Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

 

 

 

SEPTEMBRIE 2016

BORODA (căs. TUDOR) I. Carmen Livia

 

La data de 09.09.2016, ora 10.00, în Sala Ivănescu, drd. BORODA (cas. TUDOR) I. Carmen Livia va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “ Vartolomei Măzăreanu, Ithica ieropolitica (Ms. BAR 67). Ediţie de text şi studiu filologico-lingvistic ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Cercet. şt. I dr. Laura MANEA, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2924

Prof. univ. dr. Mihai MORARU, Universitatea din Bucureşti http://educati.doc.unibuc.ro/wp-content/uploads/profesor/mihai-moraru.pdf

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

POLOZOVA (căs. CHIRILĂ) Arina

La data de 21.09.2016, ora 10.00, în Sala Ivănescu, drd. POLOZOVA (căs. CHIRILĂ) Arina va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Cromatică literară comparativă (engleză, rusă, italiană, română) în romanele lui Vladimir Nabokov: între original, traducere şi autotraducere”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r/, Universitatea din Bucuresti

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conf. univ. dr. Anna AKSENOVA, Universitatea " M. V. Lomonosov" din Moscova

Adeverinta Conf. univ. dr. Anna AKSENOVA

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


RADU Luciana Mihaela

La data de 23.09.2016, ora 10.00, în Sala Ivănescu, drd. RADU Luciana Mihaela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Întîmplarile lui Telemáh, fiiului lui Ulíse (Odisseu), traducere de Petru Maior (Buda, 1818). Studiu filologic şi lingvistic, ediţie de text, nota asupra ediţiei ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN http://www2.uni-jena.de/philosophie/soestudien/unterseiten/prof_w_dahmen.htm, Institut für Romanistik, Friedrich - Schiller - Universität Jena, Germania

Cercet. şt. II dr. Madalina UNGUREANU http://mail.lit.uaic.ro/milescu/madalina_ungureanu.html, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Cercet. şt. I dr. Mioara - Vasilica DRAGOMIR http://www.philippide.ro/persoane/curriculum/CV_Mioara%20Dragomir.pdf , Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


Emanuela Ana MĂRGINEANU

La data de 28 septembrie 2016, ora 9.00, în sala 3.15, drd. Emanuela Ana MĂRGINEANU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul American Transcendentalism: R. W. Emerson and H. D. Thoreau - Two Case - Studies”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ.dr. Codrin Liviu CUŢITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Iulia-Madalina PINTILIE

La data de 28 septembrie 2016, ora 10:30, în sala 3.15, drd. Iulia-Madalina PINTILIE va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Teratological Metamorphoses: A Case Study Of Five Anglo-American Novels And Their Film Adaptations”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ.dr. Codrin Liviu CUŢITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena Andra F. AGAFIŢEI

La data de 28 septembrie 2016, ora 12.00, în sala 3.15, drd. AGAFIŢEI F. Andra Elena va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul FOREGROUNDING THE ABSURDITIES OF THE POST WORLD WAR II AMERICAN SOCIETY IN THE PLAYS OF EDWARD ALBEE, JACK GELBER, ISRAEL HOROVITZ, JOSEPH HELLER, AND ARTHUR KOPIT”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ.dr. Ştefan COLIBABA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

BAN (cas. NAZNEAN) Andreea-Romana

La data de 30 septembrie 2016, ora 9.00, în sala 3.15, drd. BAN (cas. NAZNEAN) Andreea-Romana va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Developing Translation Skills in the Classroom: from Language Learning to Independent Translation”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Roxana PETCU, Universitatea din Bucuresti;

Prof. univ. dr. Anca CEHAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; http://media.lit.uaic.ro/englishdepartment/cv/Cehan_CV.htm

Prof. univ. dr. Elena CROITORU, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati; http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2016/Prof__Croitoru_Elena_CV.pdf

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

OCTOMBRIE 2016

NOIEMBRIE 2016

MIHU (căs. AANEI) Mihaela

La data de 8 noiembrie 2016, ora 10.00, în sala G. Ivănescu, drd. MIHU (căs. AANEI) Mihaela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Paul Celan. Die Anziehungskraft einer dichterischen Figur und ihre fiktionalen Alter Egos ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Andrei Corbea-HOIŞIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Dirk WEISSMANN, Université Paris-Est Créteil, France;

Prof. univ. dr. Gabriel H. DECUBLE, Universitatea din Bucuresti;

Prof. univ. dr. Grigore MARCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-emeriti/conf-dr-grigore-marcu/

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

AIOANEI Otilia -Maria

La data de 24 noiembrie 2016, ora 10.00, în sala Dima, drd. AIOANEI Otilia -Maria va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Identité(s) et mémoire(s) dans l'oeuvre d'Assia Djebar ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Marina MUREŞANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Co-director teză:

