Admitere – Rezultate

banner web bun venit la uaic 2017 650x90

REZULTATELE ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER

1. Studii universitare de licenţă – sesiunea SEPTEMBRIE 2017

2. Studii universitare de masterat – sesiunea SEPTEMBRIE 2017

**************************************************

IULIE 2017

Stiuaţia după perioada de confirmări/retrageri

1. Studii universitare de licenţă, candidaţi români/UE

************************************************

SESIUNEA IULIE 2017:

1. Studii universitare de licenţă

2. Studii universitare de masterat

 

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie si departajare stabilit de fiecare facultate si în ordinea opţiunilor depuse la înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Candidaţii declaraţi admiși la una sau mai multe facultăţi/domenii din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu sau un grup de domenii (unde este cazul), conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna o declaraţie pe propria răspundere și de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, jumătate din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017 – 2018. După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat contractul de şcolarizare și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare.

Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

 

 

Informaţii despre cazarea candidaţilor admişi în anul universitar 2017/2018 – aici