Mihaela Secrieru

Prof.univ.dr. Mihaela Secrieru

Data şi locul naşterii: 26 martie 1962, Botoşani
E-mail: msecrieru@yahoo.com
Loc de activitate: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere,
Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală
Domenii de competenţă şi de interes ştiinţific: gramatica sincronică şi istorică a limbii române; sintaxa limbii române contemporane; morfologia limbii române contemporane; istoria sintaxei româneşti; semiotică şi comunicare; didactica limbii şi literaturii române; didactica universitară a limbii şi literaturii române
Limbi străine cunoscute: rusă (C2), germană, franceză, engleză (B2), italiană (A2)

Lista publicațiilor și citărilor (BDD)
Profil Academia.edu

Activitate profesională

1981-1985: studii de licență (Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; şef de promoţie)
1985-1995: profesor de limbă română la Școala 14 Botoşani prin repartiţie guvernamentală şi prin detaşare la Liceul „A.T. Laurian”, Botoşani
1995-1998: lector suplinitor drd. la Colegiul universitar de Institutori, Facultatea de Psihopedagogie Ştiinţe ale Educaţiei, şi la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
1999: lector
1998: doctor în filologie cu teza Cumulul de funcţii sintactice în limba română
1999: studii parţiale postuniversitare, „Universitet drujby narodov” [Universitatea prieteniei popoarelor], Moscova, Federaţia Rusă
2002: conferenţiar
2003-2004: bursă de studii oferită de fundaţia Altana Pharma A.G., Germania şi Universitatea din Konstanz, Germania; profesor de limba română la Sprachlehrinstitut,
Universitatea din Konstanz, Germania
din 2007: profesor
2009: doctor în ştiinţele educaţiei cu teza Orientări contemporane în curricula disciplinei Didactica limbii şi literaturii materne în câmp universitar european

Proiecte de cercetare-dezvoltare

a) proiecte naţionale

 1. Proiectul CRAI – CNFIS - 239 (Centrul de resurse şi aplicaţii pentru învăţământ), proiect derulat prin Banca Mondială, director prof. univ. Carmen Creţu, 2000 2003. Membră şi coordonatoare a secţiunii de lucru Curriculum de limba şi literatura română si literatura română pentru copii, pentru colegiile universitare.
  Rezultate. Urmare a acestui proiect, am proiectat şi publicat Portofoliul de practică pedagogică pentru studenţi, aflat acum la a cincea reeditare
 2. Director de proiect intra-universitar prin Contract de cercetare nr 1237/15 XII 2004, cu DPPD, FPPSE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, pentru Alcătuirea unei bibliografii de didactica limbii române, organizată cronologic şi tematic, pe direcţii de cercetare şi a unui studiu de sinteză privind evoluţia predării limbii române ca limbă maternă.
  Rezultate. Urmare a acestui proiect am realizat prima Bibliografie signaletică de didactica limbii şi literaturii române, în trei volume, volumul I fiind publicat la Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007
 3. Director de proiect Auxiliare informatizate pentru învăţământ. Finanţator: Compania Atek Software. Contract de cercetare nr 24/05.03.2007. Tema de cercetare: Bază de date informatizată în Didactica limbii şi literaturii române (BDI-DLLR). Proiect câştigat prin competiţie naţională, anunţată la 15 februarie 2007 anunţată pe www.atek.ro.
  Rezultate. Proiectul a fost finalizat şi rezultatele au fost publicate într-un CD-book.
 4. Director de proiect Auxiliare informatizate pentru învăţământ. Contract de cercetare nr. 23/05.03.2007. Tema de cercetare: Instruirea asistată de computer la limba şi literatura română – soft-uri educaţionale, computer based training şi web based training (IACLLR). Finanţator: Compania Atek Software. Proiect câştigat prin competiţie naţională, anunţată la 15 februarie 2007 anunţată pe www.atek.ro.

