Alexandru Gafton

Prof.univ.dr. Alexandru Gafton - Şeful Catedrei

Data şi locul naşterii: 17 iulie 1966, Cavnic, Maramureş
E-mail: algafton@gmail.com
Loc de activitate: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere,
Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală
Pagină web: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Gafton
Domenii de competenţă: lingvistică diacronică (istoria limbii române, fonetică istorică, etimologie, semasiologie); filologie (tehnica editării textelor vechi, paleografie); traductologie; biblistică; sociolingvistică
Domenii de interes ştiinţific: antropologie culturală
Limbi străine cunoscute: franceză (foarte bine), italiană, engleză (bine), maghiară, germană (satisfăcător), latină, slavonă, greacă veche, ebraică (la nivel de înţelegere a lecturii)

Lista publicațiilor și citărilor (BDD)
Profil Academia.edu
Profil ResearchGate

Activitate profesională

1995-1997: preparator
1997-1999: asistent
2000-2002: lector
din 2000: doctor în filologie cu teza Studiu lingvistic asupra Codicelui popii Bratul în comparație cu alte versiuni ale Apostolului din secolul al XVI-lea
2002-2005: conferenţiar
din 2005: profesor
din 2008: conducător de doctorat
din 2008: iniţiator şi organizator - împreună cu lect. dr. Sorin Guia şi lect. dr. Ioan Milică - al Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios”, editor - împreună cu aceiaşi - al revistei Conferinţei şi membru fondator al Asociaţiei Culturale „Text şi discurs religios”
2012-2016: membru al Consiliului general al C.N.A.T.D.C.U.; preşedintele Comisiei de filologie a C.N.A.T.D.C.U.
din 2014: fondator și editor-șef al revistei de lingvistică diacronică „Diacronia”

Burse, granturi, stagii de cercetare

martie-august 1998: lector de limba română la Universitatea din Konstanz, Germania
1 septembrie 2011-29 februarie 2012: profesor invitat la Universitatea din Zürich, Elveţia, în urma cîştigării bursei „Prinţul Dimitrie Sturdza”

Lucrări reprezentative

I. Volume

 1. Elemente de istorie a limbii române, Editura Restitutio, Iaşi, 2001
 2. Evoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea. Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001
 3. Introducere în paleografia româno-chirilică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001 (ediţia a II-a, 2003)
 4. După Luther. Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005
 5. Palia de la Orăştie (1582), II. Studii (în colaborare cu V. Arvinte), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007
 6. De la traducere la norma literară, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012

II. Ediţii

 1. Codicele Bratul (ediţie de text şi studiu filologic), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003
 2. Biblia 1688, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2 vol., Iaşi, 2001, 2002 (în colaborare cu V. Arvinte, I. Caproşu, Laura Manea, N.A. Ursu)
 3. Palia de la Orăştie (1582), I. Textul (în colaborare cu V. Arvinte, I. Caproşu, S. Guia), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005

III. Cursuri Universitare

 1. Paleografie româno-chirilică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004
 2. Lingvistică aplicată (Hipercorectitudinea), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005

IV. Traduceri

 1. Creştinismul antic, Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2011 (Charles Guignebert, Le christianisme antique, Ernest Flammarion, Paris, 1921)
 2. Schiţă pentru o istorie a limbii latine, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, co-traducător Iulian Popescu (Antoine Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue latine, Hachette, Paris, 1928)
 3. Manual de lingvistică romanică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (Martin Dietrich Glessgen, Manuel de linguistique romane, Armand Colin, Paris, 2012)
 4. De la greci la Darwin, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2014, co-traducător Adina Chirilă (Henry Fairfield Osborn, From Greeks to Darwin, MacMillan, London, 1913)
 5. Viaţa cuvintelor studiată în semnificaţiile lor, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (Arsène Darmesteter, La vie des mots etudiée dans leurs significations, Paris, 1895)
 6. Darwin şi ştiinţele umaniste, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015, co-traducător Adina Chirilă (James Mark Baldwin, Darwin and the Humanities, Review Publishing Co., Baltimore, 1909)

