Admitere – Septembrie 2020

ADMITERE LICENŢĂ ŞI MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

***

REZULTATELE ADMITERII – SEPTEMBRIE 2020

1. Studii universitare de licenţă

 1. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă

 

2. Studii universitare de masterat

 1. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă
 2. Candidați români de pretutindeni, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă

Citiți cu atenție instrucțiunile:

 1. Candidații admiși la licență buget vor confirma locul obținut, prezentându-se în Amfiteatrul III.11 în zilele de 14 și 15 septembrie, între orele 9 – 12,  prin depunerea chitanței de înmatriculare de 50 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/) și a actelor în original (inclusiv actele de studii eliberate în alte tăți decât România) și semnarea contractului de studiu.
 2. Candidații admiși la licență cu taxă vor confirma locul obținut prin email, la adresa de mail licenta.litere.uaic@gmail.com transmițând contractul de studii completat și semnat și dovada plății a 600 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/, taxă de școlarizare, Facultatea de Litere). Perioada de confirmare online este  14 – 15 septembrie, orele 9 -16. Candidații admiși cu taxă vor depune actele în original la Secretariatul facultății începând cu data de 16 septembrie  și până la data de 29 septembrie 2020.
 3. Candidații admiși la master, buget și taxă, vor confirma locul obținut, prezentându-se în Amfiteatrul III.11 în zilele de 14 și 15 septembrie, între orele 9 – 12,  prin depunerea chitanței de înmatriculare de 50 de lei respectiv de școlarizare de 600 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/), a actelor în original și semnarea contractului de studiu, prezentându-se în amfiteatrul menționat mai sus (III.11, 14-15 septembrie, 9 – 12).
 4. Absolvenţii de licenţă 2020 care au fost admişi la master şi care nu şi-au ridicat de la Secretariat adeverinţa de absolvire şi diploma de bacalaureat, nu trebuie să le mai ridice. Ei vor merge direct în sala de confirmări, urmând ca respectivele acte să fie completate la dosar de către Secretariat.

 

Informații necesare:

 1. Contractul de studii (completați cu atenție specializarea pentru care ați dat concurs!)

 2. Dacă sunteți admiși la mai multe specializări cu taxă, veți confirma online doar la o specializare și veți atașa și o cerere de retragere de la cealaltă/celelalte specializări.
 3. Candidații care vor să se retragă fără a confirma la vreo specializare vor trimite o cerere de retragere la adresa de mail licenta.litere.uaic@gmail.com

(afișat 11.09.2020, ora 12.20)

******

PENTRU INSCRIERE ONLINE ACCESAȚI LINKUL http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx

 

 1. ADMITERE MASTER

Perioada de admitere:

 • 07 – 09 septembrie 2020 – înscrierea candidaților (exclusiv online); Înscrierea se termină pe data de 09 septembrie 2020, ora 16,00
 • 10 septembrie 2020interviu on-line în limba de predare a programului, începând cu ora 9.00;
 • 11 septembrie 2020 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 14 septembrie 2020, între orele 9-12 –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Nr. crt. Domeniul de studii Programul de master BUGET TAXA
1 Filologie Cultură germană în context european 0 15
2 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 0
3 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană)
4 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică)
5 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă)
6 Filologie Lingvistică aplicată. Limba engleză ca limbă străină 2
7 Filologie Lingvistică generală şi românească 0
8 Filologie Literatură română şi hermeneutică literară 0
9 Filologie Literatură universală şi comparată 0
10 Filologie Studii americane 0
11 Filologie Studii francofone 0
12 Filologie Traducere şi terminologie 0
TOTAL 2 15

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 • 9 locuri buget, fără bursă, repartizate astfel: 4 locuri la Lingvistică generală şi românească, 4 locuri la Literatură română şi hermeneutică literară şi 1 loc la Literatură universală şi comparată;
 • 4 locuri cu taxă, repartizate tuturor programelor de master;

 

Condiţiile de admitere:

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

Taxe:

Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară. Se poate plăti și folosind un card bancar (accesați adresa https://plati-taxe.uaic.ro/). Completati câmpurile cu numele și prenumele candidatului, CNP candidat, forma de învațământ, facultatea, tipul taxei, descrierea tranzacției si adresa de mail. Veți apoi direcționați către plată unde va trebui să introduceți datele de pe card.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului bugetat);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi (cu viza ISJ).

Acte necesare pentru înscriere (se încarca fotocopii pe platforma de înscriere online):

 • Fişa de înscriere;
 • scan după diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • scan după diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoțiile 2020 și, eventual, 2019 pentru care nu s- au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență);
 • scan după copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;

 

2. ADMITERE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Perioada de admitere:

 • 07 – 09 septembrie 2020 – înscrierea candidaților (exclusiv online); Înscrierea se termină pe data de 09 septembrie 2020, ora 16,00
 • 10 septembrie 2020 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 11 și 14 septembrie 2020, între orele 9-12 –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXĂ
Români Candidați din sistemul de protecție socială Absolvenți de licee situate in mediul rural Romi
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
 • Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă)
 • .Limba și literatura română – Literatură universală și comparată
0 0 1 0 70
 • Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (franceză /germană/italiană/spaniolă/rusă).
 • Limba și literatura engleză – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura engleză – Literatură universală și comparată
0 50
 • Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă (engleză/germană/italiană/spaniolă/rusă)
 • .Limba și literatura franceză – Limba și literatura română
 • Limba și literatura franceză – Literatură universală și comparată
20 30
 • Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/italiană/spaniolă/rusă).
 • Limba și literatura germană – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura germană – Literatură universală și comparată
7 30
 • Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă).
 • Limba și literatura rusă – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura rusă – Literatură universală și comparată
3 20
 • Limba și literatura italiană – Limba și literatura modernă (engleză /franceză/germană/spaniolă/rusă).
 • Limba și literatura italiană – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura italiană – Literatură universală și comparată
1 20
 • Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/rusă).
 • Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura română.
 • Limba și literatura spaniolă – Literatură universală și comparată
3 20
Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche) 8 12
Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă) 2 20
TOTAL 44 0 1 0 272
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere și interpretare (engleză – franceză sau engleză – germană) 0 12
Traducere și interpretare (franceză – engleză sau franceză – germană) 3 8
Traducere și interpretare (germană – engleză sau germană – franceză) 0 9
TOTAL 3  0 0 0 29
STUDII AMERICANE Studii americane (în limba engleză) 0 10
STIINTE ALE COMUNICARII Jurnalism 0 56
TOTAL FACULTATE 47 0 1 0 367

Limbi moderne: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2018/2019 şi 2019/2020).

Taxe:

Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară. Se poate plăti și folosind un card bancar (accesați adresa https://plati-taxe.uaic.ro/). Completati câmpurile cu numele și prenumele candidatului, CNP candidat, forma de învațământ, facultatea, tipul taxei, descrierea tranzacției si adresa de mail. Veți apoi direcționați către plată unde va trebui să introduceți datele de pe card.

candidatului, chiar dacă cardul folosit nu este cel al candidatului, vă rugăm să specificați la ”Descrierea tranzacției” numele candidatului pentru care achitați.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare;
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului bugetat);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei).

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaş;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscrie;

Se poate reduce cu 50% cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare (adeverință vizată de către ISJ) prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 

Acte necesare pentru înscriere (se încarca fotocopii pe platforma de înscriere online):

 • Fişa de înscriere;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România (scan), sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile afectuate în afara României;
 • Foaia matricolă (scan);
 • scan după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: scan după adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;