Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

REGULAMENTE

 

1. Regulamentul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (2011-2017)

 

2. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică īncepānd cu anul universitar 2017-2018)

 

3. Regulamentul Şcolii Doctorale de Studii Filologice (2018)

 

4. Regulamentul Şcolii Doctorale de Studii Filologice (2013)

 

5. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

 

6. Hotărārea Senatului universitar privind plata taxei pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat

 

7. Acte necesare īn vederea susţinerii publice a tezei de doctorat

 

8. Model de cerere de cazare la CSI Gaudeamus

 

9. Model īmputernicire

 

10. Cerere pentru perioada de graţie (model nou 2018)

 

11. Cerere pentru modificarea titlului tezei de doctorat

 

12. Cerere pentru retragerea de la studii universitare de doctorat

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ĪN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...