Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

 

1. INVITAŢIE - Ziua Doctorală ICR Paris (25 iunie 2013)

2. PROIECT POSDRU/89/1.5/S/63663 Burse doctorale si postdoctorale in cadrul proiectului "Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)" - aici

3. PROIECT POSDRU/159/1.5/S/140863 Burse doctorale si postdoctorale in cadrul proiectului „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională" (CCPE) - aici

 

Joi, 9.07.2015 (orele 9 – 15), vineri, 10.07 (orele 9 – 15) si sambata, 11.07 (orele 9 – 12) se organizează înscrierea doctoranzilor din anul I, an universitar 2014-2015 la concursul de obţinere a unei burse POSDRU în cadrul proiectului 155397/8.07.2015. Interviul va avea loc luni, 13.07.2015, începând cu ora 8.30, sala şi programarea urmând a fi afişate şi comunicate doctoranzilor prin email.

 

 

Competiția 3MT - THREE MINUTE THESIS - adresă şi informaţii

 


 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...