Activitatea didactică

Membrii Catedrei de limbă română şi lingvistică generală din ultimele decenii au preluat şi adaptat mereu modelul şi reperul ştiinţific numit A. Philippide. De aceea, activitatea didactică a fost înţeleasă şi practicată nu ca simplă îndatorire de transmitere a unor cunoştinţe deja acumulate, ci ca proces interactiv prin care pregătirea studenţilor urmăreşte două componente. Prima are în vedere pregătirea tinerilor în spiritul competenţei didactice şi ştiinţifice, al responsabilităţii faţă de sine şi faţă de societate. Cea de-a doua se manifestă în căutarea atentă a studioşilor capabili să asigure continuitatea acelui spirit care împărtăşeşte şi dezvoltă filosofia morală a Fondatorului - A. Philippide.

O primă chestiune se referă la relaţia dintre Catedră - văzută ca organism care concură la producerea de intelectuali avînd o amplă perspectivă lingvistică şi filologică, şi care răspund, la un nivel superior de eficienţă şi calitate, unor nevoi sociale - şi Societate. Prin planurile de învăţămînt pe care le propune, Catedra răspunde cerinţelor societăţii, uneori, încercînd să anticipeze aceste cerinţe şi chiar să participe la determinarea acestora.

Concepînd învăţămîntul ca pe o cale de socializare, Catedra consideră planurile de învăţămînd ca mijloace de a forma tineri conform cerinţelor realităţii. De aceea, structura şi conţinutul cursurilor şi seminariilor, modalităţile de selectare, organizare şi prezentare a disciplinelor sînt concordante cu realităţile concrete şi nevoile sociale, fiind orientate către formarea de specialişti competenţi. Cursurile şi manualele universitare constituie un mijloc de adecvare a conţinuturilor disciplinelor predate la nevoile reale ale studenţilor.

Totodată, se are în vedere şi faptul că relaţia cu studenţii solicită instaurarea unei relaţii de colaborare, pe care membrii Catedrei o pot crea - cu instrumentele şi mijloace oferite de calităţile pedagogice proprii.

Pentru asigurarea continuităţii şi în vederea transmiterii experienţei didactice, ansamblul Catedrei se concentrează asupra pregătirii cadrelor tinere, cu referire atît la tinerii din Catedră, cît şi la studenţii eminenţi.