Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

REGULAMENTE

 

1. Regulamentul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (2011-2017)

 

2. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică începând cu anul universitar 2017-2018)

 

3. Regulamentul Şcolii Doctorale de Studii Filologice

 

4. Acte necesare în vederea suţinerii publice a tezei de doctorat

 

5. Model de cerere de cazare la CSI Gaudeamus

 

6. Model imputernicire

 

7. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...