Testări lingvistice

PROGRAM TESTARI LINGVISTICE

 

Pentru a vă auto-evalua nivelul de performanţă la care vă aflaţi (pe aptitudini: vorbire, scris, înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea unui text scris) a se vedea

 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

 ATENŢIE !! Taxa de testare lingvistică se achită în contul FACULTĂŢII DE LITERE, nu în contul facultăţii la care studentul este înmatriculat.

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

  • taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
  • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2, C1 şi C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării (Termenul de valabilitate de doi ani de la data testării va intra în vigoare, conform hotărârii Consiliului Facultatii de Litere, începând cu testările care se vor da după data de 1 aprilie 2019; Pentru testările lingvistice date pană la această dată, termenul de valabilitate este permanent).

 

Se elibereaza atestate nivel A1, A2, B1, B2, C1 si C2 (pentru burse Erasmus si alte tipuri de burse universitare, inscriere la programe de master si doctorale, angajare, concurs pe post unde se solicita un astfel de document). Candidatii sunt rugati sa verifice la institutia care il solicita nivelul cerut.

Testul va consta dintr-un modul de intelegere a unui test scris, un modul care verifica abilitatea de redactare a unui text (scurt eseu, dialog, scrisoare, naratiune) si cunoasterea formelor gramatical corecte, si un interviu (capacitatea de exprimare orala si de intelegere a discursului oral).

 

 

Pe perioada suspendării activității UAIC din cauza carantinei, având în vedere Ordonanța de urgență nr 3, nu pot avea loc testări, deoarece, pentru emiterea documentului ar trebui mobilizate cel putin trei persoane – secretara, persoana care testează și cineva din conducerea facultății, care ambele trebuie să semneze documentul. Activitatea de testare va fi reluată imediat după ridicarea stării de urgență. Vă rugăm urmariți siteul Facultății de Litere.

 

 Testări lingvistice la limba engleză:

Pentru programare, candidaţii sunt rugaţi să trimită un mesaj în care să indice clar numele, data pentru care se doreşte programarea şi nivelul (unul singur, respectiv A1 sau A2 sau B1 etc.) cu minim 48 ore înaintea testării (sau cel târziu vinerea dinainte de lunea anunţată pentru testare). Înscrierile trebuie confirmate prin mesaj pe mail de către persoana de contact. Nu răspundem la corespondenţă în week-end. Atestatele se eliberează de la Secretariatul Facultăţii de Litere începând cu a doua zi după testare.

Program de testare la limba engleză, la Catedra de Engleză, corp A, etaj 2:

Dr. Teodora Ghiviriga teoghivi@yahoo.com

  • 9 martie 2020, ora 10.00
  • 25 martie 2020, ora 10.00

Testări lingvistice la limba franceză: conf.dr. Monica Frunză, la Catedra de Franceză, corp A, etaj 2. (cu programare pe mail m2005frunza@yahoo.com).

Testările lingvistice la limba italiană: conf.dr. Mirela AIOANE, email amiraio@yahoo.com

Testările lingvistice la limba spaniolă: conf.dr. Alina Ţiţei, miercuri, orele 10 – 12, Filologie clasică, birou cadre didactice, corp A, etaj. 2 (cu programare pe mail alina83titei@yahoo.com)

Testările lingvistice la limba rusă: conf.dr. Marina VRACIU (mail marina.vraciu@uaic.ro), lect. dr. Natasa MANOLE (mail natasa.manole@uaic.ro), Catedra de Slavistică, corp A, etaj 2.

Testările lingvistice la limba germanăinformaţii aici

Testări lingvistice la limba română: conf.dr. Ludmila Braniște, conf.dr. Iolanda Sterpu, lect.dr. Gina Nimigean, Catedra de limba română pentru studenți străini, corpul G (cu programare pe mail, la adresa andrian.macari@uaic.ro ).