Testări lingvistice

PROGRAM TESTARI LINGVISTICE

 Site nou

Pentru a vă auto-evalua nivelul de performanţă la care vă aflaţi (pe aptitudini: vorbire, scris, înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea unui text scris) a se vedea

 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

 ATENŢIE !! Taxa de testare lingvistică se achită în contul FACULTĂŢII DE LITERE, nu în contul facultăţii la care studentul este înmatriculat.

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere (cod 1311, licență 01) a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

  • taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
  • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2, C1 şi C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării (Termenul de valabilitate de doi ani de la data testării va intra în vigoare, conform hotărârii Consiliului Facultatii de Litere, începând cu testările care se vor da după data de 1 aprilie 2019; Pentru testările lingvistice date pană la această dată, termenul de valabilitate este permanent).

 

Se elibereaza atestate nivel A1, A2, B1, B2, C1 si C2 (pentru burse Erasmus si alte tipuri de burse universitare, inscriere la programe de master si doctorale, angajare, concurs pe post unde se solicita un astfel de document). Candidatii sunt rugati sa verifice la institutia care il solicita nivelul cerut.

Testul va consta dintr-un modul de înțelegere a unui text scris (Reading), un modul care verifica abilitatea de redactare a unui text (Writing – scurt eseu, dialog, scrisoare, narațiune etc.) și cunoașterea formelor gramatical corecte, un modul de receptare aurala (Listening) și un scurt interviu (Speaking).

 

Limba engleza (testare în regim față-în-față, NU se fac testări online):

Înscrierile trebuie confirmate prin mesaj pe mail de către persoana de contact. Nu răspundem la corespondenţă în week-end. Atestatele se eliberează de la Secretariatul Facultăţii de Litere începând cu a doua zi după testare. Nu se fac testări la alte date decât cele afișate pe site.

Toți candidații vor completa o declarație pe propria răspundere (vezi atașat) din care să rezulte că îndeplinesc condițiile medicale pentru a participa la testare. Această declarație va fi printată, completată, semnată și adusă în ziua testării. Ea va rămâne la Facultate pentru o eventuală consultare ulterioară.

Vor participa la testare doar acei candidați care nu prezintă simptome de raceală / gripă (rinoree, tuse persistentă, febră). Toți candidații vor purta mască pe față pe toată durata testarii, pentru siguranța tuturor celorlalte persoane aflate în sala de examen. Nerespectarea măsurilor de siguranță este urmată de eliminarea imediată din examen. La cererea examinatorului, candidatii vor prezenta actul de identitate și își vor îndepărta masca strict pentru identificare. Candidații vor purta masca și la proba de Speaking. Din motive de distanțare socială, vă rugăm să respectați ora de prezentare și să nu asteptați în grupuri pe hol. Dacă sunteți programați mai târziu, reveniți la acea oră sau asteptați undeva la distanță de ceilalți candidați

lect.dr. Oana Franțescu

Pentru programare, candidaţii sunt rugaţi să trimită un mesaj în care să indice clar numele, data pentru care se doreşte programarea şi nivelul (unul singur, respectiv A1 sau A2 sau B1 etc.) cu minim 48 ore înaintea testării (sau cel târziu vinerea dinainte de lunea anunţată pentru testare). Inscrierea se face cu mesaj individual la adresa de contact Oana Frantescu oanamariapetrovici@yahoo.co.uk

  • vineri 28 ianuarie 2022, ora 9.00 – o serie de maxim 40 de persoane – data limita de inscriere este miercuri 26 ianuarie;
  • vineri 25 februarie 2022, ora 9.00 – o serie de maxim 40 de persoane – data limita de inscriere este miercuri 23 februarie;

conf.dr. Teodora Ghivirigă

 

Testări lingvistice la limba franceză: conf.dr. Monica Frunză, la Catedra de Franceză, corp A, etaj 2. (cu programare pe mail m2005frunza@yahoo.com).

Testări lingvistice la limba italiană: conf. dr. Mirela AIOANE, email amiraio@yahoo.com (cu programare pe email); Testările lingvistice pentru înscriere la doctorat vor avea loc în zilele de 30, 31 august si 1 septembrie 2021 .

Testările lingvistice la limba spaniolă: asist.dr. Simona LEONTI (cu programare pe mail simona.leonti@staff.uaic.ro)

Testările lingvistice la limba rusă: conf.dr. Marina VRACIU (mail marina.vraciu@uaic.ro), lect. dr. Natasa MANOLE (mail natasa.manole@uaic.ro), Catedra de Slavistică, corp A, etaj 2.

Testările lingvistice la limba germanăinformaţii aici

Testări lingvistice la limba română: conf.dr. Ludmila Braniște, conf.dr. Iolanda Sterpu, lect.dr. Gina Nimigean, Catedra de limba română pentru studenți străini, corpul G (cu programare pe mail, la adresa andrian.macari@uaic.ro ).