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 24 – 26 iulie şi 29 iulie 2019, între orele 9.00 – 15.00 –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXA
Romani Absolventi de licee situate in mediul rural Romi
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura romana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura romana – Literatura universala si comparata
95 16 1  40
Limba si literatura engleza – Limba si literatura moderna
Limba si literatura engleza – Limba si literatura romana
Limba si literatura engleza – Literatura universala si comparata
75  30
Limba si literatura franceza – Limba si literatura moderna
Limba si literatura franceza – Limba si literatura romana
Limba si literatura franceza – Literatura universala si comparata
40  20
Limba si literatura germana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura germana – Limba si literatura romana
Limba si literatura germana – Literatura universala si comparata
29  20
Limba si literatura rusa – Limba si literatura moderna
Limba si literatura rusa – Limba si literatura romana
Limba si literatura rusa – Literatura universala si comparata
12  7
Limba si literatura italiana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura italiana – Limba si literatura romana
Limba si literatura italiana – Literatura universala si comparata
15  10
Limba si literatura spaniola – Limba si literatura moderna
Limba si literatura spaniola – Limba si literatura romana
Limba si literatura spaniola – Literatura universala si comparata
16  10
Filologie clasica – Limba latină-Limba Greacă Veche 12  6
Literatura universala si comparata – Limba si literatura moderna 12  10
TOTAL 306 16 1 153
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (engleza / franceza sau germana) 30  12
Traducere si interpretare (franceza / engleza sau germana) 10  10
Traducere si interpretare (germana / engleza sau franceza) 10  8
TOTAL 50 0 0 30
STUDII AMERICANE Studii americane 15 6
STIINTE ALE COMUNICARII Jurnalism 35  40
TOTAL FACULTATE 406 16 1 229

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 

Domeniul de licenţă Specializarea LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Buget, cu bursă Buget, fără bursă TOTAL BUGET RP TAXĂ
Limbă şi literatură Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche) 0 1 1 8
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) 0 1 1
Limbă şi literatură română – Literatură universală şi comparată 0 1 1
Limbă şi literatură română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) 0 1 1
Limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limbă şi literatură română 5 2 7
Limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) 2 1 3
Limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală şi comparată 0 1 1
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu următoarele limbi: engleză, franceză, germană) 7 2 9 3
Studii culturale Studii americane 0 0 0 1
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism 3 2 5 1
TOTAL 17 12 29 13

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2017/2018 şi 2018/2019).

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la casieria Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscriu;

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate și numai pentru specializarea unde s-au depus actele în original.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (180 lei); după  începerea celei de a doua sesiune de admitere, dar înaintea începerii anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru sem. I (240 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (1 octombrie 2019), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile afectuate în afara României;
 • Foaia matricolă (în original) (sau copie + original pentru confruntare, dacă originalul se va depune la altă facultate);
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ);
 • dosar plic.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații despre cazareaici

Informaţii utileaici