Membri

Director de proiect

prof. univ. dr. Eugen Munteanu, cercet. şt. pr. I

Angajaţi permanenţi

dr. Florin Florescu, cercet. şt.

dr. Anamaria Gînsac, cercet. şt. III

dr. Maria Moruz, cercet. şt. III

dr. Sabina Rotenstein, cercet. şt.

dr. Mădălina Ungureanu, cercet. şt. III

dr. Ana-Veronica Catană-Spenchiu, cercet. şt.

dr. Iosif Camară, asist. cercet. şt.

Colaboratori externi

dr. Elsa Lüder, prof. „Albert-Ludwigs Universität”, Freiburg

dr. Mihaela Paraschiv, prof., Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

dr. Adrian Muraru, lect., Facultatea de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

dr. Eugenia Dima, cercet. şt. pr. I, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

dr. Gabriela Haja, cercet. şt. pr. I, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

dr. Elena Dănilă, cercet. şt. pr. III, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

dr. Mioara Dragomir-Săcrieru, cercet. şt. pr. III, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

dr. Ioana Costa, prof. univ., Facultatea de Filologie, Universitatea din Bucureşti

dr. Mihai Moraru, prof. univ., Facultatea de Filologie, Universitatea din Bucureşti

dr. Mihai Neamţu, Asociaţia Română de Istorie a Religiilor, Bucureşti

dr. Wilhelm Tauwinkl, lect., Institutul Universitar Romano-Catolic, Universitatea din Bucureşti

dr. Ştefan Colceriu, cercet. şt. pr. III, Institutul de Lingvistică „Iordan Rosetti”, Bucureşti

drd. Emanuel Conţac, asist., Institutul Universitar Penticostal, Bucureşti

dr. Marius Cruceru, conf., Institutul de Teologie Baptistă, Oradea

dr. Mihai Vladimirescu, conf., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova

drd. Dragoş Mîrşanu, Universitatea din Leuwen

dr. Octavian Gordon, lect., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti

drd. Ovidiu Sferlea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Oradea

dr. Dionisie-Constantin Pîrvuloiu, Comisia Patristică a Patriarhiei Române, Bucureşti

dr. Lucia-Gabriela Munteanu, Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi.