Admitere online

Metodologia privind  organizarea şi desfăşurarea admiterii online – aici

Informaţii despre admiterea on-line – aici

Important: Nu se pot înscrie on-line candidaţii care beneficiază de scutire de taxă (deoarece scutirea se acordă doar pentru candidaţii care îşi depun actele în original).