Eugen Munteanu

Prof.univ.dr. Eugen Munteanu

Data naşterii: 18 august 1953, Seimeni, Constanţa
E-mail: eugenmunteanu@hotmail.com
Loc de activitate: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere,
Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală / Şcoala Doctorală de Studii Filologice;
Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi
Pagină web: http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Munteanu
Specialităţi principale: lingvistică şi filologie românească, lingvistică generală şi teoria limbii, filosofia limbajului, istoria ideilor lingvistice, studii biblice, semantică şi lexicografie
Limbi străine cunoscute: germană, franceză (foarte bine), engleză, italiană, spaniolă, rusă (bine); latină (foarte bine), greacă veche (bine), slavonă (satisfăcător)

Lista publicațiilor și citărilor (BDD)

Activitate profesională

1974-1978: studii de licență (Filologie românească - filologie clasică, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; şef de promoţie)
1978-1983: profesor de liceu de limba şi literatura română la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi
1983-1990: cercetător la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi
1984-1985: cursuri postuniversitare de limba germană la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
1986-1989: organizator şi conducător al unui Seminar de limbi clasice (latină şi greacă) în cadrul Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi
1990-1995: lector
1993: doctor în filologie cu teza Influenţa modelelor clasice asupra limbii traducerilor româneşti din secolul al XVII lea. Lexicul
1995-1997: profesor invitat la Institutul Universitar Romano-Catolic din Iaşi
1995-1999: conferenţiar
1997-1999: lector de limbă şi literatură română la Universitatea Paris IV-Sorbonne
din 1999: profesor
1999-2001: cercetător ştiinţific invitat (Gastwissenschafter) la Institutul de Romanistică, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Germania
2000-2009: profesor-invitat (Gastdozent) la cursurile intensive de limba română (Intensivkurse Rumänisch), Institutul de Romanistică, Universitatea „Friedrich Schiller”, Germania (2 săptămâni pe an)
din 2004: conducător de doctorat
din 2009: cercetător ştiinţific principal I la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi
2006-2008, 2009-2010: profesor-invitat de lingvistică şi filologie românească (Gastprofessor) la Institutul de Romanistică, Universitatea din Viena, Austria

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate

august 1985: Freiburg im Breisgau (Germania), cursuri de vară de limba germană
septembrie-octombrie 1987: Freiburg im Breisgau (Germania), bursier DAAD
ianuarie-martie 1990: invitat al Universităţii din Freiburg im Breisgau (Germania), cercetător ştiinţific asociat
iulie-august 1994: invitat al Universităţii din Heidelberg, cercetător ştiinţific asociat
iunie 1996: profesor-invitat al Universităţii din Konstanz
iulie-august 1998: invitat al universităţilor din Münster şi Jena, cercetător ştiinţific asociat
iulie-august 2003: invitat al Universităţii din Jena, cercetător ştiinţific asociat

Premii primite

a) pentru lucrări personale
1997: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1995 (acordat în 1997) pentru volumul Studii de lexicologie biblică
1997: premiul „Cartea anului” la Salonul Naţional de Carte, Chişinău, 1997, acordat pentru volumul Aeterna latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în haină latină
1998: premiul pentru traducere la Salonul Naţional de Carte, Cluj, noiembrie, 1998, acordat de Ministerul Culturii, pentru volumul Carmina Burana

b) pentru participarea la lucrări colective
1989: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru lucrarea H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2. überarbeitete und ergänzte Auflage, hrsg. von Paul Miron, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 3 vol., 1985-1987
1991: premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru lucrarea Biblia 1688, Pars I, Genesis, Iaşi 1988, Pars II, Exodus, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Iaşi 1991
2004: premiul „Cea mai bună carte a anului” acordat de revista „România literară” pentru volumul C. Bădiliţă et al. (coord.), Septuaginta, vol. I, Polirom, Iaşi, 2004
2004: premiul Asociaţiei Editorilor din România pentru cea mai bună editare a unei cărţi străine, acordat pentru volumul C. Bădiliţă et al. (coord.), Septuaginta, vol. I, Polirom, Iaşi, 2004

Activitate ştiinţifică instituţională (granturi)

a) în plan naţional
1983-1989: redactor la Dicţionarul Academiei (literele E, L, V)
1987-1996: membru al colectivului de elaborare a ediţiei critice a Bibliei de la Bucureşti (1668), în seria Monumenta linguae Dacoromanorum; colaborator la vol. I, Genesis (Iaşi, 1988), vol. II, Exodus (Iaşi, 1991); coautor la vol. III, Leviticus (Iaşi, 1994). Responsabil pentru elaborarea şi publicarea volumelor corespunzătoare cărţilor biblice ale “profeţilor minori” (Iosia, Ioil, Amos, Avdiu, Iona, Mihea, Naum, Avvacum, Sofonia, Aggheu, Zaharia, Maleahi) (coordonatori: prof dr. Paul Miron, prof. dr. Al. Andriescu, prof. dr. Vasile Arvinte)
2003-2007: membru al proiectului Septuaginta. Versiune comentată, în limba română, a Bibliei greceşti, coordonat şi finanţat de New Europe College din Bucureşti;
directorul proiectului: prof. dr. Andrei Pleşu
2006-2007: membru în colectivul de cercetare al proiectului Resurse lingvistice in format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II - editie critică şi corpus adnotat (Grant CNCSIS: Cod 1454.); director de proiect: cercet. şt. princ. I dr. Gabriela Haja
2007-2010: responsabil pentru Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, în proiectul de cercetare Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic
(eDTLR). Grant CNMP, cod 1696, consorţiu cu Acadmia Română, filialele din Bucureşti, Iaşi şi Cluj). Director de proiect, prof. dr. Dan Cristea
2007-2010: membru în colectivul de cercetare al proiectului Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român (Grant CNCSIS, cod 416). Director de proiect, dr. Felicia Dumas)
2005-2007: director de proiect (Grant CNCSIS: cod. 1394, valoare: 459 milioane lei) al temei Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română
2008-2014: director de proiect: Centrul de Studii Biblice «Monumenta linguae Dacoromanorum» (proiect interdisciplinar finanţat din fondurile extrabugetare de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi)
2011-2014: director de proiect (Grant CNCS, cod 1578, valoare: 1.030.200 lei ) al temei Prima traducere romaneasca a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (MS. 45 BAR Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice

b) în plan internaţional
1979-1987: participant la programul de colaborare ştiinţifică între Universitatea din Iaşi şi Universitatea din Freiburg im Breisgau, Germania: ediţia a II-a, revăzută şi augmentată a
lucrării Rumänisch-deutsches Wörterbuch de Heimann Tiktin, apărută în trei tomuri la editura Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1985-1987 (coord. prof. dr. Paul Miron)
2006-2011: profesor-asociat la Graduiertenkolleg «Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa», în cadrul Universităţilor din Jena
şi Erfurt. Finanţatori: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) şi landul Thuringia. Director: Prof. Dr. Joachim von Puttkamer. Organizator, în aceasta calitate, al Seminatului (Sommerakademie) cu tema “Europadiskurse”, Iaşi, 23-30 septembrie 2007
2007-2011: membru al proiectului Dictionnaire Etimologique Roman (DERom), proiect în consorţiu, franco-german, cu colaborare internaţională. Finanţatori: Agence nationale de la Recherce (ANR-Franţa) şi Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-Germania). Directori de proiect: prof. dr. Eva Buchi (Nancy) şi prof. dr. Wolfgang Schweickard (Saarbrücken). Valoarea proiectului: 680.000 Eur

