Seria Biblia 1688

Complexul MLD conţine editarea critică, însoţită de studii şi comentarii lingvistico filologice, de facsimile şi de indici de cuvinte şi forme, a celor trei versiuni integrale contemporane şi paralele ale Bibliei din secolul al XVII lea, cu următoarea componenţă:

A) Biblia de la Bucureşti tipărită cu caractere chirilice la 1688,

— volumul integral = 933 pagini, format mare;

B) Manuscrisul 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, conţinând versiunea „Milescu revizuită” din secolul al XVII lea,

— volumul integral = 914 pagini de manuscris chirilic;

C) Manuscrisul BAR 4389 , conţinând versiunea „Daniil Panoneanul” din secolul al XVII lea,

— volumul integral = 922 pagini de manuscris chirilic.