Admitere – Septembrie 2021

ADMITERE LICENŢĂ ŞI MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

REZULTATELE ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER

 

1. Studii universitare de licenţă

 1. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă (afișat pe 09.09.2021, ora 15.00)
 2. Candidați români de pretutindeni, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă sau în așteptare (afișat pe 09.09.2021, ora 15.00)

2. Studii universitare de masterat

 1. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă (afișat pe 09.09.2021, ora 15.00)
 2. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu taxă, filiala Botoșani (afișat pe 14.09.2021, ora 09.50). Confirmările se fac la sediul din Botoșani, după programul: 14 septembrie, orele 10.00 – 16.00.

 

Citiți cu atenție instrucțiunile:

 1. Toți candidații admiși la licență și master buget vor confirma locul obținut prin depunerea tuturor actelor de studii în original (în dosar plic, pe care veți scrie: nume, inițiala tatălui, prenume, adresa de domiciliu, adresa de email telefon, programul de studiu), a chitanței de înmatriculare de 50 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/), precum și toate actele solicitate la înscrierea online (copie CI, copie certificat de nastere, adeverință medicală, 2 fotografii, chitanta de 200 lei sau dovada scutirii de taxă) și semnarea contractului de studiu, prezentându-se în amfiteatrul III.11, în zilele de 10 și 13 septembrie 2021, în intervalul orar 9.00 – 13.00.
 2. Toți candidații admiși la licență și master cu taxă vor confirma locul obținut prin depunerea tuturor actelor de studii  în original (în dosar plic, pe care veți scrie: nume, inițiala tatălui, prenume, adresa de domiciliu, adresa de email telefon, programul de studiu), a chitanței de școlarizare de 750 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/), precum și toate actele solicitate la înscrierea online (copie CI, copie certificat de nastere, adeverință medicală, 2 fotografii, chitanta de 200 lei sau dovada scutirii de taxă) și semnarea contractului de studiu, prezentându-se în amfiteatrul III.11, în zilele de 10 și 13 septembrie 2021, în intervalul orar 9.00 – 13.00
 3. Candidații admiși la licență / master cu acte de studii (diplomă de BAC / adeverință de BAC / foaie matricolă) eliberate de alte state (Italia, Spania, Moldova, Belgia etc.), și care nu au adeverință de echivalare a studiilor, au obligația, în momentul încheierii contractului, să depună și un dosar de echivalare. Acest dosar de echivalare va fi alcătuit conform: precizări; conținut dosar de echivalare; cerere de echivalare diplomă de bacalaureat; listă diplome; lista țărilor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea; cerere de echivalare diplomă de licență;
 4. Candidații români de pretutindeni vor confirma locul obținut prin depunerea tuturor actelor de studii în original precum și a traducerilor legalizate (în dosar plic) și a chitanței școlarizare (pentru cei admişi la taxă) de 750 de lei (se achită la BRD sau prin platforma UAIC https://plati-taxe.uaic.ro/) precum și semnarea formularului de confirmare, prezentându-se în amfiteatrul III.11 în zilele de 10 și 13 septembrie 2021, în intervalul orar 9.00 – 13.00. Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxa de înmatriculare. Candidații admiși care nu vor să confirme locul sunt rugați să anunțe acest lucru printr-un mesaj la adresa sorin.mocanu@uaic.ro. Candidații cu statutul în asteptare vor putea confirma dacă candidații admiși nu o vor face. Cei cu statutul în asteptare vor fi în data de 13 septembrie 2021, ora 13.00, în Amfiteatrul III.11, pentru a putea ocupa eventualele locuri rămase neconfirmate.

 

Program:

Amfiteatrul III.11 – în zilele de 10 și 13 septembrie 2021, orele 9.00 – 13.00 – licență și master

 

În cazul în care aţi solicitat cazare prin completarea câmpului din fişa de admitere, vă rugăm să consultaţi informaţiile descrise în acestă pagină.

