Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

ADMITEREA ĪN ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII FILOLOGICE

 

Locuri propuse pentru admiterea la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2018 

Locuri alocate pentru admiterea la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2018

Taxe de admitere şi de şcolarizare 2018

Admission 2018

Metodologie de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2018

Condiţii de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2018

Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2018. Modulul lingvistic.

Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2018. Modulul literar.

Calendarul admiterii la Şcoala Doctorală de Studii Filologice, sesiunea septembrie 2018

Programarea candidaţilor la examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2017

Rezultatele examenului de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2017

(Lista finală / 2 octombrie 2017 /, după suplimentarea locurilor bugetate)

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ĪN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...