b) proiecte internaţionale

 1. Proiectul internaţional START, British Council, 2001-2004, director Gillian Cowel, coordonator-RO, Gabriel Ivan. Membră, în două echipe de lucru.
  Rezultate. Urmare a acestei colaborări, am definitivat pe baze noi cursul, publicat în volum, Didactica limbii române, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2003, reeditat la Editura Ovi-Art, Botoşani, 2005 şi am publicat o serie de articole pe problematica standardelor curriculare preuniversitare şi universitare, a standardelor profesionale preuniversitare şi universitare. Am utilizat achiziţiile profesionale şi cognitive la redactarea unor capitole din teza de doctorat în ştiinţele educaţiei.
 2. Proiectul internaţional, COMENIUS 1, Integrarea socio-profesională a tinerilor deficienţi de auz, 2004-2005, director Ana Rotaru, Grupul şcolar Vasile Pavelcu, Iaşi şi CESDA, „La Colline” Montpellier, Franţa. Consultant pe dimensiunea lingvistică.
  Rezultate. Urmare a acestei colaborări, am folosit experienţa pentru a coordona şi publica împreună cu Mihaela Doniga prima didactica a limbii romane pentru copii cu deficienţi de auz, Elemente de surdo-didactica limbii şi literaturii romane pentru gimnaziu, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2005.
 3. Raportor pentru Republica Moldova în cadrul proiectului european Die Europaische Charta der Regional-oder Minderheitensprachen auf dem Prufstand. Die Sicht der Linguistik und der Rechtwissenschaft, Bonn 8-10 Oktober 2010. Proiect internaţional nr. 30750022. Rheinische Friederich-Wilhelms Universitat Bonn, Germania. Coord. Prof. dr. Franz Lebsanft.

Membră în comisii naţionale şi internaţionale

din 2006: formator CNFP
2005-2010: coordonarea revistei ştiinţifice studenţeşti anuale Iniţieri didactice (6 numere)
2009-2010: expert evaluator internaţional pentru BNSF - Bulgaria
din 2010: membră a ARACIS
2003-2011: coordonarea simpozionului ştiinţific studenţesc internaţional Formarea iniţială a profesorului student în didactica specialităţii (7 ediţii)
2008-2011: membră în Comisia 3 şi expert evaluator CNCSIS România
2012: Chair Workshop Exploratoriu, UEFISCDI, privind „Diaspora în cercetarea ştiinţifică românească şi învăţământul superior”,
2007-2013: participarea ca invitat in proiecte UEFISCSU (UEFISCDI), privind „Calitate şi leadership pentru învăţământul superior”
• participare la diferite stagii de formare in Didactică universitară, organizate de MEdC, România, Bucureşti
• participare ca membră şi în calitate de director de proiect la proiecte naţionale şi internaţionale

Membră în comisii de susţinere publică a doctoratelor

2008: membră în comisia superioară de doctorat a drd. Ionuţ Adonis Pomian, Univ. din Cluj (22 februarie 2008)
2008: membră în comisia superioară de doctorat a drd. Daraban Burca Alina Univ. din Cluj
2009: membră comisia superioara de doctorat a drd. Theodor Sărăcuţ Comănescu, Univ. din Cluj
2010: membră în comisia superioară de doctorat a drd. Nadia Păcurari, Univ. din Cluj (15 octombrie 2010)
2010:membră în comisia superioară de doctorat a drd. Iacob Diana-Laura, Univ. din Cluj (17 decembrie 2010)
2010:membră în comisia superioară de doctorat a drd. Ovidiu Drăghici, Univ. din Cluj (26 decembrie 2010)
2012:membră în comisia superioară de doctorat a drd. Bianca Tomoni, Univ. din Cluj

Membră în consiliul facultăţii, departamentului, colegiul academic

2007: membră în Consiliul Facultăţii de Litere
2007: membră în Consiliul Catedrei de Limba română

Mobilităţi de predare

iulie 2004: stagiu de cercetare la Universitatea Konstanz, Germania
iunie 2005: mobilitate de predare Socrates-Erasmus, Universitatea Konstanz, Germania
septembrie 2006: mobilitate de predare Socrates-Erasmus, Universitatea Friedrich Schiller, Jena, Germania
aprilie 2007: mobilitate de predare Socrates-Erasmus, Universitatea Konstanz, Germania
iulie 2007: stagiu de cercetare la Universitatea Konstanz, Germania
mai 2008: mobilitate de predare LLP-Erasmus, Universitatea din Udine, Italia
mai 2009: mobilitate de predare LLP-Erasmus, Universitatea Konstanz, Germania
iunie 2010: mobilitate de predare Erasmus, Universitatea din Udine, Italia
septembrie 2010: mobilitate de predare LLP-Erasmus, Universitatea din Udine, Italia
septembrie 2011: mobilitate de predare LLP-Erasmus, Universitatea din Udine, Italia
martie 2012: mobilitate de predare LLP-Erasmus, Universitatea din Udine, Italia

