Testări lingvistice

PROGRAM TESTARI LINGVISTICE

 

Pentru a vă auto-evalua nivelul de performanţă la care vă aflaţi (pe aptitudini: vorbire, scris, înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea unui text scris) a se vedea

 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

 ATENŢIE !! Taxa de testare lingvistică se achită în contul FACULTĂŢII DE LITERE, nu în condul facultăţii la care studentul este înmatriculat.

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

  • taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
  • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2 şi C1/C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este permanent.

 

Se elibereaza atestate nivel A1, A2, B1, B2, C1 si C2 (pentru burse Erasmus si alte tipuri de burse universitare, inscriere la programe de master si doctorale, angajare, concurs pe post unde se solicita un astfel de document). Candidatii sunt rugati sa verifice la institutia care il solicita nivelul cerut.

Testul va consta dintr-un modul de intelegere a unui test scris, un modul care verifica abilitatea de redactare a unui text (scurt eseu, dialog, scrisoare, naratiune) si cunoasterea formelor gramatical corecte, si un interviu (capacitatea de exprimare orala si de intelegere a discursului oral).

 

 

 Testări lingvistice:

Pentru programare, candidatii sint rugati sa trimita un mesaj in care sa indice clar numele, data pentru care se doreste programarea si nivelul (unul singur, respectiv A1 sau A2 sau B1 etc.) cu minim 48 ore inaintea testarii (sau cel tarziu vinerea dinainte de lunea anuntata pentru testare). Inscrierile trebuie confirmate prin mesaj pe mail de persoana de contact. Nu raspundem la corespondenta in week-end.

Atestatele se elibereaza de la Secretariatul Facultatii de Litere incepand cu a doua zi dupa testare.

  • Luni, 8 ianuarie 2018, ora 14.00, Catedra de engleza, persoana de contact Oana Franţescu oanamariapetrovici@yahoo.co.uk
  • Joi, 1 februarie 2018, ora 10.00, Catedra de engleza, persoana de contact Teodora Ghiviriga teoghivi@yahoo.com
  • Joi, 15 februarie 2018, ora 10.00, Catedra de engleza, persoana de contact Teodora Ghiviriga teoghivi@yahoo.com
  • Datele pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie şi iulie vor fi anunţate după definitivarea orarului pe semestrul al doilea.

 

Testări lingvistice la limba franceză: conf.dr. Monica Frunză, la Catedra de Franceză, corp A, etaj 2. (cu programare pe mail m2005frunza@yahoo.com).

Testările lingvistice la limba italiană: conf.dr. Mirela AIOANE, email amiraio@yahoo.com

Testările lingvistice la limba spaniolă: lect.dr. Alina Ţiţei, la Lectoratul de Spaniolă, luni, orele 14.00-16.00  Casa Miclescu, în spatele corpului B (cu programare pe mail alina83titei@yahoo.com )

Testările lingvistice la limba rusă: conf.dr. Marina VRACIU (mail marina.vraciu@uaic.ro), lect. dr. Natasa MANOLE (mail natasa.manole@uaic.ro), Catedra de Slavistică, corp A, etaj 2.

Testările lingvistice la limba germanăinformaţii aici