Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

ADMITEREA ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII FILOLOGICE

 

Locuri alocate pentru admiterea la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2017

Taxe de admitere şi de şcolarizare 2017
Admission 2017
Metodologie de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2017
Condiţii de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2017
Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2017. Modulul lingvistic.
Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2017. Modulul literar.
Calendarul admiterii la Şcoala Doctorală de Studii Filologice, sesiunea septembrie 2017
Programarea candidaţilor la examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2017

Rezultatele examenului de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2017

(Lista finală / 2 octombrie 2017 /, după suplimentarea locurilor bugetate)

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...