Admitere – Rezultate

 REZULTATELE ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER

 

1. Studii universitare de licenţă

 1. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă și respinși (afișat pe 20.07.2021, ora 17)Candidatii aflati pe lista “respinsi” la specializarea “Traducere si interpretare engleza – franceza/germana”, pana la media 8.46 inclusiv, pot confirma un loc cu taxa in data de 27.07.2021, intre orele 9.00-12.00
 2. Candidați români de pretutindeni, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă și respinși (afișat pe 21.07.2021, ora 15.30)
 3. Filiala Focșani (afișat pe 21.07.2021, ora 15.30)

 

2. Studii universitare de masterat

 1. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă și respinși (afișat pe 21.07.2021, ora 15.30)
 2. Candidați români de pretutindeni, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă și respinși (afișat pe 21.07.2021, ora 16.30)
 3. Filiala Botoșani (afișat pe 21.07.2021, ora 15.30)

 

Citiți cu atenție instrucțiunile:

 1. Toți candidații admiși la licență și master buget vor confirma locul obținut prin depunerea tuturor actelor de studii în original (în dosar plic, pe care veți scrie: nume, inițiala tatălui, prenume, adresa de domiciliu, adresa de email telefon, programul de studiu), a chitanței de înmatriculare de 50 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/), precum și toate actele solicitate la înscrierea online (copie CI, copie certificat de nastere, adeverință medicală, 2 fotografii, chitanta de 200 lei sau dovada scutirii de taxă) și semnarea contractului de studiu, prezentându-se în amfiteatrul menționat mai jos, în zilele de 22, 23, 26 iulie 2021, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
 2. Toți candidații admiși la licență și master cu taxă vor confirma locul obținut prin depunerea tuturor actelor de studii  în original (în dosar plic, pe care veți scrie: nume, inițiala tatălui, prenume, adresa de domiciliu, adresa de email telefon, programul de studiu), a chitanței de școlarizare de 750 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/), precum și toate actele solicitate la înscrierea online (copie CI, copie certificat de nastere, adeverință medicală, 2 fotografii, chitanta de 200 lei sau dovada scutirii de taxă) și semnarea contractului de studiu, prezentându-se în amfiteatrul menționat mai jos, în zilele de 22, 23, 26 iulie 2021, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
 3. Candidații declarați respinși la licență au posibilitatea, în ziua de 27 iulie 2021, între orele 9.00 – 12.00, să ocupe locurile celor care, eventual, se retrag. Ei vor urmări informațiile cu privire la ultima medie pentru care se poate încheia contract, informație care va apărea în cursul zilei de luni, 26 iulie. Dacă media lor este mai mare decât respectiva medie afișată, ei pot veni la confirmare în ziua menționată mai sus, depunând chitanța cu taxa de școlarizare de 750 de lei.
 4. Candidații admiși la buget și taxă care nu confirmă sau nu se retrag de pe locurile câstigate prin concurs până la data de 26 iulie 2021, orele 15.00, vor pierde locul astfel obținut, loc ce va putea fi ocupat de către candidații declarați respinși (vezi punctul 3).
 5. Candidații admiși la licență / master cu acte de studii (diplomă de BAC / adeverință de BAC / foaie matricolă) eliberate de alte state (Italia, Spania, Moldova, Belgia etc.), și care nu au adeverință de echivalare a studiilor, au obligația, în momentul încheierii contractului, să depună și un dosar de echivalare. Acest dosar de echivalare va fi alcătuit conform: precizări; conținut dosar de echivalare; cerere de echivalare diplomă de bacalaureat; listă diplome; lista țărilor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea; cerere de echivalare diplomă de licență;
 6. Candidații români de pretutindeni vor confirma locul obținut prin depunerea tuturor actelor de studii în original precum și a traducerilor legalizate (în dosar plic) și a chitanței școlarizare (pentru cei admişi la taxă) de 750 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/) precum și semnarea formularului de confirmare, prezentându-se în amfiteatrul menționat mai jos, în zilele de 22, 23, 26 iulie 2021, în intervalul orar 9.00 – 15.00. Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxa de înmatriculare. Pentru candidații români de pretutindeni: precizări privind admiterea (click aici).
 7. Candidații admiși la filiale, Focșani, Botoșani, vor depune dosarele la sediile filialelor, la secretariat, după următorul program: 22, 23 și 26 iulie, orele 9.00 – 15.00. Date de contact pentru filiala Focșani: secretar, Daniela Cirjica, email: daniela.cirjica@uaic.ro, telefon 0237.892324

 

Program:

Amfiteatrul III.11 – în zilele de 22, 23 și 26 iulie 2021, orele 9.00 – 15.00 – licență români

Amfiteatrul III.12 – în zilele de 22, 23 și 26 iulie 2021, orele 9.00 – 15.00 – master români

Seminar ”Al. Dima” – în zilele de 22, 23 și 26 iulie 2021, orele 9.00 – 15.00 – licență și master români de pretutindeni

 

În cazul în care aţi solicitat cazare prin completarea câmpului din fişa de admitere, vă rugăm să consultaţi informaţiile descrise în acestă pagină.

 

PLATĂ TAXE:

Toate tipurile de taxe se achită prin sediile BRD. Pentru taxele de școlarizare, admitere si înmatriculare, taxele pot fi platite și online, accesând platforma UAIC. Dacă folosiți plata prin virament bancar, vă rugăm să specificați numele și prenumele, CNP (în cazul în care tranzacția nu este efectuată de către student), facultatea și tipul taxei.

PENTRU ACHITAREA TAXELOR PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

 1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 2. Facultatea de Litere
 3. Forma de învăţământ:  Litere licenţă (cod 1311), Litere master (cod 2412) sau Litere doctorat (cod 2543)
 4. Contul –  RO 68 BRDE 240 SV 89534452400
 5. Tipul taxei :
  • taxă de şcolarizare (COD 31)
  • taxă de înmatriculare (COD 38)

 

În cazul în care vă retrageți dosarul de admitere după confirmarea locului obținut, vă puteți recupera o parte din taxa de școlarizare achitată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. În acest sens va trebui să depuneți la Secretariat o cerere de restituire, la care să atașați un cont IBAN, copie CI și chitanța de plată a sumei de 750 lei, în original.

 

 • Art. 56 Candidații admiși la buget, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.
 • Art. 61: Candidații admiși la taxă, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (150 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (225 lei); după începerea celei de a doua sesiune de admitere, dar înaintea începerii anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru sem. I (300 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar, candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (750 lei).