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate

I. Cărţi şi capitole din cărţi

a) unic autor

 1. Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani,1998, 159 p.
 2. Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2000, 139 p.
 3. Cumulul de funcţii sintactice în limba română (“elementul predicativ suplimentar”), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, 235 p.
 4. Didactica limbii române, Editura Ovi-Art, Botoşani, 2004, 410 p.
 5. Bibliografie signaletică de didactica limbii şi literaturii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, 444 p.
 6. Didactica limbii române în contextul european al începutului de secol XXI, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2009, 442 p.
 7. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române: (1757-2010), Editura PIM, Iaşi, 2011; vol. I: Sistematizare după criteriul apariţiilor lucrărilor: ordonare cronologică şi alfabetică; vol. II: Sistematizare după criteriul tematic; vol. III: Sistematizare după criteriul nominal al autorilor: indice de nume
 8. Le cumul de fonctions syntaxiques dans la langue roumaine («l’élément prédicatif supplémentaire»), Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2015, 182 p.
 9. Carta albă a lingvisticii româneşti din ex-spaţiul României, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015, 407 p.
 10. El nivel sintactico del rumano, Traducción Alina Maria Ilaşcu, Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2016, 313 p.
 11. Bazele sintaxei. Corpusul bibliografic al studiilor româneşti de sintaxă teoretică şi aplicată (1619-2014), Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2017, 499 p.

b) volume colective

 1. Mihaela Secrieru (coord.), Mihaela Doniga, Elemente de surdo-didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu, (prim autor şi coordonator), Editura Universitas XXI, Iaşi, 2005, 215 p.
 2. Mihaela Secrieru, Simona Moraru, Roxana-Doina Murarasu, Studii de didactică a limbilor moderne, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2008, 254 p.

c) reeditări

 1. Didactica limbii române, ediţia a III-a revăzută, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006, 352 p.
 2. Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, 259 p.
 3. Didactica limbii române, ediţia a IV-a, Editura StudIS, Iaşi, 2008, 376 p.
 4. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române: (1757-2010), vol. I, reeditat şi completat: Sistematizare după criteriul apariţiilor lucrărilor: ordonare cronologică şi alfabetică, Editura PIM, Iaşi, 2011

II. Articole şi studii de specialitate

a) în reviste ISI Web of Science Humanities

 1. Mihaela Secrieru, Laurence Benetti, L'article zéro en français contemporain. Aspects syntaxiques et sémantiques. Bern: Lang 2007, VII+187S. (Publications Universitaires Européenes, 307), în „Romanische Forschungen”, 122 Band, (2010), Frankfurt am Main, Heft 1. 2010, p. 111-113

b) în reviste clasificate CNCSIS B+ şi BDI şi în reviste ştiinţifice sau anale universitare din ţară

