Admitere – Studii de masterat

Admitere la studii universitare de master

Perioada de admitere:

 • 13 – 24 iulie 2020 – înscrierea candidaților (exclusiv online); Înscrierea se termină pe data de 24 iulie 2020, ora 16,00
 • 27 iulie 2020interviu on-line în limba de predare a programului, începând cu ora 9.00;
 • 27 – 31 iulie 2020 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • ziua imediat următoare datei afișării rezultatelor – 5 august 2020, între orele 9-14 și 6 – 14 august 2020, între orele 9-12 (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică) –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Nr. crt. Domeniul de studii Programul de master BUGET TAXA
1 Filologie Cultură germană în context european 13 50
2 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 16
3 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană)
4 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică)
5 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă)
6 Filologie Lingvistică aplicată. Limba engleză ca limbă străină 9
7 Filologie Lingvistică generală şi românească 17
8 Filologie Literatură română şi hermeneutică literară 15
9 Filologie Literatură universală şi comparată 13
10 Filologie Studii americane 11
11 Filologie Studii francofone 9
12 Filologie Traducere şi terminologie 9
TOTAL 112 50

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 • 1 loc buget, cu bursă, repartizate astfel: 1 loc la Lingvistică generală şi românească;
 • 10 locuri buget, fără bursă, repartizate astfel: 4 locuri la Lingvistică generală şi românească, 5 locuri la Literatură română şi hermeneutică literară şi 1 loc la Literatură universală şi comparată;
 • 5 locuri cu taxă, repartizate tuturor programelor de master;

 

Condiţiile de admitere:

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

Taxe:

Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară. Se poate plăti și folosind un card bancar (accesați adresa https://plati-taxe.uaic.ro/). Completati câmpurile cu numele și prenumele candidatului, CNP candidat, forma de învațământ, facultatea, tipul taxei, descrierea tranzacției si adresa de mail. Veți apoi direcționați către plată unde va trebui să introduceți datele de pe card.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului bugetat);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi (cu viza ISJ).

Acte necesare pentru înscriere (se încarca fotocopii pe platforma de înscriere online):

 • Fişa de înscriere;
 • scan după diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • scan după diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoțiile 2020 și, eventual, 2019 pentru care nu s- au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență);
 • scan după copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;