 

PLATĂ TAXE:

Toate tipurile de taxe se achită prin sediile BRD. Pentru taxele de școlarizare, admitere si înmatriculare, taxele pot fi platite și online, accesând platforma UAIC. Dacă folosiți plata prin virament bancar, vă rugăm să specificați numele și prenumele, CNP (în cazul în care tranzacția nu este efectuată de către student), facultatea și tipul taxei.

PENTRU ACHITAREA TAXELOR PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

 1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 2. Facultatea de Litere
 3. Forma de învăţământ:  Litere licenţă (cod 1311), Litere master (cod 2412) sau Litere doctorat (cod 2543)
 4. Contul –  RO 68 BRDE 240 SV 89534452400
 5. Tipul taxei :
  • taxă de şcolarizare (COD 31)
  • taxă de înmatriculare (COD 38)

 

În cazul în care vă retrageți dosarul de admitere după confirmarea locului obținut, vă puteți recupera o parte din taxa de școlarizare achitată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. În acest sens va trebui să depuneți la Secretariat o cerere de restituire, la care să atașați un cont IBAN, copie CI și chitanța de plată a sumei de 750 lei, în original.

 

 • Art. 56 Candidații admiși la buget, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.
 • Art. 61: Candidații admiși la taxă, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (150 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (225 lei); după începerea celei de a doua sesiune de admitere, dar înaintea începerii anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru sem. I (300 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar, candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (750 lei).

 

 

 

 

 

 

 

 

*************

În cadrul proiectului FDI Șanse egale la educație – echitate în societate! (SE3S), Cod proiect CNFIS-FDI-2021-0489 s-a înființat Call center-ul admitere la UAIC care urmărește să faciliteze parcurgerea procedurii de admitere prin oferirea de informații privind oferta educațională și suport privind procedura de înscriere online pe platforma inscriere.uaic.ro pentru sesiunea de admitere iulie 2021 si septembrie 2021. Call centerul va funcționa doar în perioada admiterii.

Numere de telefon (apel telefonic, mesaj text, whatsapp)

Informații generale

0754.249.845; 0754.249.846; 0754.249.847; 0754.249.848; 0754.249.849

 Suport tehnic platforma înscrieri

0754.249.850; 0754.249.851; 0754.249.852; 0754.249.853; 0754.249.854

 Informații români de pretutindeni

0754.249.855; 0754.249.856; 0754.249.857; 0754.249.858; 0754.249.859

 

 1. ADMITERE MASTER

Perioada de admitere:

 • 06 – 08 septembrie 2021 – înscrierea candidaților; Înscrierea se termină pe data de 08 septembrie 2021, ora 16,00
 • 9 septembrie 2021interviu on-line în limba de predare a programului;
 • 9 septembrie 2021 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 10 și 13 septembrie 2021, între orele 9-13 –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

PROGRAM ÎNSCRIERE LA FILIALE

PROGRAM SPECIAL ÎNSCRIERE LA FILIALA BOTOȘANI: depunere dosare fizic (la sediul Facultății de Litere și la sediul filialei) 6 – 10 septembrie 2021, orele 9.00 – 17.00

Interviul la masteratul filiala Botoșani va avea loc în data de 11 septembrie 2021, ora 9.00

 

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2021 SE VA FACE ÎN PRINCIPAL ONLINE !

În situația excepțională în care candidaţii  nu au posibilitatea de a se înscrie online, aceștia vor putea depune dosarul, în format fizic, la sediul Facultăţii de Litere, în corpul A  al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sala Al. Dima (etaj 2),  în intervalul orar 9-17.

Având în vedere necesitatea regulilor sanitare în vigoare, recomandăm  candidaţilor să depună dosarul online, modalitate de înscriere care asigură o maximă siguranţă și rapiditate şi care permite evitarea aglomeraţiei și a cozilor cauzate de timpul inerent procesării dosarelor în timp real.

Candidații care depun dosarul în format fizic trebuie să aducă actele de studiu în original: diploma de Bac sau adeverința de absolvire și foaia matricolă.