 1. Este circumstanţialul de excepţie o funcţie simplu sau dublu subordonată?, în volumul „Colocvii Filologice Gălăţene”, Centrul de multiplicare al Universităţii “Dunărea de jos”- Galaţi, 1995
 2. Element predicativ suplimentar, nume predicativ sau cumul de funcţii sintactice?, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, an IV, p. 112-118, 1995, Suceava
 3. Consideraţii în legătură cu raportul de inerenţă, în volumul “Colocvii Filologice Gălăţene”, Centrul de multiplicare al Universităţii „Dunărea de jos”- Galaţi, 1996
 4. Este sociativul o funcţie simplu sau dublu subordonată?, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tom XLI/XLII, p. 25-29, Iaşi, 1995-1996
 5. Consideraţii asupra numelui predicativ, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, nr. 1, (169), p. 67-77, Chişinău, 1997
 6. Consideraţii asupra raportului de inerenţă în limbile rusă şi română, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Limbi şi literaturi străine, Tomul II (1999) Iaşi, p. 71-80, 1999
 7. Проблема синтаксических отношений и синтаксических категорий, (Problema raporturilor sintactice şi a categoriilor sintactice), «A. C. Пушкин и современность (к 200-летию со дня рождения поэта)», Editura Universităţii prieteniei popoarelor (Российский университет дружбы народов, Издательство Российского университета дружбы народов), 135-137, 1999, Moscova
 8. Проблема синтаксических единиц в русском и румынском языках, “Международное академическое сотрудничество на рубеже тысячилетий: проблемы и перспективы'', Издательство Тверской государственный технический университет, стр. 76, Tver, Federaţia rusă,1999. (Problema unităţilor sintactice în limbile rusă şi română, Editura Universităţii Tehnice, p. 76, Tver, Federaţia rusă).
 9. Проблема синтаксических отношений на уровне сложного предложения, «Особенности лингвистической подготовки кадров в сфере предпринимательства», Editura Academiei de Finanţe, 1999/2000, Moscova.
 10. Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul morfologic, în volumul Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia 1999, “Limbaje şi comunicare”, IV, 2000, Suceava.
 11. Actualizările sintactice ale apoziţiei din perspective neotradiţionale, "Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice a Universităţii "Petru Maior", Târgu-Mureş, 27-28 octombrie 2000", vol. 10, Limba şi literatura română, Editura Universităţii "Petru Maior", Târgu-Mureş, 2000, p. 151-157
 12. Există conversiune sintactică în limba română?, Analele Universităţii din Oradea tom IV, Filologie, Limba şi literatura română, 1997/2000, p. 322-337
 13. Raportul sintactic apozitiv – apoziţia/propoziţia apozitivă, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă), Volum omagial Alexandru Andriescu, secţiunea III e Lingvistică, tomul XLVI-XLVII, 2000-2001, p. 163-175
 14. Historia icterorum epidemicorum, Revista “Medicina stomatologică”, vol. 5, nr. 2, p. 81, 2001, Iaşi
 15. Mihaela Secrieru, Anneliese Poruciuc, Syntaktische Strukturen auf lexikalischer Grundlage. ein rumänisch-deutscher Vergleich, (Structuri sintactice realizate lexical. Privire comparativă româno-germană), "Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, 10 Jahrgang, Heft, 1-2 (19-20), volumul celui de-al V-lea Congres al Gemaniştilor, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, p. 191-196
 16. Le circonstant d’exception est-il une fonction simplement ou doublement subordonèe, "Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului internaţional, “Universitaria Ropet 2001”, Editura Focus, Petroşani, 2001, p. 182-186
 17. Заметки о синтагме как единице синтаксиса (Consideraţii privind sintagma ca unitate sintactică), în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, vol. “Studii de slavistică”, X, Iaşi, 2002, p. 157-161
 18. Κонцепт синтаксического отношения. Сопоставительный взгляд между русск. и рум. языками (Conceptul de raport sintactic. Privire comparativă ruso-română), Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”, vol. “Studii de slavistică”, X, Iaşi, 2002, p. 171-181
 19. Des interferences linguistiques dans l’oeuvre de Giordano Bruno, lucrare publicată în volumul lucrărilor Seminarului internaţional şi interdisciplinar “Giordano Bruno şi Renaşterea în perspectiva unei culturi europene fără frontiere”, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002, p. 247 - 251
 20. Un concept sintactic necesar: opoziţia vidă (Ø), în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, LINGVISTICĂ, tomul XLVIII, 2002, p. 99-111
 21. L’ordinateur dans la didactique de la langue roumaine, Actes du colloque internationale „La francophonie: espace ou frontieres?”, Editions
  Universitaires „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003, p. 481-493
 22. Actorii câmpului universitar şi internetul ca spaţiu naţional şi internaţional de promovare a limbii române, volumul Simpozionul internaţional Limba şi literatura română în spaţiul cultural dacoromânesc şi în diasporă, Academia Română, Institutul de filologie română „A. Philippide” Iaşi, Editura Trinitas, 2003, p. 258-263
 23. Legi şi principii în gramatică, în Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, Tom III, Limbă şi literatură, 2003, Iaşi, p.9-16
 24. Realizări ale apoziţiei în câteva monumente de limbă română veche, în Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLIX-L, Iaşi, 2003-2004, p. 502-511
 25. Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul morfologic (II), în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” – Suceava, A. Lingvistica, Tomul VIII, 2000-2002, In memoriam Eugen Coşeriu, Editura Universităţii Suceava, 2004, p.180-189
 26. Mihaela Secrieru, Roxana Secrieru, Noi dimensiuni educaţionale în şcoala românească, e-predare, e-învăţare, e-profesor, în Buletinul
  Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (DPPD), Facultatea de Psiho-Pedagogie şi Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 7/2004, Iaşi, p. 210-218
 27. Planurile sintactice ale comunicării, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” A. Lingvistica tom X, nr. 1, 2004 – In honorem C. Dimitriu, 2004, Editura Universităţii Suceava, p 213-223
 28. Standarde curriculare universitare. Încercare de descriere, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistica, tomul LI, 2005 Studia linguistica et philologica în honorem Constantin Frâncu, p 371-382
 29. Mihaela Secrieru, Virginia Guşu, Curentul subteran al “excelenţei” subminează reforma conţinuturilor la literatura română, în vol.
  Perspective în învăţământul românesc, al Simpozionului naţional de didactică, ediţia a II-a Botoşani, aprilie, 2005
 30. Prolegomene la o ştiinţă a didacticii limbii române, în Iniţieri didactice, nr. 1/2005, Iaşi, p. 7-11
 31. Posibilităţi de modelizare a pregătirii iniţiale a studenţilor prin didactica limbii române, în Iniţieri didactice, nr. 1/2005, Iaşi, p. 21-29
 32. Standarde curriculare universitare. Încercare de descriere, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LI, 2005, Studia lingusitica et philologica in honorem Constantin Frâncu, p 371-382
 33. Studiu privind rolul primelor lucrări de Didactica limbii şi literaturii române în statuarea metaştiinţei, Analele Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, tom XI, nr. 2, p. 69-111, 2005
 34. Jean Marie Klinkenberg - Iniţiere în semiotica generală, Editura Institutul European, Iasi, Analele Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Limbi şi literaturi străine, t.VIII-IX, 2005-2006, p. 490-493
 35. Mihaela Secrieru, Anca Cehan, Current Approaches to the Methodology of Teaching the native Language and Literature în European University Context, Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Limbi şi literaturi străine, an 2005-2006, p. 456-478
 36. Mihaela Secrieru, Anca Cehan, Romanian University Curriculum Standards under Scrutiny, 2006 Plenary Conference, Central European University, Budapest, 16-17 June 2006, Europe în Context: Debating the Project
 37. Mihaela Secrieru, Anca Cehan, Contemporary Trends în European Education, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Ştiinţele Educaţiei, Tom X/2006, p. 115-138
 38. University Curriculum of Language Didactics în European Context. General Frame, Diagnosis and Project to be Developed, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Seria: Filologie, Universitatea din Bacău, nr. 16, 2006, p. 81-98
 39. Standarde profesionale universitare. Încercare de descriere, în volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţământul superior - tendinţe spre modernitate", Chişinău, 28 septembrie 2006
 40. Ein notwendiger syntaktischer Begriff - die Null-(Ø)-Opposition, Philologica Yassyensia, an II, Nr. 2, 2006, p. 121-136
 41. Contemporary Approaches concerning Curricula for MT Didactics în Unversity from a European Perspective, International Colloquium „mother Tongue Education în a Multicultural world. Case Studies and Networking for Change", Sinaia, June 22 to 25 2006
 42. Constrângeri constitutive şi funcţionale ale unui curriculum universitar de didactica limbii şi literaturii române. Abordare comparativă România-Germania-Elveţia, Analele
  Universităţii Alexandru Ioan Cuza, seria IIIe. Lingvistica, tomul LII, 2006, p.165-190
 43. Mihaela Secrieru, Ana-Maria Minut, Elements de dictionnaire linguistique: la notion de categorie, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistica, Tom LII, 2006, p. 13-17
 44. Predarea limbii şi literaturii române din perspectiva inovaţiilor tehnice, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e. Lingvistică, tom LII, 2006, pag. 151-163
 45. Studiu privind evoluţia conceptului de proiectare în Didactica limbii şi literaturii române, Analele Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, tom XII, seria A Lingvistica, 2006
 46. Un arhetip al stilurilor funcţionale ale limbii române - stilul religios, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria: Ştiinţe socio-umane, Ştiinţe ale Educaţiei - Didactici aplicate, Nr. 10, Bacău - 2006, p. 101-110
 47. Rolul conceptorului de curriculum universitar în noul context al reformei învăţământului european, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Universitatea din Bacău, Seria: Filologie, nr. 16, 2006, p. 21-61
 48. Mihaela Secrieru, Anca Cehan, Is the Associative a Simple or Double Subordinated Syntactical Function, Philologica Jassyensia, an III, Nr. 1, 2007, Editura Alfa, Iasi, 2007, p 65-70
 49. Lecturi didactice: Alina Pamfil, Ioana Tămâian, Studiul limbii şi literaturii în secolul XX. Paradigme didactice, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistica, tomul LIII, 2007, Studia linguistica et philologica în honorem Vasile Arvinte, p 463-475
 50. Sintaxa lui G. Ivănescu. Note de lectură, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Lingvistica, III e, tomul LIII, 2007, Studia lingusitica et philologica în honorem Vasile Arvinte, p 485-491
 51. Didactica oralului, Revista Limba română, Chişinău, nr. 7-9 (145-147), 2007
 52. Metode de predare-învăţare a limbii române, Revista Limba română, Chişinău, nr. 4-6 (142-144), 2007, p. 39-46
 53. Interviu cu o tânăra profesoară, Revista Iniţieri didactice, nr. 4/2008, p. 5-14
 54. Mihaela Secrieru, Nicoleta-Laura Popa, Current coordinates of the European Higher Education, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Ştiinţele Educaţiei, vol. /2009, p. 21-32
 55. Interviu cu profesorul Roger Morger, în „Iniţieri didactice”, nr. 45-6/2009-2010, p. 5-13