V. Articole şi Studii

 1. Observaţii asupra originii expresiei copil din flori, în AUI, XLI/XLII (1995-1996), p. 160-164
 2. O ipoteză interpretativă asupra înţelesului sintagmei paulinice a vorbi în limbi, în Limbaje şi comunicare II, Institutul European, Iaşi, 1997, p. 242-249
 3. Concepţia lui G. Ivănescu asupra ştiinţei foneticii, în AUI, XLIII (1997), p. 245-249
 4. Rom. frînghie şi posibilele sale etimologii, în AUI, XLIII (1997), p. 268-270
 5. Rom. sîrg, în AUI, XLIII (1997), p. 270-272
 6. Su alcuni valori della congiunzione deca in alcune versioni dell'Apostol del secolo XVI, în ASUI, II (1999), p. 95-102
 7. Negaţia în versiuni româneşti ale Apostolului din secolul al XVI-lea, în AUI, XLIV/XLV (1998-1999), p. 29-46
 8. Between Ruah and Pneuma, în „Southeastern Europe”, 29 (2002), p. 69-76
 9. Numele în Biblie, în AUI, LI (2005), p. 165-179
 10. Aspecte ale traducerii Paliei de la Orăştie, în „Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă”, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, p. 243-260
 11. Traducerea Paliei de la Orăştie reflectată de construcţii de origine ebraică, în „Philologica Jassyensia”, an III, nr. 1, 2007, p. 11-25
 12. Elementul slavon în Palia de la Orăştie, în „Philologos”, anul II, nr. 5-6 (3), 2007, p. 191-198
 13. Relaţia dintre elementul maghiar şi cel slavon în limba română, în Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice, Editura Alfa, Iaşi, 2007, p. 107-130
 14. Polivalenţa la nivel lexical. Un caz: vrom. a ţinea, în AUI, LIII (2007), p. 37-50
 15. Polemica ştiinţifică la G. Ivănescu, în AUI, LIII (2007), p. 475-483
 16. Caracteristicile de esenţă ale vechii norme literare româneşti, în "Balkanarchiv", Neue Folge, Herausgegeben von Wolfgang Dahmen und Johannes Kramer, Band 30/31/32 (2005/2006/2007), p. 381-408
 17. Relaţia dintre sursele traducerilor biblice şi concepţia de la baza acestora, în „Text şi discurs religios”, 1/2009, p. 125-134
 18. Originea Romînilor - piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la Iaşi, în „Philologica Jassyensia”, an V, nr. 1 (9), 2009, p. 51-55
 19. Traducerea ca formă de achiziţie a conceptelor şi mentalităţilor, în „Tabor”, nr. 2, anul III, mai 2009, Cluj, p. 52-57
 20. La traduction de texte sacré: entre contraintes et libertés, în Actes de Ier Colloque International Perspectives contemporaines sur le monde médieval, nr. 1/2009, p. 29-32
 21. Biblia de la 1688. Aspecte ale traducerii, în „Text şi discurs religios”, 2/2010, p. 49-72
 22. Traducerea ca literă şi glosa ca spirit, în „Tabor”, nr. 4, anul IV, iulie 2010, p. 53-61
 23. Consecinţele profunde ale contactelor lingvistice, în Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş, ed. Gh. Chivu, Oana Uţă-Bărbulescu, Bucureşti, 2010, p. 77-100
 24. La traduction en tant que lettre et la glosse en tant qu’esprit, în „Langue et littérature. Repères identitaires en contexte européen”, Piteşti, 2010, p. 7-16
 25. Principiul diacronic în edificarea normei literare, în Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze, actele celui de-al 9-lea colocviu al catedrei de limba română, vol. I, Bucureşti, 2010, p. 347-353
 26. Asupra unei traduceri din Noul Testament de la Bălgrad (1648), în „Text şi discurs religios”, 3/2011, p. 205-207
 27. Particularităţi ale traducerii în Biblia de la Bucureşti şi în Noul Testament de la Bălgrad. Cu ilustrări din Epistola lui Iacov, în „Limba română” LX, 2011, nr. 2 aprilie-iunie, p. 261-272
 28. Donc, în „Langue et littérature. Repères identitaires en contexte européen”, Piteşti, 2011, p. 15-21
 29. Asupra unei traduceri din Biblia de la 1688, în Filologie şi bibliologie, In Honorem Vasile D. Ţâra, Timişoara, 2011, p. 207-211
 30. Termes appartenant au champ semantique ‘eduquer’. Une perspective diachronique sur le processus, în In Magistri Honorem Vasile Frăţilă, 50 de ani de carieră universitară, Tîrgu-Mureş, 2012, p. 223-245 (link la versiunea în limba română)
 31. Reflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneşti, în AUI LVIII (2012), p. 127-153
 32. Dubletele sinonimice în discursul religios, în AUI LVIII (2012), p. 155-178 (coautor I. Milică)
 33. Uzul, valorile şi dispariţia unor termeni: făţărie, a făţări, făţărnicie, a făţărnici, făţarnic, în „Limba română”, LXI, 2012, nr. 2, aprilie-iunie, p. 192-204
 34. Sources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la Bible, în „Synergies Roumanie”, 7/2012, p. 257-284
 35. Les avatars conceptuels de la famille du roum. faţă. Le témoignage des traductions de la Bible, în „Revue de linguistique romane”, nr. 305-306, tome 77 (janvier-juin 2013), p. 183-201

