Concursuri didactice

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea mai – iulie 2021:

 1. Lector, poz. 89, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 7 iulie 2021, ora 11.00 – Modul conditional: abordare contrastiva italiana-romana;
 2. Lector, poz. 95, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 8 iulie 2021, ora 10.00 – Structura propoziției complexe. Subordonatele substantivale și relative / La estructura de la oración compleja. Subordinadas sustantivas y relativas.

Candidații înscriși pe cele două posturi scoase la concurs au obținut nota 10.

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea aprilie – iulie 2020:

 1. Conferenţiar, poz. 16, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 3 august 2020, ora 10.00 – Literatura etnică americană / Ethnic American Literature.
 2. Lector, poz. 80, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 3 august 2020, ora 14.00 – Conceptul de imitatio în satira latină.
 3. Asistent, poz. 37, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 4 august 2020, ora 9.00 – Sintaxa frazei: completiva infinitivală: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice.
 4. Asistent, poz. 52, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 5 august 2020, ora 9.00 – Podcastingul: impactul asupra actualului peisaj media.

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea noiembrie 2019 – februarie 2020:

 1. Conferenţiar, poz. 61, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 27 ianuarie 2020, ora 9.30, Seminar Bratu – Verbul în limba germană: perfectul compus.
 2. Conferenţiar, poz. 62, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 27 ianuarie 2020, ora 10.30, Institutul de Germanistică – “Ora zero”: Germania de după război.
 3. Lector, poz. 107, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 26 ianuarie 2020, ora 10.00, Catedra de Slavistică – Scriitorul și puterea. Cu referire la literatura rusă a secolului XX.
 4. Lector, poz. 10, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 26 ianuarie 2020, ora 9.00, Catedra de Limba română – Procesul de romanizare.
 5. Asistent, poz. 100, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 27 ianuarie 2020, ora 9.00, Catedra de Limbi clasice, Italiană, Spaniolă – Comprehensiune a lecturii. Relații semantice.
 6. Asistent, poz. 40, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 27 ianuarie 2020, ora 10.00, Sala G102, corpul G – Predarea pronumelui personal în Acuzativ la cursul de RLS în vederea dezvoltării competenţelor de producţie orală şi scrisă, respectiv de înţelegere orală şi scrisă.
 7. Asistent, poz. 51, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 28 ianuarie 2020, ora 9.00, Sala G110, corpul G – Strategii de captare a cititorului în jurnalismul narativ.

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea mai – iulie 2019:

 1. Lector, poz. 28, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 4 iulie 2019, ora 9.00, sala 3.15 – Paradigms in translation evaluation and criticism. Historical and contemporary views;
 2. Asistent, poz. 34, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 3 iulie 2019, ora 12.00, sala 3.15 – Early Female Novelists and Amatory Fiction;
 3. Lector, poz. 48, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 4 iulie 2019, ora 10.00, Catedra de Franceză – Réécriture et adaptation dans le théâtre contemporain. Formes, enjeux, pratiques;
 4. Lector, poz. 80, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 3 iulie 2019, ora 9.00, Catedra de Limbi clasice, italiană şi spaniolă – Il linguaggio burocratico italiano: particolarità lessicali e morfosintattiche;

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea decembrie 2018 – februarie 2019:

 1. Conferenţiar, poz. 45, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 6 februarie 2019, ora 10.00, la Catedra de Limba şi literatura franceză – Romanul începuturilor. Oedipe fără complex;
 2. Conferenţiar, poz. 84, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 5 februarie 2019, ora 10.00, la Catedra de Limbi clasice, italiană, spaniolă – Interculturalitate hispanică / Hispanic Cross-Cultural Identity;
 3. Asistent, poz. 89, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 6 februarie 2019, ora 12.00, la Catedra de Limbi clasice, italiană, spaniolă – Lexicologia limbii spaniole – Formarea lexicului spaniol: cuvinte derivate și împrumuturi;
 4. Asistent, poz. 38, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 5 februarie 2019, ora 10.00, Sala 102, corp G – Predarea verbului românesc către studenții străini. Specificități și strategii de surmontare a dificultăților structural-funcționale: a) verbul românesc între sistematicitate și variabilitate; b) factori de complexitate și complexificare.

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea aprilie – iulie 2018:

 1. Conferenţiar, poz. 17, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 27 iunie 2018, ora 10.30, la Catedra de Literatură română – Eminescu și problema memoriei;

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea noiembrie 2017 – februarie 2018:

 1. Lector, poz. 35, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 26 ianuarie 2018, ora 13.00, la Catedra de Limba română pentru studenţii străini, corpul G –Caracteristici structurale și tipologice ale limbii române care implică dificultăți de adaptare psiholingvistică și culturală pentru străini.

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea aprilie – iulie 2017:

 1. Profesor, poz. 14, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 28 iunie 2017, ora 10.00, Catedra de Literatură română –
  Comunismul și literatura. Strategii discursive și coduri de lectură în literatura română postbelică;
 2. Lector, poz. 35, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 30 iunie 2017, ora 13.00, Catedra de Limba română pentru studenţii străini, corp G – ;
 3. Conferenţiar, poz. 52, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 2 iulie 2017, ora 11.00, Catedra de Limba franceză – Evoluţii semantice ale anglicismelor în franceză;
 4. Asistent, poz. 78, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 28 iunie 2017, ora 10.00, Catedra de Germanistică – ;

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea noiembrie 2016 – februarie 2017:

 1. Lector, poz. 31, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 30 ianuarie 2017, ora 9.30, sala 3.15 – Dilemmas, Purposes and Fundamental Tensions of Gvernment;
 2. Lector, poz. 84, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 28 ianuarie 2017, ora 12.00, Lectoratul italian, corp R – Vorba de duh în “Decameronul” lui Boccaccio;
 3. Asistent, poz. 40, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 30 ianuarie 2017, ora 12.00, sala 3.15 – Terms and collocations in specialised translation;

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea mai – iulie 2016:

 1. Lector, poz. 24, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 10 iulie 2016, ora 11.00, Catedra de Literatură română – Forme  de modernitate europeană în romanul românesc interbelic;
 2. Conferenţiar, poz. 17, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 12 iulie 2016, ora 9.00, sala 3.15 – Standardizarea in limba generala si in limbajele specializate, principiile standardizarii, studiu de caz / Standardization: technical standard and terminoloigcal standards, standardization in general language and in specialised languages, the principles of standardization, case study;
 3. Lector, poz. 29, Limbi şi literaturi străine, 11 iulie 2016, ora 9.00, sala 3.15 – Travel writing: literary and cultural approaches;
 4. Lector, poz. 30, Limbi şi literaturi străine, 11 iulie 2016, ora 11.30, sala 3.15 –Theories of grammar teaching;
 5. Profesor, poz. 46, Limbi şi literaturi străine, 13 iulie 2016, ora 11.30, sala Multimedia – Proiect de dezvoltare a carierei academice.Modernitatea lirica franceza: contribuita lui Baudelaire;
 6. Conferenţiar, poz. 53, Limbi şi literaturi străine, 13 iulie 2016, ora 9.00, sala Multimedia – Franceza acadiană din sud-vestul Noii Scoţii: dimensiune conservatoare, inovaţie şi contact lingvistic;
 7. Lector, poz. 78, Limbi şi literaturi străine, 13 iulie 2016, ora 9.30, Catedra de Germanistică – Äquivalenz und Äquivalenzerscheinungen;
 8. Conferenţiar, poz. 111, Limbi şi literaturi străine, 10 iulie 2016, ora 9.00, Catedra de Slavistică – Rolul slavei vechi și al slavonei în evoluția limbii ruse literare. Exemplu  de analiză filologică a unui text hagiografic din secolul al XV-lea;

*******************************************************

Temele prelegerilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante, sesiunea noiembrie 2015 – februarie 2016 :

 1. Lector, poz. 25, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 30 ianuarie 2016, ora 10.00, Catedra de Literatură română – Temele şi problemele etnologiei româneşti. Istoric, metode, stadiul actual.
 2. Lector, poz. 80, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 29 ianuarie 2016, ora 9.00, Catedra de Germanistică – Laureaţi norvegieni ai Premiului Nobel pentru literatură – Bjørnstjerne Bjørnson;
 3. Conferenţiar, poz. 52, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 30 ianuarie 2016, ora 10.00, CRU/Corp R – Juramintele de la Strasbourg, aspecte diacronice si sincronice / Les Serments de Strasbourg, approches diachroniques et synchroniques.

Concursuri  posturi didactice, sesiunea noiembrie 2015 – februarie 2016 :

http://www.uaic.ro/angajari_uaic/concursuri-posturi-didactice-si-de-cercetare-sesiunea-noiembrie-2015-februarie-2016/

 

 1. Lector, poz. 25, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată;
 2. Lector, poz. 80, Departamentul de Limbi şi literaturi străine;
 3. Conferenţiar, poz. 52, Departamentul de Limbi şi literaturi străine;

 

Bibliografia pentru postul de conferenţiar 52:

Bibliografie selectiva :

 
AUERBACH, Erich, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard (traduction de l’allemand par C.Heim), 1968
BAZIN-TACCHELLA, Sylvie, Initiation à l’ancien français, Paris, Hachette, 2001
BLOCH, Marc, La Sociéte féodale, Paris, Albin Michel, 1998
BRUNOT, Ferdinand, Histoire de la langue française des origines à 1900, Paris, A. Colin, 1966
BURIDANT, Claude, Grammaire nouvelle de l’ancien français, Paris, SEDES, 2000
CARTON, Fernand, Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas, 1974, (collection Études)
CHAURAND, Jacques, Introduction à l’histoire du vocabulaire français, Paris, Bordas, 1977
CHAURAND, Jacques, Nouvelle histoire de la langue française, Paris, Seuil, 1999
CURTIUS, Ernst Robert, Literatura europeană şi Evul Mediu Latin, Bucureşti, Editura Univers (en roumain par Adolf Armbruster), 1970
DRAGONETTI, Roger, La Vie et la lettre au Moyen Âge. Le Conte du Graal, Paris, Seuil, 1980
DUBY, Georges, Hommes et structures du Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1968
DUBY, Georges, La Femme, le chevalier et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, Hachette, 1985
DUBY, Georges, Les Dames du XII-ème siècle, Paris, Gallimard, 1995
DUBY, Georges, MANDROU Robert, Histoire de la civilisation française. Moyen Âge – XVI-ème siècle, Paris, Armand Colin, 1968
DUCOS, Joëlle, SOUTET, Olivier, L’Ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012
GOUREVITCH, Aaron, Les Catégories de la culture médiévale, Paris, Gallimard, 1983
GUIRAUD, Pierre, L’Étymologie, P.U.F., 1964
GUIRAUD, Pierre, L’Ancien français, P.U.F., 1968
HENRI, Albert, Chrestomathie de la littérature en ancien français, tome I, textes, A.Francke S.A., Berne, IV- ème édition, 1967
HUIZINGA, Johan, L’Automne au Moyen Âge, Paris, Payot, 1975
JOLY, Geneviève, L’Ancien français, Paris, Belin (Belin, Atouts, Lettres), 2004
KÖHLER, Erich, L’Aventure chevaleresque. Idéal et réalité dans le roman courtois, Paris, Gallimard (traduit de l’allemand par Eliane Kaufholz), 1974
LE GOFF, Jacques, Pentru un alt Ev Mediu, Bucureşti, Editura Meridiane (traduit du français par Maria Carpov), 1985
LE GOFF, Jacques, La Civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Flammarion, 1997
MARCHELLO-NIZIA, Christiane, Le Français en diachronie. Douze siècles d’évolution, Paris, Ophrys, 1999
MATORÉ, Georges, Le Vocabulaire et la société médiévale, Paris, P.U.F., 1985
PASTOUREAU, Michel, Figures et couleurs. Études sur la symbolique et la sensibilité médiévales, Paris, Le Léopard d’or, 1986
PAVEL, Maria, Le Français avant le XIV-ème siècle, Iaşi, Demiurg, 1997
PARLOG, Maria, Gramatica limbii latine (en roumain), Bucureşti, Editura ALL, 1998
PERRET, Michèle, Introduction à l’histoire de la langue française, Paris, SEDES, 1999
PICOCHE, Jacqueline & MARCHELLO-NIZIA, Christiane, Histoire de la langue française, Paris, Nathan Université, 1994
ROUGEMONT, Denis de, Iubirea şi Occidentul, Bucureşti, Editura Univers (traduction en roumain par Ioana Feodorov), 2000
THOMASSET, Claude & UELTSCHI, Karin, Pour lire l’ancien français, Paris, Nathan Université, 1993
VÄÄNÄNEN, Veikko, Introduction au latin vulgaire, Paris, Maison et Cie, 1965
ZUMTHOR, Paul, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972
WAGNER, R. L., Les Vocabulaires français, Paris, Didier, tome I, 1967, tome II, 1970
WAGNER, R. L., L’Ancien français. Points de vue. Programmes, Paris, Librairie Larousse, 1974
WALTER, Henriette, Le Français dans tous les sens, Paris, Robert Laffont, 1988
WALTER, Henriette & WALTER, Gérard, Dictionnaire des mots d’origine étrangère, Paris, Larousse, 1991
WALTER, Henriette, L’Aventure des langues en Occident, Paris, Robert Laffont, 1994

