Doctoranzi

Dr. Ionela Butucelea (Ene)

Doctorand bursier în perioada 2008-2011.
Titlul tezei: Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (secolul al XVII-lea). Studiu lingvistic.

Dr. Cristian Sorin Semeniuc

Doctorand bursier în perioada 2009-2012.
Titlul tezei: Interferenţe între limbajul publicistic şi cel politic, în România, după 1989.

Dr. Cristian Ungureanu

Doctorand bursier în perioada 2010-2013.
Titlul tezei: Elemente de discurs religios în traducerile româneşti ale Paradisului dantesc.

Dr. Adriana Gina Milică

Doctorand bursier în perioada 2010-2013.
Titlul tezei: Discursul publicitar - creator şi vehicul de (sub)cultură.

Dr. Enikő Pál

Doctorand în perioada 2010-2013.
Titlul tezei: Influenţa limbii maghiare asupra limbii române. Perioada veche.

Dr. Gabriel Marius Enacache

Doctorand în perioada 2010-2013.
Titlul tezei: Elemente de retorică în predicile de înmormîntare.

Dr. Anca Mihaela Antip

Doctorand bursier în perioada 2011-2014.
Titlul tezei: Evangheliarul de la Războieni. Ediţie de text, studiu filologic şi lingvistic.

Dr. Maria Mocanu

Doctorand bursier în perioada 2011-2014.
Titlul tezei: Evoluția mentalităților reflectată în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu. Istoria celor mici.

Dr. Simona Şova

Doctorand bursier în perioada 2012-2015.
Titlul tezei: Elemente de polemică în opera lingvistică a lui Alexandru I. Philippide.

Dr. Daniela Burlacu

Doctorand bursier în perioada 2012-2015.
Titlul tezei: Terminologia gimnasticii artistice în limba română.

Dr. Maria-Teodora Vargan

Doctorand bursier în perioada 2013-2016.
Titlul tezei: Vasile Arvinte. Monografie.

Dr. Ana Sabie

Doctorand bursier în perioada 2014-2017.
Titlul tezei: Dicționar elino-românesc, vol. I, G. Ioanid, București, 1864. Ediție de text. Studiu filologic și lingvistic.

Dr. Nicoleta Dănilă

Doctorand bursier în perioada 2014-2017.
Titlul tezei: Antroponimia Moldovei în perioada premergătoare oficializării sistemului numelui dublu (1820-1845).

Dr. Mihaela Aștefănesei (Lungu)

Doctorand bursier în perioada 2015-2018.
Titlul tezei: Dicționar elino-românesc, vol. II, G. Ioanid, București, 1864. Ediție de text. Definiție lexicografică. Studiu comparativ.

Dr. Gabriela Iuliana Morcov

Doctorand bursier în perioada 2015-2018.
Titlul tezei: Evoluția genului epistolar românesc între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea.

Drd. Maria Marilena Ciobanu

Titlul tezei: Terminologia astronomică românească.

Drd. Ioana Ciobanu

Titlul tezei: Tetraevanghelul coresian de la 1561. Ediție de text, studiu filologic și studiu lingvistic