VI. Recenzii

 1. Kiraly Francisc, Contacte lingvistice. Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară, Editura Facla, Timişoara, 1990, 240p., în AUI, XL (1994), p. 119-122
 2. Codex Sturdzanus. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte de Gheorghe Chivu, Editura Academiei, 1993, 522p., în AUI, XLI/XLII (1995-1996), p. 119-120
 3. Ion Gheţie, Introducere în dialectologia istorică românească, Editura Academiei, 1994, 171p., în AUI, XLI/XLII (1995-1996), p. 120-123
 4. Haralambie Mihăiescu, La Romanité dans le sud-est de l'Europe, Editura Academiei, 1993, 600p., în AUI, XLI/XLII(1995-1996), p. 123-127
 5. Giuliano Bonfante, Larissa Bonfante, Limba şi cultura etruscilor, traducere şi note de Dan Sluşanschi, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995, 223p., în AUI, XLI/XLII (1995-1996), p. 133-135
 6. Biblia sau Sfînta Scriptură, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli, Bucureşti, 2001, în AUI, LI (2005), p. 466-468
 7. Vita magistra historiae (însemnări pe marginea corpusului în patru volume Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, editat de Ioan Caproşu şi Elena Chiaburu, şi apărut la Casa Editorială Demiurg, Iaşi, între 2008 şi 2009), în „Însemnări ieşene”, seria a III-a, an II, nr. 1, ianuarie 2010, p.58-64

VII. Comunicări

 1. O ipoteză interpretativă asupra înţelesului sintagmei paulinice a vorbi în limbi, Comunicare susţinută la „Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului”, Suceava, ediţia a III-a, 13-15 octombrie 1995
 2. O nouă ediţie a Paliei de la Orăştie, Comunicare susţinută la „Zilele Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi”, 28 octombrie 2006
 3. Palia de la Orăştie, cea dintîi versiune românească a textului sacru, Comunicare susţinută la Simpozionul „Cartea Cărţilor”, ediţia a VIII-a, Timişoara, 30 mai 2008
 4. Relaţia dintre sursele traducerilor biblice şi concepţia de la baza acestora, Comunicare susţinută la Conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, Ediţia I, Iaşi, 5-6 decembrie, 2008
 5. Principiul diacronic în structurarea normei literare, Comunicare susţinută la Colocviul „Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze”, Ediţia a 9-a, Bucureşti, 4-5 decembrie, 2009
 6. Traducerea ca literă şi glosa ca spirit, Comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională „Limbă şi literatură - repere identitare în context european”, Piteşti, 4-6 iunie, 2010
 7. Între aspectul scris şi cel cultivat al limbii române vechi, Comunicare susţinută la a IV-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Lingvistică a Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti" al Academiei Române, 5-6 noiembrie 2010
 8. Caracterul neîntrerupt al influenţelor maghiare asupra românei, Comunicare susţinută la ediţia a II-a a Colocviului Internaţional „Limba română – abordări tradiţionale şi moderne”, Cluj, 6-7 mai, 2011
 9. Deci, Comunicare susţinută la ediţia a 8-a a Conferinţei internaţionale „Limbă şi literatură - repere identitare în context european” a Facultăţii de Litere a Universităţii din Piteşti, 17-19 iunie, 2011
 10. Celălalt, comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională de Imagologie, „Identitate şi alteritate culturală în timp”, Miercurea Ciuc, organizată de Universităţile Sapientia, din Miercurea Ciuc şi BTK, din Debreţin, 19-20 aprilie, 2013
 11. Renaşterea filologiei, Comunicare susţinută la Colocviul Naţional „Literatura română veche. Priorităţi ale cercetării actuale” organizat de Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, 27-28 iunie, 2013
 12. Bonomia stilului la Sextil Puşcariu, Comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia I, organizată de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj, 12-13 septembrie, 2013
 13. Sextil Puşcariu – Neogramaticul, Comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia a II-a, organizată de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj, 10-11 septembrie, 2015