Prof. univ. dr. Sylvie JOUANNY, Université Paris-Est Créteil, France

Referenţi:

Prof. univ. dr. Catherine DOUZOU, Université Fr. Rabelais, Tours, France;

Prof. univ. dr. Dolores TOMA , Universitatea din Bucuresti;

Prof. univ. dr. Simona MODREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

DECEMBRIE 2016

 

VARGAN Maria - Teodora

La data de 2 decembrie 2016, ora 12.00, în seminarul "G. Ivănescu", drd. VARGAN Maria - Teodora va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Vasile Arvinte. Monografie”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Ion Horia BÎRLEANU, Universitatea „Ştefan cel Mare ” din Suceava;

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conf. univ. dr. Bogdan V. ŢÂRA, Universitatea de Vest din Timişoara;

Lista lucrarilor Conf. univ. dr. Bogdan V. ŢÂRA

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

VIERIU Doina - Emanuela

La data de 9 decembrie 2016, ora 9.00, în sala "Al. Dima ", drd. VIERIU Doina - Emanuela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Scriitura disoluţiei şi regimul negaţiei: un posibil model de structurare a imaginarului”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Mihai ZAMFIR, http://www.mae.ro/sites/default/files/file/mae_old/poze_editare/CV_MZamfir.pdf Universitatea din Bucuresti;

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Lista lucrarilor Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

ŢICALO (căs. GRĂDINARIU) Mihaela

La data de 9 decembrie 2016, ora 11.00, în seminarul "Al. Dima ", drd. ŢICALO (căs. GRĂDINARIU) Mihaela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Alice Botez sau memoria irealităţii. O monografie”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Ştefan BORBELY, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca, http://lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/CV_Stefan-Borbely_Europass.pdf   ;

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Lista lucrarilor Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

FEBRUARIE 2017

MARDAR G. Andreea-Mihaela căs. STANCU

La data de 24 februarie 2017, ora 10.00, în sala 3.15, drd. MARDAR G. Andreea-Mihaela căs. STANCU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlulNon-Realistic Literature: William Morris and the Art of Escapism”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Dana Janeta BĂDULESCU http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/17-conf-dr-dana-badulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Mihai STROE, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Remus BEJAN, Universitatea „Ovidius” Constanța;

Prof. univ. dr. Remus BEJAN - lista de lucrări ,

Prof. univ. dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

IUNIE 2017

IULIE 2017

Elena Violeta N. MIHAI căs. TĂNASE

La data de 7 iulie 2017, ora 10.00, în sala 3.15, drd. Elena Violeta N. MIHAI căs. TĂNASE va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlulThe Intercultural Journey of Humour in Subtitling (Traseul intercultural al umorului în subtitrare)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Dana Janeta BĂDULESCU http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/17-conf-dr-dana-badulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Roxana PETCU, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Elena CROITORU, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați;

Prof. univ. dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

MIHAELA D. ŞALARIU CĂS. GAZIOGLU

 

La data de 14 iulie 2017, ora 10.00, în sala 3.15 (Gr. Vereș), drd. MIHAELA D. ŞALARIU CĂS. GAZIOGLU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul FEMINISM AND FEMININE CHARACTERS IN GEORGE ORWELL'S EARLY NOVELS”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan LIHACIU, http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Stefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela Praisler, http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/290/ , Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi;

Conf. univ. dr. Adrian Radu, http://adrian-radu.ro/wp-content/uploads/2012/05/cv-radu-europass.pdf , Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca;

Conf. univ. dr. Iulia MILICĂ, http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/30-conf-dr-iulia-milica#research-supervision-ba-maUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Carina Ionela I. BRÂNZILĂ

La data de 14 iulie 2017, ora 12.00, în sala 3.15 (Gr. Vereș), drd. Carina Ionela I. BRÂNZILĂ va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul „CHILDREN LITERATURE, ITS VISUAL SATELLITES AND E.F.L.”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan LIHACIU, http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Stefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela Praisler, http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/290/ , Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi;

Conf. univ. dr. Adrian Radu, http://adrian-radu.ro/wp-content/uploads/2012/05/cv-radu-europass.pdf , Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca;

Conf. univ. dr. Iulia MILICĂ, http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/30-conf-dr-iulia-milica#research-supervision-ba-maUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

AUGUST 2017

Anamaria GRECU P. (căs. GHEORGHIU)

La data de 31 August 2017, ora 12.00, în sala ,,Al. Dima”, drd. Anamaria GRECU P. (căs. GHEORGHIU) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,COMUNICARE VERBALĂ, NONVERBALĂ ȘI PARAVERBALĂ ÎN DISCURSUL RELIGIOS OCAZIONAL ACTUAL. PARENEZA , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ ,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Luminita%20Carausu.pdf