Responsabilităţi publice

1980-1989: secretar ştiinţific al Filialei Iaşi a Asociaţiei de Studii Orientale din România
15-19 aprilie 1992: co-responsabil al comitetului de organizare a Colocviului internaţional “Eugen Coşeriu - un mare lingvist contemporan”, Iaşi
26 iunie - 1 iulie 1994: membru al comitetului de organizare a celui de-al XXI-lea Colloque International de Linguistique Fonctionelle, Iaşi
1994-1999: vicepreşedinte al Filialei din Iaşi a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România
1995-2006: redactor responsabil al „Analelor ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza»”, secţiunea Lingvistică
1996-1997: prodecan al Facultăţii de Litere, Universitatea«Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere
1999-2008: mediator a 4 contracte contracte de mobilitate academică Socrates/ Erasmus cu universităţile din Jena (prof. Wolfgang Dahmen), Rostock (prof. dr. Rudolf Windisch), Münster (prof. dr. Wolf Dietrich) şi Saarbrücken (prof. dr. Wolfgang Schweickard)
2006: membru al Consiliului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (ordinul ministrului nr. 573/21.11.2006)
2006-2009: director executiv al Şcolii Doctorale de Studii Filologice a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
din 2009: director al Institutului de Filologie Române „A. Philippide” din Iaşi (al Academiei Române)
din 2010: preşedinte fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.
2010: co-preşedinte al comitetului de organizare pentru Congresso Internazionale «La tradizione biblica romena in contesto europeo», Veneţia, 22-23 aprilie 2010, organizat de Centrul «Monumenta linguae Dacoromanorum» al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», în colaborare cu Institutul Cultural Român
2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului naţional «Tudor Arghezi şi Mihail Sadoveanu: 130 ani de la naştere», Iaşi, 14 mai 2010
2010: membru al comitetului de organizare a Colocviului Naţional Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, Iaşi, 9-10 iulie 2010
2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, 28-29 octombrie 2010
2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional ”Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora, organizat de Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi, 22-24 septembrie 2010
2011: preşedinte al comitetului de organizare a Simpozionului Naţional „Doi critici în antiteză: G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu“, Iaşi, 3 iunie 2011
2011: preşedinte al comitetului de organizare a Colocviului internaţional cu caracter aniversar «Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere» (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011)
2011: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional „Metafore ale dezvoltării din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi
cultura română“ organizat de Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi, 21-23 septembrie 2011
2011: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», ediţia a II-a, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011
2012: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional «Gheorghe Ivănescu – 100 de ani de la naştere», Iaşi, 1-2 noiembrie 2012
2012: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional Anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, «Tradiţie/inovaţie – identitate/alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi a culturii române», Iaşi, 18–19 septembrie 2012
2012: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional «I.L. Caragiale azi. Vitalitatea operei», Iaşi, 12 iunie 2012

Afilieri

1990: membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România
2006: membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Religioase
2007: membru al Societăţii Internaţionale de Lingvistică şi Filologie Romanică
2010: membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România
aprilie 2011: membru al Uniunii Scriitorilor din România

Editor şi membru în colegii de redacţie ale unor publicaţii ştiinţifice

1999-2005: redactor responsabil al „Analelor ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza”, secţiunea lingvistică
1990-1999: secretar ştiinţific al al „Analelor ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza”, secţiunea lingvistică
martie 2007: membru în Consiliul ştiinţific al colecţiei „Biblioteca medievală”, coordonată de Alexander Baumgarten la Editura Polirom din Iaşi
martie 2008: iniţiator şi coordonator al colecţiei „Fontes Traditionis. Colecţie de texte bisericeşti vechi” la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
aprilie 2010: membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba română”, Chişinău
mai 2010: senior editor al revistei „Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics”
ianuarie 2011: membru al colegiului editorial al revistei „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (Iaşi)
ianuarie 2011: membru al colegiului editorial al revistei „Phililogica Jassyensia” (Iaşi)
ianuarie 2013: membru al colegiului editorial al revistei „Zeitschrift für romanische Philologie” (revistă ISI, fondată în 1877, Max Niemeyer Verlag, Tübingen)