III. Recenzii ale lucrărilor de autor

 1. Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani, 1998, 159 p.; recenzată de prof. dr. Galina Fedorovna Jidkova, Universitatea Prieteniei Popoarelor, Moscova, Federaţia Rusă şi cercetătoarea Magdalena Nazarov-Moţ, Universitatea de Vest Timişoara, Academia Română, în 1998, recenzie prezentata la manifestările ştiinţifice ale Universităţii Prieteniei Popoarelor, Moscova, Federaţia Rusă, 1999
 2. Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2000, 139 p.; recenzată de conf. dr. Rodica Nagy, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, A. Lingvistica, Tomul VIII 200-2002, p. 322-323
 3. Cumulul de funcţii sintactice în limba română („elementul predicativ suplimentar”), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, 235 p.; recenzată de prof dr. Petru Zugun, recenzie publicata în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, (serie nouă), secţiunea III e, LINGVISTICĂ, tomul XLVIII, 2002, p.177-179 şi de către prof. Petru Zugun în colaborare cu cercetătoarea Elena Dănilă de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, în LL, vol. III-IV, 2004, Bucureşti, p.135-137
 4. Didactica limbii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003; recenzată de dr. Viorica Popa, în „Revista de ştiinţă şi cultură Limba Română”, nr. 7-8, 2004, anul XIV, Chişinău, Republica Moldova, p. 210-212

IV. Lucrări invitate la conferinţe internaţionale

 1. Die Republik Moldawien zwischen Unterzeichnung und Ratifizierung der ECRM, Bonn, 8-10 octombrie 2010
 2. Le competenze del professore che insegna discipline linguistiche, Universita Gabrielle D Annunzio, Pescara-Chieti, 6. Iunie 2006
 3. Romanian University curriculum Standards under scrutiny, 2006 Plenary Conference, Central European University, Budapest, 16-17 June 2006, Europe în Context: Debating the Project
 4. Mihaela Secrieru, Anca Cehan, Standarde profesionale universitare. Încercare de descriere, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Chişinău, 28 septembrie 2006

V. Editor, recenzor la edituri şi reviste

 1. Revista „Iniţieri didactice” (editor, 2006-2011)
 2. Revista „Philologos” (membră în comitetul de redacţie, 2005-2007)