Referenţi:

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r
Prof. dr. AndraVASILESCU,Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/facultati/litere/:e/facultati/litere/docs/2016/sep/01_14_49_02CV_ANDRA_VASILESCU.pdf

Prof. dr. Rodica NAGY, Universitatea „Ștefan cel Mareˮdin Suceava. http://litere.usv.ro/images/dllrscplus/curriculum%20vitae-rodica-marioara%20nagy.pdf

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

SEPTEMBRIE 2017

ARSENE Ș. Săndica (căs. BIZIM)

La data de 1 septembrie 2017, ora 10.00, în sala ,,G. Ivănescu”, drd. ARSENE Ș. Săndica (căs. BIZIM) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE ANTROPONIMIEI LITERARE. CU UN STUDIU APLICATIV LA ROMANUL ROMÂNESC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Lucia CIFOR , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , http://www.afhbr.org/membri/lucia-cifor/

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
www.philippide.ro/persoane/curriculum/Eugen_Munteanu_CV.pdf.

Referenţi:

Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN, Universitatea ,,Friedrich Schiller” din Jena, Germania, http://www2.uni-jena.de/philosophie/soestudien/unterseiten/prof_w_dahmen.htm

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r
Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2924

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Ana SABIE

 

La data de 7 septembrie 2017, ora 11.00, în sala ,,Gh. Ivănescu”, drd. Ana SABIE va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Dicționar elino-românesc, vol. I, G. Ioanid, București, 1864. Ediție de text. Studiu filologic și lingvistic”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dragoș Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/DEP_CV_Cojocaru.pdf

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Referenţi:

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea „Ovidius” din Constanța, http://litere.univ-ovidius.ro/Anale/documente-z/articole-2016-2/2%20Barlea_CV_2_2016.pdf
Prof. univ dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași,
Conf. univ. dr. Bogdan Târa, Universitatea de Vest dinTimișoara

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Alin Titi M. CĂLIN

 

La data de 11 septembrie 2017, ora 10.00, în Amfiteatrul III.12, drd. Alin Titi M. CĂLIN va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Structuri paremiologice în traducerile românești ale romanului «Don Quijote de la Mancha»”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dragoș COJOCARU, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/DEP_CV_Cojocaru.pdf

Referenţi:

Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București,
Prof. univ. dr. Georgiana LUNGU-BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara,
Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Orit. A. SHAY căs. BERLINSKY

 

La data de 14 septembrie 2017, ora 10.00, în Sala III.15, drd. Orit. A. SHAY căs. BERLINSKY va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Coduri alternative (ebraică-engleză si ebraică-arabă) in societatea plurilingvă a Israelului”/ ,,CODE SWITCHING BETWEEN HEBREW-ENGLISH AND HEBREW-ARABIC IN THE MULTILINGUAL SOCIETY OF ISRAEL”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Stefan OLTEAN ,Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca, http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/CV/CV_Comisii/Romana/C2/CV_Stefan_Oltean_Europass_RO.pdf
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena PREATCA

 

La data de 15 septembrie 2017, ora 11.00, în Amf. III.12, drd. Elena PREATCA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Traducerea ghidurilor turistice: comunicare interculturală, rolul traducătorului şi practici lingvistice ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Felicia Dumas, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, https://francezauaic.files.wordpress.com/2017/03/cv_felicia-dumas.pdf

Referenţi:

Prof. univ. dr. Muguraş Albumiţa CONSTANTINESCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. univ. dr. Sonia BERBINSKI, Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/prof/berbinschi_s/docs/cvs/2016octCV_fr_SB_1.pdf

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Andreea-Giorgiana G. MARCU

 

La data de 23 septembrie 2017, ora 10.00, în Sala ,,Gh. Ivănescu”, drd. Andreea-Giorgiana G. MARCU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Istoriia lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romii (vol I-II) de Florian, traducere de Alexandru Beldiman (Iași, 1820). Ediție de text și studiu filologico-lingvistic ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
www.philippide.ro/persoane/curriculum/Eugen_Munteanu_CV.pdf.

