PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Conferinţe 2017)

Conferinţe / Conferences

 

Ienceanu, Lavinia, O oglindă cu două fețe: revoluție digitală și involuție cognitivă. E-book-ul și competența lingvistică a elevilor români vorbitori de limba spaniolă ca L1/ L2, în cadrul Conferinţei internaţionale Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, ediţia a 4-a, Revolutions, an Archaeology of Change, Iași, 26-27 mai 2017, organizată de Departamentul de Cercetare Interdisciplinar ‒ Domeniul Socio-Uman al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

CHIREAC, Silvia Maria, Aprendizaje del español en contexto rumano vs. de inmigración y actitudes lingüísticas, în cadrul Colocviului internaţional Competencias lingüísticas en la lengua española e identidad multicultural en Europa Central y del Este, Iaşi, 7-8 iulie 2017, organizat de secţia de Spaniolă a Catedrei de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă a Facultăţii de Litere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), cu sprijinul financiar al UEFISCDI.

Alina ŢIŢEI, Homenaje al «Príncipe de los Ingenios». Enseñar/Aprender lengua y literatura española a través del Quijote: un enfoque cultural-axiológico, în cadrul Colocviului internaţional Competencias lingüísticas en la lengua española e identidad multicultural en Europa Central y del Este, Iaşi, 7-8 iulie 2017, organizat de secţia de Spaniolă a Catedrei de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă a Facultăţii de Litere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), cu sprijinul financiar al UEFISCDI.