Lista lucrărilor științifice publicate

I. Volume

a) personale

 1. Sf. Augustin, De dialectica / Despre dialectică. Ediţie bilingvă, introducere, note, comentarii şi bibliografie, Editura “Humanitas", Bucureşti, 1991, 238 p.
 2. Sfîntul Augustin, De Magistro / Despre Învăţător. Ediţie bilingvă, traducere, introducere, comentarii, note şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 1995, 264 p.
 3. Studii de lexicologie biblică, Editura Universităţii, Iaşi, 1995, 374 p.
 4. Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii europene în expresie latină, Editura Polirom, Iaşi, 1997, 450 p. (în colaborare cu Lucia Gabriela Munteanu).
 5. Carmina Burana. Ediţie bilingvă comentată, Editura Polirom, Iaşi, 1998, 400 p (în colaborare cu Lucia Gabriela Munteanu.
 6. Thomas de Aquino, De ente et essentia / Despre fiind şi esenţă. Ediţie bilingvă, traducere, introducere, note şi comentarii, Editura “Polirom", Iaşi, 1998, 180 p.
 7. Jean Jaques Rousseau, Eseu despre originea limbajului. Traducere, introducere, note şi comentarii, Editura “Polirom", Iaşi, 1999, 230 p.
 8. Emanuel Swedenborg, Despre înţelepciunea iubirii conjugale. Versiune românească şi postfaţă, Editura “Polirom", Iaşi, 1999.
 9. Sfîntul Augustin, Confessiones / Confesiuni. Ediţie bilingvă, traducere din limba latină, introducere şi note, Editura “Nemira", Bucureşti, 2000, 687 p.
 10. Jacob Grimm / Ernest Renan, Două tratate despre originea limbajului. Versiuni în limba română, cuvînt înainte, introduceri şi bibliografie, Editura Universităţii, Iaşi, 2001, 224 p.
 11. Rivarol, Discurs despre universalitatea limbii franceze, urmat de Maxime, reflecţii, anecdote, cuvinte de duh. Antologie, traducere, introducere şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 2003, 280 p.
 12. Leviticul. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii de Eugen Munteanu, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta I, (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), Colegiul Noua Europă/ Polirom, Bucureşti/ Iaşi, 2004, p. 298 418.
 13. Introducere în lingvistică, Polirom, Iaşi, 2005, 340 p.
 14. Odele. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii de Eugen Munteanu, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta IV/I (Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea cântărilor), Polirom, Iaşi, 2005.
 15. Cartea înţelepciunii lui Iisus Sirah. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii de Eugen Munteanu, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta, V (cărţile sapienţiale), Polirom, Iaşi (în curs de apariţie).
 16. Wilhelm von Humboldt, Diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra umanităţii. Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indice. Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, 425 p.
 17. Lexicologie biblică românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, 657 p.
 18. Eugeniu Coşeriu, Istoria filosofiei limbajului. De la începuturi până la Rousseau. Ediţie nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant, versiune românească şi indice de Eugen Munteanu şi Mădălina Ungureanu, cu o prefaţă la ediţia românească de Eugen Munteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.

b) în calitate de coautor

 1. H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2. überarbeitete und ergänzte Auflage, hrsg. von Paul Miron, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 3 vol., 1985-1987 (Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1989).
 2. Biblia 1688, Pars I, Genesis, Iaşi 1988, Pars II, Exodus, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Iaşi 1991 (premiul “Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe anul 1991).
 3. Biblia 1688, Pars III, Leviticus, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum (contribuţia personală: Comentarii lingvistice, filologice şi exegetice, p. 163-204, precum şi versiunea explicativă modernă, i.e. a cincea coloană a ediţiei).
 4. *** Enciclopedia Bibliei, Editura “Logos”, Cluj, 1996, Capitolul Sfînta Scriptură în limba română, p. 75-83.
 5. Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR), tomul XIII, partea I, litera V, V-veni, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997, 325 p.
 6. Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR), tomul IV, partea I, litera L, L-lherzolită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 778 p.
 7. Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR), tomul V, litera L, Li –luzulă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 815 p. (redactare parţială).
 8. Biblia 1688, Pars VII, Regum I-II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008. Premiul de excelenţă la «Salonul cărţii româneşti», Iaşi, 5-9 mai 2009 (consultant ştiinţific).
 9. Biblia 1688, Pars VIII, Paralipomenon I-II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011 (coordonator al noii serii).