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Nr. crt. Domeniul de studii Programul de master BUGET TAXA
1 Filologie Cultură germană în context european 1 7
2 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (clasice) 4 5
3 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (italiană)
4 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (slavistică)
5 Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine (spaniolă)
6 Filologie Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină 0 1
7 Filologie Lingvistică generală şi românească 1 8
8 Filologie Literatura română şi hermeneutică literară 0 5
9 Filologie Literatură universală şi comparată 0 3
10 Filologie Studii americane 0 3
11 Filologie Studii francofone 0 1
12 Filologie Traducere şi terminologie 0 5
13 Filologie Retorica în discursul științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral, filiala Botoșani 5
TOTAL 11 38

* locurile la taxă se vor suplimenta în funcție de situația înscrierilor

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

Domeniul de studii Programe de master Buget+bursă Buget-bursă Taxă
        Filologie Cultură germană în context european      1
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)          2
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană)
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică)
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă)
Lingvistică aplicată. Limba engleză ca limbă străină      
Lingvistică generală şi românească  5  4  
Literatură română şi hermeneutică literară  4  5  
Literatură universală şi comparată        
Studii americane      
Studii francofone     2
Traducere și terminologie      
  TOTAL 9 9 5

 

Condiţiile de admitere:

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviul în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii de licență, 2. Media de la bacalaureat.

Plata taxei de înscriere la admitere

 • la orice filială BRD din țară;
 • poti plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile.
 • poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsești aici (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Banca.aspx). Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

 

 • Taxă de admitere – 200 lei / program
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului doar de către candidații admiși la buget);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.500 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 750 lei)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi (cu viza ISJ). De asemenea, sunt scutiți de taxe candidații români de pretutindeni.

Acte necesare pentru înscriere (se încarcă documentele scanate, în format .jpg /.pdf, pe platforma de înscriere online):

 • fişa de înscriere;
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • scan după diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • scan după diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoțiile 2021 și, eventual, 2020 pentru care nu s- au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență);
 • scan după copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic.

 

2. ADMITERE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Perioada de admitere:

 • 06 – 08 septembrie 2021 – înscrierea candidaților; Înscrierea se termină pe data de 08 septembrie 2021, ora 16,00
 • 9 septembrie 2021 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 10 și 13 septembrie 2021, între orele 9-13 –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2021 SE VA FACE ÎN PRINCIPAL ONLINE !

În situația excepțională în care candidaţii  nu au posibilitatea de a se înscrie online, aceștia vor putea depune dosarul, în format fizic, la sediul Facultăţii de Litere, în corpul A  al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sala Al. Dima (etaj 2),  în intervalul orar 9-17.

Având în vedere necesitatea regulilor sanitare în vigoare, recomandăm  candidaţilor să depună dosarul online, modalitate de înscriere care asigură o maximă siguranţă și rapiditate şi care permite evitarea aglomeraţiei și a cozilor cauzate de timpul inerent procesării dosarelor în timp real.

Candidații care depun dosarul în format fizic trebuie să aducă actele de studiu în original: diploma de Bac sau adeverința de absolvire și foaia matricolă.