VI. Comunicări prezentate la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale

 1. Variabile sociometrice ale clasei de elevi, Comunicare ştiinţifică susţinută în cadrul Microsimpozionului studenţesc de pedagogie, coordonator, prof. univ. dr. Ioan Străchinaru, Iaşi (17 mai 1984)
 2. Despre incipit în textul narativ, Comunicare susţinută în cadrul celei de-a XXXII-a Sesiuni de comunicări a Cercurilor studenţeşti, coordonator, prof. dr. Sorina Bălănescu, Iaşi, comunicare cu care am obţinut premiul al II-lea (20-21 aprilie 1985)
 3. Este circumstanţialul de excepţie o funcţie simplu sau dublu subordonată?, Comunicare ştiinţifică susţinută în cadrul “Colocviilor Filologice Gălăţene”, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea “Dunărea de Jos” - Galaţi (31 mai-2 iunie 1996)
 4. Există conversiune sintactică în limba română?, Comunicare ştiinţifică susţinută în cadrul lucrărilor “Sesiunii Ştiinţifice Anuale”, a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-umane, Oradea (31 mai-2 iunie 1996)
 5. Consideraţii asupra raportului de inerenţă în limbile rusă şi română, Comunicare ţinută în cadrul Manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii “Al. I. Cuza”- Iaşi (19-25 noiembrie 1997)
 6. Проблема синтаксических отношений на уровне сложного предложения, Comunicare susţinută în cadrul celei de-a treia
  Conferinţă internaţională «Особенности лингвистической подготовки кадров в сфере предпринимательства», Moscova (22-24 martie 1999)
 7. Проблема синтаксических отношений и синтаксических категорий, Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale «A. C. Пушкин и современность (к 200-летию со дня рождения поэта)», Российский университет дружбы народов, Moscova (21-23 aprilie 1999)
 8. Проблема синтаксических единиц в русском и румынском языках, la lucrările Conferinţei internaţionale cu tema “Международное академическое сотрудничество на рубеже тысячилетий: проблемы и перспективы'', Tver, Federaţia rusă (1-2 iunie 1999)
 9. Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul morfologic, Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava (15-16 octombrie 1999)
 10. Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul morfologic(II), Zilele Universităţii “Al. I. Cuza” - Iaşi (29-30 octombrie 1999)
 11. Un concept sintactic necesar: opoziţia vidă (Ø), Centrul terminologic al Academiei de Ştiinţă, Chişinău (11 noiembrie 1999)
 12. Historia icterorum epidemicorum (1791) de Martin Lange - consideraţii lingvistice, A IV-a Sesiune ştiinţifică naţională “Prevenirea afecţiunilor stomatologice” Secţiunea “Lingvistică medicală”, Iaşi (6–8 aprilie 2000)
 13. Stilul religios – un arhetip al stilurilor funcţionale ale limbii române, Universitatea “Petre Andrei”, Sesiunea anuală de comunicări
  ştiinţifice, Ediţia a X-a, Secţiunea Limbi şi literaturi moderne, Iaşi (19–20 mai 2000)
 14. Structuri sintactice realizate lexical. Privire comparativă româno-germană (Syntaktische Strukturen auf lexikalischer Grundlage. ein rumänisch Vergleich), Al V-lea Congres al Germaniştilor, Iaşi (22-25 mai 2000)
 15. Realizările apoziţiei în câteva monumente de limbă română veche, Sesiunea ştiinţifică naţională “Medicină şi cultură la sfârşit de secol”, secţiunea Lingvistică, Iaşi (15 iunie 2000)
 16. Conceptualizarea terminologică a cumulului de funcţii sintactice, Conferinţa naţională de filologie “Limba română azi”, ediţia a VIII-a Iaşi - Chişinău (20-23 octombrie 2000)
 17. Titu Maiorescu şi problemele de limbă, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema “Titu Maiorescu – cultură română - cultura europeană”, Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi (27 octombrie 2000)
 18. Actualizările sintactice ale apoziţiei din perspective neotradiţionale, Sesiunea de comunicări ştiinţifice dedicată aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea Universităţii “Petru Maior”, Târgu Mureş (28 octombrie 2000)
 19. Des interferences linguistiques dans l’oeuvre de Giordano Bruno, Seminarul internaţional şi interdisciplinar “Giordano Bruno şi
  Renaşterea în perspectiva unei culturi europene fără frontiere”, Bucureşti (2-3 decembrie 2000)
 20. Lingvistică şi comunicare, Sesiunea ştiinţifică anuală a Universităţii Ecologice “D. Cantemir”, Iaşi (11-12 mai 2001)
 21. Legi şi principii în gramatica tradiţională românească (I), Zilele “Petre Andrei”, Iaşi (28-29 iunie)
 22. Le circonstant d’exception est-il une fonction simplement ou doublement subordonèe?, Simpozion ştiinţific internaţional, “Universitaria Ropet 2001”, Petroşani (18-20 octombrie 2001)