Referenţi:

Cercet. șt. I dr. Luminița BOTOȘINEANU, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române,
Prof. univ. dr. habil. Felicia DUMAS, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Prof. univ. dr. Alin-Mihai GHERMAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, http://www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro/detalii_membrii_1003_Alin-Mihai-GHERMAN.html

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


Elena I. ATUDOSIEI

La data de 25 septembrie 2017, ora 9.00, în Sala ,,Gr. Vereș” (3.15), drd. Elena I. ATUDOSIEI va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,The Vampire in American Literature and Film. Portrayal of the Undead Then and Now”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi


Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Odette Irene Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Laura G. CIOCHINĂ (căs. Carasevici)

La data de 25 septembrie 2017, ora 10.30, în Sala ,,Gr. Vereș” (3.15), drd. Laura G. CIOCHINĂ (căs. Carasevici) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Psychological Mechanisms of Humour in the Novels of P. G. Wodehouse ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi


Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Odette Irene Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Ofelia G. TOFAN (căsătorită AL-GAREEB)

La data de 25 septembrie 2017, ora 12.00, în Sala ,,Gr. Vereș” (3.15), drd. Ofelia G. TOFAN (căsătorită AL-GAREEB) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Hysterical Realism”: Elaborating Excessively on Conventions of Realism in Contemporary British and American Novels”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Odette Irene Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Aliz Marosvölgyi (căs. FARKAS)

La data de 26 septembrie 2017, ora 9.00, în Sala ,,3.15”, drd. Aliz Marosvölgyi (căs. FARKAS) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,William Faulkner, The Sound and the Fury: Textual Representation of Human Behavior in Benjy’s Section”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;
Prof. univ. dr. Remus BEJAN, Universitatea „Ovidius” Constanța;

Prof. univ. dr. Remus BEJAN - lista de lucrări ,
Prof. univ.dr. Ştefan COLIBABA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Norica-Luminiţa BUTNARU

La data de 26 septembrie 2017, ora 11.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), Norica-Luminiţa BUTNARU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,On the Fringe of Translation Postulates: Exploring the Possibility of Translating from and into Constructed languages”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Daniela IONESCU, Universitatea din București,
Prof. univ. dr. Elena CROITORU, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galați;

Prof. univ.dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Ana-Maria PATRAȘCU (căsătorită Tomaziu-Patrașcu)

La data de 28 septembrie 2017, ora 11.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), drd. Ana-Maria PATRAȘCU (căsătorită Tomaziu-Patrașcu) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,LITERATURA DE IMIGRAȚIE ROMÂNEASCĂ ÎN ITALIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi


Referenţi:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. dr. Oana DUBALARU, Universitatea din București,
Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Nataşa-Elena MAXIM

La data de 29 septembrie 2017, ora 10.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), drd. Nataşa-Elena MAXIM va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Reflexe ale gândirii lui Søren Kierkegaard în literatura română interbelică”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:


Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:


Prof. univ. dr. Mihaela CERNĂUȚI GORODEȚCHI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
http://www.literaturacomparata.ro/prof/m_cernauti.html


Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/MANOLACHE.pdf


Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena Emanuela CIURCIUN (căsăt. CHITIC CIURCIUN)

La data de 30 septembrie 2017, ora 10.00, în Sala „Gheorghe Ivănescu”, drd. Elena Emanuela CIURCIUN (căsăt. CHITIC CIURCIUN) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Cugetările lui Oxenstiern. Manuscrisul B.A.R. 2773. Ediție de text, studiu filologic și lingvistic”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:


Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, www.philippide.ro/persoane/curriculum/Eugen_Munteanu_CV.pdf

Referenţi:


Cercet. șt. I dr. Luminița BOTOȘINEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. univ. dr. Mihai MORARU, Universitatea din Bucureşti 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena Otilia MIHAI PINTILII

La data de 30 septembrie 2017, ora 12.00, în seminarul „Alexandru Dima”, drd. Elena Otilia MIHAI PINTILII va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Mărci – indici ai emoțiilor și atitudinilor în limba română vorbită actuală”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Referenţi:

Prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Prof. univ. dr. Dan Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Conf. univ. dr. Daiana Cuibus, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

IANUARIE 2018

Octavian-Vasile DĂRMĂNESCU

La data de 13 ianuarie 2018, ora 10.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), Octavian-Vasile DĂRMĂNESCU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Damian Stănoiu-destinul unui cleric umanist ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:


Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/MANOLACHE.pdf

Prof. univ. dr. Bogdan CREȚU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
http://media.lit.uaic.ro/anale/literatura/Bogdan%20Cretu.html

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara

Conf. dr. Pompiliu Crăciunescu -lista de lucrări ;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Dumitru-Lucian BĂICEANU

 

La data de 13 ianuarie 2018, ora 12.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), Dumitru-Lucian BĂICEANU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Poetica prozei românești la persoana a doua ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:


Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/MANOLACHE.pdf

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara

Conf. dr. Pompiliu Crăciunescu -lista de lucrări ;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

APRILIE 2018

MAI 2018

Bianca-Iuliana L. MISINCIUC

 

La data de 4 mai 2018, ora 10.00, în Sala III.15, drd. Bianca Iuliana L. MISINCIUC va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Idiomatic Expressions in English, German, Spanish, Portuguese and Romanian: A Comparative Study”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ.dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Nicoleta Mariana IFTIMIE, Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Prof. univ. dr. Roxana-Cristina PETCU, Universitatea din Bucureşti

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...