PN-II-RU-PD-2012-3-0233 (Diseminare 2016)

Diseminarea rezultatelor cercetării

În perioada 17-23 octombrie, directorul de proiect a predat un curs de 8 ore studenţilor de la masterul de Limbă, cultură şi civilizaţie spaniolă de la Facultatea de Litere din cadrul Universitaţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, curs intitulat Competenţe lingvistice în L3, identitate şi atitudini lingvistice, cu scopul de a prezenta rezultatele preliminare ale proiectului. La curs s-au prezentat obiectivele proiectului, literatura de specialitate în educaţie multilingvistică, s-a explicat elaborarea probelor în cele trei limbi romanice şi a chestionarului vizând analiza atitudinilor lingvistice.

Totodată, membrii echipei au elaborat articole care au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

 

Disseminating research results

In the period 17-23 October, the project manager held an 8-hour course for students within the Master of Spanish Language, Culture and civilization at the Faculty of Letters within “Alexandru Ioan Cuza” University Iaşi. The course was titled Linguistic skills in L3, identity and linguistic attitudes, and its purpose was to outline the latest results in the field related to the topic of the project. The course included the objectives of the project, the scientific literature in multilingual education; the design of the tests in the three Romance languages and of the questionnaire regarding the analysis of linguistic attitudes was explained.

At the same time, the team members elaborated papers published in scientific journals in the country and abroad.