c) volume editate

 1. Eugen Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe. Coeditor alături de Carmen-Gabriela Pamfil, Ioan Oprea şi Adrian Turculeţ, în ANLL (1992-1993), Iaşi, 1994 (separatum, 190 p.).
 2. Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, Iaşi, Editura Universităţii, 1992, (coeditor alături de Dumitru Irimia, 360 p.).
 3. Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, Iaşi, Editura Universităţii, 2004 (coeditor alături de Ana-Maria Minuţ, 586 p.).
 4. În calitate de secretar ştiinţific şi, începând din 1999, redactor responsabil, tomurile pe anii 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 şi 2005 ale „Analelor ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, secţiunea „Lingvistică”.
 5. Signa in rebus. Studia linguistica et semiologica in honorem M. Carpov, Iaşi, Editura Universităţii, 2005 (coeditor alături de Mihaela Lupu, Florin Olaru şi Iulian Popescu, 380 p.).
 6. Rudolf Windisch, Studii de lingvistică şi filologie românească. Editori: Eugen Munteanu, Oana Panaite, Editura Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 2006, 295 p.
 7. Quaderni della Casa Romena di Venezia, VII, 2010. Atti del Congresso Internazionale „La Tradizione biblica romena nel contesto europeo” (Venezia, 22-23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, 170 p.
 8. Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie. I, Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi Europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ioan Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011.
 9. Coseriu - 90. Lucrările Colocviului internaţional aniversar «Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere» (Iaşi – Bălţi, 27–29 iulie 2011), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012 (450 pagini, sub tipar).
 10. Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie. II, Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi Europeană”, Iaşi, ediţia a II-a, 4-5 noiembrie 2011. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (420 pagini, sub tipar).
 11. Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare. Ediţia a II-a, revizuită, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Lucia-Gabriela Munteanu, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (500 de pagini, sub tipar).
 12. Gh. Ivănescu, Linguistique theorique et appliquée. Articles et études / Theoretische und angewandte Linguistik. Artikels und Aufsaetze. Ediţie, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Cătălin Nicolau, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (550 de pagini, sub tipar).

d) cursuri universitare tipărite

 1. Istoria limbii române literare, partea I (112 p. şi anexe), partea a II-a (86 p. şi anexe), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004.
 2. Filosofia limbajului, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 104 p.

II. Articole şi studii de specialitate

a) în publicaţii cotate ISI

 1. Miron Costin et Laurentius Toppeltinus: entre l’imitation de la syntaxe latine et le maniérisme rhétorique, în „Revue de linguistique romane”, nr. 257-258, Janvier-Juin 2001 (Tome 65), Strasbourg, 2001, p. 197-222.
 2. Der Streit um das Recht zur Bibelübersetzung ins Rumänische. Metropolit Andrei Şaguna vs. Publizist Ion Heliade Rădulescu, în „Romanische Forschungen”, nr. 120 4/2008, Frankfurt am Main, 2008, p. 425-458.
 3. Innovationsmechanismen im aktuellen intellektuellen Wortschatz des Rumänischen, în „Zeitschrift für romanische Philologie”, 125: 3 (2009), p. 495-529.

b) în reviste sau volume colective din străinătate, înregistrate în diferite baze de date

