Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

 

Planul de învăţământ (anul I doctoral),
Programa studiilor doctorale avansate

Obligaţiile doctoranzilor din ciclul al II-lea

Orarul Şcolii Doctorale pentru semestrul I - 2017/2018

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...