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Domeniul de studii Specializări Buget Taxă
Limbă și literatură Limba și literatura română – Limba și literatura modernăLimba și literatura română – Literatură universală si comparatăLimba și literatura română – Limba și literatura latină 6 55
Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernăLimba și literatura engleză – Limba și literatura românăLimba și literatura engleză – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura engleză – Limba și literatura latină 0 17
Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernăLimba și literatura franceză – Limba și literatura românăLimba și literatura franceză – Literatură universală si comparatăLimba și literatura franceză – Limba și literatura latină 22 10
Limba și literatura germana – Limba și literatura modernăLimba și literatura germană – Limba și literatura românăLimba și literatura germană – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura germană – Limba și literatura latină 7 18
Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernăLimba și literatura rusă – Limba și literatura românăLimba și literatura rusă – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura rusă – Limba și literatura latină 3 6
  Limba și literatura italiană – Limba și literatura modernăLimba și literatura italiană – Limba și literatura românăLimba și literatura italiană – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura italiană – Limba și literatura latină 0 6
Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura modernăLimba și literatura spaniolă- Limba și literatura românăLimba și literatura spaniolă – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura spaniolă – Limba și literatura latină 1 10
Filologie clasică. Limba latină-limba greacă veche 10 6
Literatură universală si comparată – Limba și literatura modernă  3  10
  TOTAL 46 113
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză / franceză sau germană)  1  12
Traducere și interpretare (franceză / engleză sau germană)  1  10
Traducere si interpretare (germană / engleză sau franceză)  0  7
TOTAL 2 29
Studii culturale Studii americane 3 6 
Științe ale comunicării Jurnalism 0 30
  TOTAL FACULTATE 57 203

Limba modernă=engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă

Nu mai există locuri la buget pentru candidați romi, absolvenți de licee din mediul rural sau proveniți din sistemele de protecție socială.

 

Număr de locuri la studii universitare de licență pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Domeniul de studii Specializări Buget+bursă Buget-bursă Taxă
Limbă și literatură Limba și literatura română – Limba și literatura modernăLimba și literatura română – Literatură universală si comparatăLimba și literatura română – Limba și literatura latină   5  
Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernăLimba și literatura engleză – Limba și literatura românăLimba și literatura engleză – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura engleză – Limba și literatura latină   3 2
Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernăLimba și literatura franceză – Limba și literatura românăLimba și literatura franceză – Literatură universală si comparatăLimba și literatura franceză – Limba și literatura latină   1  
Limba și literatura germana – Limba și literatura modernăLimba și literatura germană – Limba și literatura românăLimba și literatura germană – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura germană – Limba și literatura latină   2 1
Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernăLimba și literatura rusă – Limba și literatura românăLimba și literatura rusă – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura rusă – Limba și literatura latină   1  
  Limba și literatura italiană – Limba și literatura modernăLimba și literatura italiană – Limba și literatura românăLimba și literatura italiană – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura italiană – Limba și literatura latină   1  
Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura modernăLimba și literatura spaniolă- Limba și literatura românăLimba și literatura spaniolă – Literatură universalăși comparatăLimba și literatura spaniolă – Limba și literatura latină 1 1  
Filologie clasică. Limba latină-limba greacă veche 1 1  
Literatură universală si comparată – Limba și literatura modernă  1  1  
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză / franceză sau germană)     2  
Traducere și interpretare (franceză / engleză sau germană)  1  1  
Traducere si interpretare (germană / engleză sau franceză)     1  
Studii culturale Studii americane       
Științe ale comunicării Jurnalism   2  
  TOTAL 4 22 3

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media anilor de studii liceale
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II și III la olimpiadele naţionale şi internaţionale de română şi limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, latină, greacă), obținute pe parcursul ciclului liceal.

Plata taxei de înscriere la admitere

 • la orice filială BRD din țară;
 • poti plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile.
 • poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsești aici (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Banca.aspx). Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare;
 • Taxă de înmatriculare – 50 lei (se achită la confirmarea locului de către candidatul admis la buget);
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.500 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 750 lei).

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscrie (premiul I, II și III la olimpiade naționale de limbă și literatură română / străină, premii obținute în perioada liceală).
 • candidații români de pretutindeni.

Se poate reduce cu 50% cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare atașate dosarului electronic.

 

Acte necesare pentru înscriere (se încarcă documentele scanate, în format .jpg /.pdf, pe platforma de înscriere online):

 • fişa de înscriere;
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • diploma de Bacalaureat obţinută în România (scan), sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile afectuate în afara României;
 • foaia matricolă (scan);
 • scan după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • scan după certificat de naştere;
 • scan după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • scan după adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: scan după adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • scan după chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic.