Admitere – Studii de licenta

 Admitere la studii universitare de licenţă

Perioada de admitere:

 • 13 – 24 iulie 2020 – înscrierea candidaților (exclusiv online); Înscrierea se termină pe data de 24 iulie 2020, ora 16,00
 • 27 – 31 iulie 2020 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • ziua imediat următoare datei afișării rezultatelor – 5 august 2020, între orele 9-14 și 6 – 14 august 2020, între orele 9-12 (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică) –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXĂ
Români Candidați din sistemul de protecție socială Absolvenți de licee situate in mediul rural Romi
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă)
 • .Limba și literatura română – Literatură universală și comparată
95 1 16 3 40
 • Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (franceză /germană/italiană/spaniolă/rusă).
 • Limba și literatura engleză – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura engleză – Literatură universală și comparată
75 30
 • Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă (engleză/germană/italiană/spaniolă/rusă)
 • .Limba și literatura franceză – Limba și literatura română
 • Limba și literatura franceză – Literatură universală și comparată
40 20
 • Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/italiană/spaniolă/rusă).
 • Limba și literatura germană – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura germană – Literatură universală și comparată
29 20
 • Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă).
 • Limba și literatura rusă – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura rusă – Literatură universală și comparată
12 7
 • Limba și literatura italiană – Limba și literatura modernă (engleză /franceză/germană/spaniolă/rusă).
 • Limba și literatura italiană – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura italiană – Literatură universală și comparată
15 10
 • Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/rusă).
 • Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura spaniolă – Literatură universală și comparată
16 10
Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche) 12 6
Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă) 12 10
TOTAL 306 1 16 3 153
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere și interpretare (engleză – franceză sau engleză – germană) 33 12
Traducere și interpretare (franceză – engleză sau franceză – germană) 12 10
Traducere și interpretare (germană – engleză sau germană – franceză) 12 8
TOTAL 57  0 0 0 30
STUDII AMERICANE Studii americane (în limba engleză) 15 6
STIINTE ALE COMUNICARII Jurnalism 35 40
TOTAL FACULTATE 413 1 16 3 229

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 

Domeniul de licenţă Specializarea LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Buget, cu bursă Buget, fără bursă TOTAL BUGET RP TAXĂ
Limbă şi literatură Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche) 0 2 2 2
Literatură universală şi comparată – Limba si literatura moderna (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă) 0 2 2
Limbă şi literatură română – Literatură universală şi comparată 0 3 3
Limbă şi literatură română – O limba si literatura moderna (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă) 0 3 3
Limba si literatura moderna A (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă) – Limbă şi literatură română 5 3 8
Limba si literatura moderna A (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă) – Limba si literatura moderna B (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă) 2 3 5
Limba si literatura moderna A (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă) – Literatură universală şi comparată 0 3 3
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare):engleză – franceza/engleză – germanăfranceză – engleză/franceză – germanăgermană – engleză/germană – franceză 7 3 10 1
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) 0 0 0 0
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism 3 3 6 0
TOTAL 17 25 42 3

Limbi moderne: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2018/2019 şi 2019/2020).

Taxe:

Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară. Se poate plăti și folosind un card bancar (accesați adresa https://plati-taxe.uaic.ro/). Completati câmpurile cu numele și prenumele candidatului, CNP candidat, forma de învațământ, facultatea, tipul taxei, descrierea tranzacției si adresa de mail. Veți apoi direcționați către plată unde va trebui să introduceți datele de pe card.

candidatului, chiar dacă cardul folosit nu este cel al candidatului, vă rugăm să specificați la ”Descrierea tranzacției” numele candidatului pentru care achitați.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare;
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului bugetat);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei).

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaş;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscrie;

Se poate reduce cu 50% cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare (adeverință vizată de către ISJ) prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 

Acte necesare pentru înscriere (se încarca fotocopii pe platforma de înscriere online):

 • Fişa de înscriere;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România (scan), sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile afectuate în afara României;
 • Foaia matricolă (scan);
 • scan după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: scan după adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;