Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

 

Planul de învăţământ (anul I doctoral),
Programa studiilor doctorale avansate

Obligaţiile doctoranzilor din ciclul al II-lea

Orarul Şcolii Doctorale pentru semestrul I - 2017/2018

Susținere rapoarte- martie 2018

Susțineri teze de doctorat în comisia de îndrumare

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...