PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Reflectii teoretice 2015 ro)

 • Beneficii ale bilingvismului şi trilingvismului / Benefits of bilingualism and trilingualism
 • Limbi în contact / Languages in contact
 • Factorul vârstă în procesul de învăţare a unei limbi străine / The age factor in language acquisition
 • Atitudini faţă de bilingvism şi trilingvism / Attitudes towards bilingualism and trilingualism
 • Predarea limbii ţării gazdă imigranţilor / Teaching the language of the host country to immigrants
 • Identitate lingvistică şi culturală / Linguistic and cultural identity
 • Transferul în învăţarea limbilor străine şi contactul între limbi / Transfer in language learning and language contact
 • Rolul informaţiei primite (input) şi al rezultatului învăţării (output) în procesul de învăţare a unei a doua limbi sau a unei limbi străine (Second Language Acquisition) / The roles of input and output in Second Language Acquisition
 • Diferenţe individuale: motivaţie, aptitudine, stiluri de învăţare, strategii de învăţare / Individual differences: motivation, aptitude, learning styles, learning strategies
 • Însuşire şi învăţare / Acquisition and learning
 • Teorie cognitivă / Cognitive theory
 • Competenţă comunicativă / Communicative competence
 • Strategii de comunicare / Communication strategies
 • Ipoteza Analizei Contrastive / Contrastive Analysis Hypothesis
 • Analiza erorilor / Error Analysis
 • Transfer lingvistic / Interlanguage
 • Dispozitiv de Învăţare a Limbii / Language Acquisition Device
 • Abordări teoretice ale morfologiei temporal-aspectuale şi ale flexiunii nominale / Theoretical approaches to tense-aspect and nominal inflexion
 • Învăţarea morfologiei temporal-aspectuale şi a flexiunii nominale în trei limbi / The acquisition of tense-aspect morphology and nominal inflexion in three languages
 • Perspective lingvistice şi implicaţii pentru pedagogia L2 şi L3 / Linguistic perspectives and implications for L2 and L3 pedagogy