Admitere – Studii de masterat

Metodologia pentru admitere la studii universitare de masterat

Perioada de admitere:

 • 15 – 19 iulie 2013, între orele 9.00 – 17.00  – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11 – instructaj şi completarea fişei de înscriere; Amfiteatrul III.12 – depunerea dosarului)
 • 20 – 23 iulie 2013 – afişarea rezultatelor
 • 23 – 27 iulie 2013, între orele 9.00 – 15.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi
 • 29 iulie 2013, ora 10.00, Amfiteatrul III.12 – confirmarea locurilor de către candidaţii admişi la rezerve şi prezenţi în sală (în măsura eliberării de locuri de către candidaţii admişi iniţial la buget sau taxă şi care nu şi-au confirmat locul).

 

Program  casierie Facultatea de Litere (sala 3.15, etaj II, corp A)

 • 15 – 19 iulie 2013 – între orele 9.00 – 16.00
 • 23 – 27 iulie 2013 – între orele 9.00 – 15.00

 

Număr de locuri:

 

Nr. crt. Programul de master CAPACITATE BUGET TAXA
1 Lingvistica generala si romaneasca 20 15 5
2 Literatura romana si hermeneutica literara 25 15 10
3 Literatura universala si comparata 25 15 10
4 Studii americane 20 17 3
5 Lingvistica aplicata – didactica limbii engleze 40 10 25
6 Studii francofone 40 19 11
7 Cultura germana in context european 30 15 15
8 Traducere si terminologie 50 15 25
9 Limbi, literaturi si civilizatii straine (slavistica) 150 8 12
10 Limbi, literaturi si civilizatii straine (italiana) 11 12
11 Limbi, literaturi si civilizatii straine (spaniola) 11 12
12 Limbi, literaturi si civilizatii straine (clasice) 8 10
13 Tehnici de productie editoriala in presa scrisa, audiovizual si multimedia 25 11 14

 

IMPORTANT:

 1. Toate programele de masterat vor funcționa numai în măsura completării cu un număr minim de 20 studenți admiși (care au încheiat contract). Altfel, studenții admiși vor trebui să opteze pentru un alt program de master unde există capacitate de școlarizare, conform opțiunilor fiecăruia.
 2. Toate programele de master din oferta Facultății de Litere sunt mastere profesionale.
 3. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă (pe întreaga durată a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media examenului de licență (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

 

Taxe:

Pentru perioda de admitere, taxele de înscriere se achită la casieriea Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 Pentru înscrierile la programele de studii de masterat, nu se acordă scutiri de la plata taxei de admitere

 

 Acte necesare pentru înscriere:

 • fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune diplomele în original, el va depune la facultate copiile legalizată a diplomelor de bacalaureat și licență + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • foia matricolă de la licență, în original (absolvenții promoției 2013 au pe adeverință media anilor de studiu);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)
 • adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri de masterat;
 • diploma de master (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii care doresc să urmeze a doua specializare de master;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

 

Candidații care se înscriu la două programe de master din cadrul Facultății de Litere, vor depune la al doilea dosar doar fișa de înscriere și chitanța de admitere.

 

Informaţii utile – aici