 23. Legi şi principii în gramatica tradiţională românească (II), Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi (26-27 octombrie 2001)
 24. L’ordinateur dans la didactique de la langue roumaine, Colocviul "La francophonie: espace ou frontieres", VIII-eme edition, Iaşi (20-23 martie 2002)
 25. Actorii câmpului universitar şi internetul ca spaţiu naţional şi internaţional de promovare a limbii române, Simpozionul internaţional Limba şi literatura română în spaţiul cultural dacoromânesc şi în diasporă, Iaşi-Chişinău (23-24 mai 2003)
 26. Design curricular universitar (II). Tematica seminariilor, Simpozionul Formarea cadrelor didactice, Universitatea din Bucureşti (25 octombrie 2003)
 27. Este instruirea asistată de computer (IAO) o metodă eficientă în predarea limbii române?, Conferinţa Catedrei de Limba română a Facultăţii de Litere/Limba română din cadrul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Didactică (25-27 noiembrie 2004)
 28. De la mijloacele clasice la mijloacele moderne în predare, ediţia a III-a a Simpozionului ştiinţific studenţesc Formarea iniţială a profesorului-student în didactica specialităţii, Iaşi (martie 2004)
 29. Evaluarea în învăţământul preuniversitar şi universitar. Strategii. Metode. Tehnici, ediţia a IV-a Simpozionului ştiinţific studenţesc Formarea iniţială a profesorului-student în didactica specialităţii, Iaşi (martie 2005)
 30. Curentul subteran al “excelenţei” subminează reforma conţinuturilor la literatura română, susţinută în cadrul Simpozionului Naţional de Didactică, Ediţia a II-a, Botoşani (aprilie 2005)
 31. Standarde curriculare universitare. Încercare de descriere, Zilele universităţii Alexandru Ioan Cuza (octombrie 2005)
 32. Standarde profesionale universitare. Încercare de descriere, ediţia a VII-a, Simpozionul ştiinţific studenţesc Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (martie 2006)
 33. Le competenze del professore che insegna discipline linguistiche, Universita Gabrielle D Annunzio, Pescara-Chieti (6 iunie 2006)
 34. Romanian University curriculum Standards under scrutiny, 2006 Plenary Conference, Central European University, Budapest, Europe in Context: Debating the Project (16-17 iunie 2006)
 35. Contemporary Approaches concerning Curricula for MT Didactics in Unversity from a European Perspective, International Colloquium „Mother Tongue Education in a Multicultural world. Case Studies and Networking for Change”, Sinaia (22-25 iunie 2006)
 36. Standarde profesionale universitare. Încercare de descriere, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău (28 septembrie 2006)
 37. Proiect de dezvoltare curriculară în Didactica limbii şi literaturii române, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău (28 septembrie 2006)
 38. Limite constitutive şi funcţionale ale unui curriculum universitar de didactica specialităţii impuse de noul context european, Zilele Universităţii Alexandru Ioan Cuza (28 octombrie 2006)
 39. Statutul ştiinţific al limbii materne. Perspectivă didactică, Colocviul internaţional Limba română–abordări tradiţionale şi moderne, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj (19-20 octombrie 2007)
 40. Didactica limbii materne vs. didactica limbii străine. Abordare contrastivă, Zilele Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Secţiunea didactică universitară (27 octombrie 2007)
 41. Rolul profesorului universitar în promovarea procesului Bologna, Conferinţa internaţională Problematica educaţiei în mileniul III, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi (29-31 august 2008)
 42. Rolul universităţilor în promovarea reformei preuniversitare, Simpozion de didactică universitară, în cadrul Zilelor Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi (29 octombrie 2008)
 43. Die Republik Moldawien zwischen Unterzeichnung und Ratifizierung der ECRM, Conferinţa: Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen auf dem Prüfstand. Die Sicht der Linguistik und der Rechtswisseschaft, Bonn Universität (8-10 octombrie 2010)
 44. Experienţe universitare elveţiene, Zürich şi Basel, Simpozion ştiinţific studenţesc, ediţia a VIII-a, în cadrul Zilelor Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi (mai 2010)
 45. Statutul actual al limbii române în Republica Moldova, Colocviul internaţional cu caracter aniversar Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere, Iaşi - Bălţi (27-29 iulie 2011)