Admitere – Studii de masterat

Admitere la studii universitare de master

Lista candidaţilor înscrişi la master

Dacă nu vă regăsiți în această listă, vă rog să trimiteți un email la adresa sorin.mocanu@uaic.ro sau să sunați la numărul 0725 451703.

Call center admitere la UAIC

În cadrul proiectului FDI Șanse egale la educație – echitate în societate! (SE3S), Cod proiect CNFIS-FDI-2021-0489 s-a înființat Call center-ul admitere la UAIC care urmărește să faciliteze parcurgerea procedurii de admitere prin oferirea de informații privind oferta educațională și suport privind procedura de înscriere online pe platforma inscriere.uaic.ro pentru sesiunea de admitere iulie 2021 si septembrie 2021. Call centerul va funcționa în perioada 8-23 iulie 2021, în intervalul orar 9:00-19:00.

Numere de telefon (apel telefonic, mesaj text, whatsapp)

Informații generale

0754.249.845; 0754.249.846; 0754.249.847; 0754.249.848; 0754.249.849

 Suport tehnic platforma înscrieri

0754.249.850; 0754.249.851; 0754.249.852; 0754.249.853; 0754.249.854

 Informații români de pretutindeni

0754.249.855; 0754.249.856; 0754.249.857; 0754.249.858; 0754.249.859

Admiterea pentru programul de studii de masterde la extensiunea Botoșani se prelungește până pe data de 20 iulie 2021.

Perioada de admitere:

 • 12 – 17 iulie 2021 – înscrierea candidaților; înscrierea ONLINE se termină pe data de 17 iulie 2021, ora 16.00;
 • 19 iulie 2021interviu on-line în limba de predare a programului, începând cu ora 9.00;
 • 19 – 21 iulie 2021 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 22, 23, 26 iulie 2021 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi.

 

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2021 SE VA FACE ÎN PRINCIPAL ONLINE !

În situația excepțională în care candidaţii  nu au posibilitatea de a se înscrie online, aceștia vor putea depune dosarul, în format fizic, la sediul Facultăţii de Litere, în corpul A  al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sala Al. Dima (etaj 2),  în intervalul orar 9-15 (luni-vineri), respectiv 9-12 (sâmbătă).

Având în vedere necesitatea regulilor sanitare în vigoare, recomandăm  candidaţilor să depună dosarul online, modalitate de înscriere care asigură o maximă siguranţă și rapiditate şi care permite evitarea aglomeraţiei și a cozilor cauzate de timpul inerent procesării dosarelor în timp real.

Candidații care depun dosarul în format fizic trebuie să aducă actele de studiu în original: diploma de Bac, diploma de licență sau adeverința de absolvire și supliment la diploma / foaia matricolă.

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Nr. crt. Domeniul de studii Programul de master BUGET TAXA
1 Filologie Cultură germană în context european 13 7
2 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (clasice) 16 7
3 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (italiană)
4 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (slavistică)
5 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (spaniolă)
6 Filologie Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină 9 1
7 Filologie Lingvistică generală şi românească 17 10
8 Filologie Literatura română şi hermeneutică literară 15 11
9 Filologie Literatură universală şi comparată 13 2
10 Filologie Studii americane 11 6
11 Filologie Studii francofone 9 1
12 Filologie Traducere şi terminologie 9 5
13 Filologie Retorica în discursul științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral, filiala Botoșani  ** sub rezerva aparitiei HG 9
TOTAL 121 50

* locurile la taxă se vor suplimenta în funcție de situația înscrierilor

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 • 10 locuri buget, cu bursă, repartizate astfel: 5 locuri la Lingvistică generală şi românească, 4 locuri la Literatură română şi hermeneutică literară şi 1 loc la Literatură universală şi comparată;
 • 10 locuri buget, fără bursă, repartizate astfel: 4 locuri la Lingvistică generală şi românească, 5 locuri la Literatură română şi hermeneutică literară şi 1 loc la Literatură universală şi comparată;
 • 5 locuri cu taxă, repartizate astfel: 1 loc la Cultură germană în context european, 2 locuri la Limbi, literaturi și civilizații străine (clasice) şi 2 locuri la Studii francofone.

Testări lingvistice la limba română pentru candidații români de pretutindeni, sesiunea iulie 2021

Condiţiile de admitere:

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviul în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii de licență, 2. Media de la bacalaureat.

Taxe:

Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară. Se poate plăti și folosind un card bancar (accesați adresa https://plati-taxe.uaic.ro/). Completati câmpurile cu numele și prenumele candidatului, CNP candidat, forma de învațământ, facultatea, tipul taxei, descrierea tranzacției și adresa de mail. Veți fi apoi direcționați către plată unde va trebui să introduceți datele de pe card.

 • Taxă de admitere – 200 lei / program
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului doar de către candidații admiși la buget);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.500 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 750 lei)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi (cu viza ISJ). De asemenea, sunt scutiți de taxe candidații români de pretutindeni.

Acte necesare pentru înscriere (se încarcă documentele scanate, în format .jpg /.pdf, pe platforma de înscriere online):

 • fişa de înscriere;
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • scan după diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • scan după diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoțiile 2021 și, eventual, 2020 pentru care nu s- au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență);
 • scan după copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic.