Testări lingvistice

PROGRAM TESTARI LINGVISTICE

 

Pentru a vă auto-evalua nivelul de performanţă la care vă aflaţi (pe aptitudini: vorbire, scris, înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea unui text scris) a se vedea

 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

 ATENŢIE !! Taxa de testare lingvistică se achită în contul FACULTĂŢII DE LITERE, nu în condul facultăţii la care studentul este înmatriculat.

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

  • taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
  • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2 şi C1/C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este permanent.

 

Se eliberează următoarele tipuri de atestate: pentru burse LLP-Erasmus, pentru licenţă, pentru admitere la masterat şi doctorat la facultăţile care solicită acest atestat, pentru angajări, nivel mediu şi avansat.

Examenul va evalua aptitudinile de înţelegere şi exprimare scrisă şi orală ale candidaţilor.

In teste se vor regăsi următoarele tehnici de testare: transformări, reformulări de propoziţii, completare şi dezvoltare de propoziţii şi fraze, corectarea erorilor, multiple choice, cloze-gap fill, formare de cuvinte, completare de dialog. Partea de redactare a testului poate prevedea construirea unui dialog centrat pe un anumit subiect, conceperea unei scurte descrieri, a unei povestiri sau a unei scrisori.

 

 Testări lingvistice:

Testările lingvistice la limba engleză  – vineri, 1 septembrie 2017, ora 9.00, Catedra de Engleză, lect.dr. Oana Franţescu (cu programare pe mail oanamariapetrovici@yahoo.co.uk); vineri, 8 septembrie 2017, ora 10.00, Catedra de Engleză, conf.dr. Teodora Ghivirigă (cu programare pe mail teoghivi@yahoo.com); luni, 11 septembrie 2017, ora 12.00, Catedra de Engleză, conf.dr. Dana Bădulescu (cu programare pe mail dnbadulescu@yahoo.co.uk); vineri, 29 septembrie 2017, ora 10.00, Catedra de Engleză, lect.dr. Norbert Poruciuc (cu programare pe mail atestate.engleza.uaic@gmail.com).

Înscrierea se face trimiţând un mail persoanei de pe data la care doriţi să participaţi la testare, menţionând numele complet, nivelul testării (doar unul!) şi data pentru care vă înscrieţi.

Testări lingvistice la limba franceză: conf.dr. Monica Frunză, la Catedra de Franceză, corp A, etaj 2. (cu programare pe mail m2005frunza@yahoo.com).

Testările lingvistice la limba italiană: conf.dr. Mirela Aioane, email amiraio@yahoo.com

Testările lingvistice la limba spaniolă: lect.dr. Alina Ţiţei, la Lectoratul de Spaniolă, luni, orele 14.00-16.00  Casa Miclescu, în spatele corpului B (cu programare pe mail alina83titei@yahoo.com )

Testările lingvistice la limba rusă: conf.dr. Marina Vraciu, Catedra de Slavistică, corp A, etaj 2 (mail marina.vraciu@uaic.ro).

Testările lingvistice la limba germanăinformaţii aici