 

 

Textes

Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion (Yvain), édition Mario Roques, Paris, Champion, Classiques Français du Moyen Âge., 1965
Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette (Lancelot), édition Mario Roques, Paris, 1958
Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal ou Le Roman de Perceval, tome I-II, édition F. Lecoy, Champion, 1975
Chrétien de Troyes, Erec et Enide, édition Mario Roques, Champion, 1952
Chrétien de Troyes, Romans, Paris, Librairie Générale Française, 1994
Nithard, La naissance du royaume de France, 829-843, Editions Paleo, 2002, Sources de l’histoire de France, (traduite du latin par M. Guizot et R. Fougère)

 

Traductions

Le Chevalier au Lion (Yvain). Édition et traduction de David F. Hult, d’après le manuscrit BN fr. 1433 in Chrétien de Troyes, Romans, Paris, Librairie Générale Française, 1994
Le Chevalier de la Charrette ou le Roman de Lancelot. Édition et traduction de Charles Méla, d’après le manuscrit BN fr. 794 in Chrétien de Troyes, Romans, Paris, Librairie Générale Française, 1994
Erec et Enide. Édition et traduction de Jean-Marie Fritz, d’après le manuscrit BN fr. 1376 in Chrétien de Troyes, Romans, Paris, Librairie Générale Française, 1994
A. Mary, Anthologie poétique française. Moyen Âge, Paris, Garnier-Flammarion, 1967
Romans de la Table Ronde, Paris, Gallimard, 1970, traduction Jean Pierre Foucher

 

 

****************************

Temele prelegerilor la concursurile de ocupare a posturilor vacante (28 iunie – 3 iulie 2015) :

 1. Lector, poz. 8, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 28.06.2015, ora 9, Catedra de Limba română – Substratul limbii române;
 2. Lector, poz. 23, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată,  28.06.2015, ora 14, Catedra de Literatură română – Avangardismul românesc – direcţii, reprezentanţi;
 3. Lector, poz. 59, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 29.06.2015, ora 10, Catedra de Limba română – Formate editoriale, de la jurnalismul tradiţional la media digitale;
 4. Lector, poz. 28, Departamentul de Limbi şi literaturi străine, 29.06.2015, ora 11, sala LMA – Tendinţe actuale în didactica limbii engleze;
 5. Lector, poz. 29, Departamentul de Limbi şi literaturi străine 29.06.2015, ora 9, sala 3.15 – Direcţii lingvistico-pragmatice în traductologia contemporană;

Pentru concursurile aferente posturilor lector 28 şi lector 29 de la Departamentul de Limbi şi literaturi străine, candidaţii vor susţine prelegerile în limba engleză.

 

 Rezultatele concursurilor didactice:

 1. Lector, poz. 8, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată – Vieru Roxana – media 10 (admis) – concurs validat de către Consiliul Facultăţii de Litere;
 2. Lector, poz. 23, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată – Cuzmici Loredana – media 10 (admis) – concurs validat de către Consiliul Facultăţii de Litere;
 3. Lector, poz. 59, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată – Hazaparu Marius Adrian – media 10 (admis) – concurs validat de către Consiliul Facultăţii de Litere;
 4. Lector, poz. 28, Departamentul de Limbi şi literaturi străine – Petrovici Oana Maria – media 7.60 (respins); Dascălu Cristina Emanuela – 7.60 (respins) – concurs invalidat de către Consiliul Facultăţii de Litere;
 5. Lector, poz. 29, Departamentul de Limbi şi literaturi străine – Cogeanu Oana – media 8,92 (admis); Dascălu Cristina Emanuela – 8,32 (respins) – concurs invalidat de către Consiliul Facultăţii de Litere;