PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Conferinte 2016)

Conferinţe / Conferences

Ienceanu, L., Versiuni, perversiuni şi subversiuni quijoteşti în romanul columbian al secolului XX, în cadrul Colocviului Cervantes-Shakespeare. Dialog în posteritate organizat de Catedra de Literatură Română „Garabet Ibrăileanu” a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 22 aprilie 2016;

Ienceanu, L., El dialecto andaluz: necedad vs. necesidad, în cadrul celei de a 9-a ediţii a Conferinţei Internaţionale LSP UNIT, Intercultural communication: global challenges, practices and forms of expression organizate de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 13-14 mai 2016;

Ienceanu, L., Stil, valoare şi interferență. Valori cultural-lingvistice ale elevilor români hispanofoni  în  context  de  imigraţie,  în  cadrul  Simpozionului  Naţional  cu participare internaţională Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice, ediţia a III-a, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 28 octombrie 2016;

Ienceanu, L., Intente usar otras palabras. Lexicogenia, neogénesis, transgénesis y palingenesia estilístico-poética, Congreso internacional sobre la ficción mutante. Alerta mutante: anomalía viral en los genes de la ficción, Universitatea Bucureşti, 24-26 noiembrie 2016;

Prescod, P., The role of Creole in French Caribbean literature, International Conference – 3rd International Conference on Dialect and Literature, University of Sheffield, UK, 14-15 July 2016;

Prescod, P., Le niveau de l’engagement de l’auteur antillais dans la construction du personnage créolophone, International Colloquium Langues choisies, langues sauvées : Poétiques de la résistance, CERCLL, Université de Picardie, 26-28 May 2016;

Ţiţei, A. & Chireac, S., Mimicry, Syncretism, Traditionalism. What Do the Romanian Teenage Students Think About Halloween, Valentine’s Day or Black Friday?, Conferinţa ştiinţifică Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity organizată de Institutul pentru Studii Multiculturale ALPHA, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, ediţia a 3-a, 19-20 mai 2016, http://www.upm.ro/evenimente/.

 

Keynote speaker

Prescod, P., La place de l’accent régional dans l’enseignement du français au non natif. Conférence internationale de l’enseignement du français parlé. 10-11 May 2016, University of Istanbul;

Prescod, P., Intercomprehension: From English to English-based creoles. Invitation from the   Chair   of   the   Fakultät   für   Linguistik   und   Literaturwissenschaft, Universität Bielefeld, Germany, 2 June 2016.