PN-II-RU-PD-2012-3-0233 (Adaptare chestionar 2016)

Adaptarea chestionarului sociolingvistic la cele două contexte culturale după modelul elaborat de departamentul de limbă catalană al guvernului din Catalunia (Spania)

 

Chestionarul sociolingvistic a fost conceput ţinând cont de caracteristicile celor două contexte şi are la bază chestionarul cercetării lui Ardeo (2014) folosit în diferite studii cu populaţie bilingvă din Spania. Plecând de la acest chestionar, am elaborat o variantă definitivă care conţine două părţi: prima parte, cu date despre elevi, familie, cunoaşterea limbilor de către aceştia, etc., şi partea a doua, cu 52 de itemi care cuprind informaţii despre limbi, atitudini lingvistice, identitate şi cultură. Am folosit scala Likert cu cinci valori de la 1-5 şi un set de propoziţii (întrebari) care reprezintă afirmaţii cu caracter favorabil sau nefavorabil, la care subiecţii trebuie să specifice nivelul de acord, respectiv dezacord faţă de afirmaţiile din chestionar. Folosirea scalei Likert ne permite calcularea de medii şi deviaţii standard pentru a putea face comparaţii pe grupuri de subiecţi.

 

 

Adapting the questionnaire to the two cultural contexts following the model elaborated by the Catalan Language Department of the Government in Catalonia (Spain)

 

The sociolinguistic questionnaire was designed taking into account the characteristics of the two contexts and it is based on the questionnaire within the research conducted by Ardeo (2014), used in various studies on the bilingual population in Spain. Starting from this questionnaire, we elaborated a final version that comprises two parts: the first part includes data about the students, their families, the extent to which they know the languages, etc; the second part has 52 items that contain information on languages, linguistic attitudes, identity and culture. We used the 5-point Likert scale from 1-5 and a set of sentences (questions) that represent favourable or unfavourable statements; subjects must specify their level of agreement or disagreement with the statements in the questionnaire. The use of Likert scale enables us to calculate averages and standard deviations, in order to make comparisons on groups of subjects.