 1. Biblia de la Bucureşti (1688) şi manuscrisele contemporane paralele, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, 7 (1988), Freiburg/München, 1988, p. 173-194.
 2. Eminescu und der “Bruch” des modernen europäischen Bewusstseins, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, nr. 8, 1991, Freiburg/München, p. 97-114.
 3. Literalitate şi creativitate lexicală în Parimiile lui Dosoftei, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, nr. 10 (1993), Freiburg/München, p. 85-96.
 4. Die rumänische Lexikalisierung von griechischen συνείδεσις, în vol. „Septième Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen (Thessalonique, 29-1 août -4 septembre). Communications”. Athenes, 1994, p. 163-166.
 5. Slavon ou latin? Une réexamination du problème de la langue-source des plus anciennes traductions roumaines du Psautier, în „Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Palermo 18-24 settembre 1995). Vol. VI, Sezione 8, Paradigmi interpretativi della cultura medievale”. A cura di Giovanni Ruffino, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1998, p. 351-364.
 6. La Bible comme source d’innovation lexicale pour le vieux roumain ecrit, in „Balkan Archiv”, Band 22/23 (1997/1998), p. 213-222.
 7. On the object-language/ metalanguage distinction in St. Augustine’s Works De dialectica and De Magistro, in David Cram, Andrew Linn, Elke Nowak (ed.), History of Linguistics, volume I: Traditions in Linguistics Worldwide, John Benjamins Publishing Company, 1999, p. 65-78.
 8. Ein Fall von ‘Widerstand durch Kultur’: Das nationale Eminescu-Kolloquium, în „Balkan Archiv”, Band 24 (1999), p. 23-30.
 9. Die latinistische Strömung und die Herausbildung des modernen rumänischen Identitätsbewusstseins, în „Deutsch-Rumänische Hefte”, Berlin, Jahrgang III, Heft 1-2, Frühjahr 2000, p. 7-11 (partea I) şi Heft 2-3, Herbst 2000, p. 16-19 (partea a II-a).
 10. Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Rumänisch, în Gerhard Ernst / Martin Dietrich Glessgen / Christian Schmitt / Wolfgang Schweickard (eds.), Romanische Sprachgeschichte / Histoire des langues romanes, 2. Teilband, Walter de Gruyter, Berlin / New York, 2006, p. 1430-1446.
 11. Geschichte der Sprache der Politik, des Rechts und der Verwaltung in der Romania. Rumänisch, în vol. Gerhard Ernst/ Martin Dietrich Glessgen / Christian Schmitt / Wolfgang Schweickard (eds.), Romanische Sprachgeschichte / Histoire des langues romanes, 2. Teilband, Walter de Gruyter, Berlin / New York , 2006, p. 2103-2112.
 12. Stilul politic şi juridic-administrativ românesc. Prezentare diacronică, în „Balkan Archiv”, Neue Folge, Band 25 (2004), Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitshöchheim, p. 25-70.
 13. Pour une typologie des transfers lexico-sémantique dans les traductions bibliques. Le cas du vieux roumain, în vol. Montserrat López Díaz/ María Montes López (eds.), Perspectives fonctionelles: Emprunts, économie et variation dans les langues, Editorial Axac, Santiago de Compostela, 2006 („Actes du XXVIIIe Colloque de la Societé internationale de
  linguistique fonctionelle”, Santiago de Compostela, 20-26 septembre 2004), p. 193-199.
 14. Unificarea vechii române literare, în vol. Wolfgang Dahmen, Petra Himstedt-Vaid, Gerhard Ressel (eds.), Grenzüberschreitungen: Traditionen und Identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2008 (Balkanologische Veröffentlichungen, Bd. 45), p. 407-411.
 15. Grundfragen der rumänischen Philologie aus sprachpolitischer Sicht, în vol. Cristoph König (ed.), Das Potential Europäischer Philologien. Geschichte, Leistung, Funktion, Osnabrück, 2009, p. 83-90.
 16. Die ersten literarischen rumänischen Texte. Inhalt, Datierung, Herkunft, kulturhistorische Bedeutung, în „Balkan Archiv”, Neue Folge, Band 30-31 (2005-2006), Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitshöchheim, 2009, p. 205-267.
 17. Das choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische Darstellung, în vol.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre (eds), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17-22, 2008, York University, Toronto, Canada, Published by York University, Toronto, Canada, 2009, p. 740-750.
 18. Le nid ethno-choronymique «juif» en roumain. Approche historique et systématique, în Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier, Paul Danler (eds), „Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes” (Innsbruck, 3-8 septembre 2007), tom. III, De Gruyter, 2010, p. 325-336.
 19. Sulla tradizione biblica romena. Dissociazioni di principio, în „Quaderni della Casa Romena di Venezia“, VII, 2010. „Atti del Congresso Internazionale «La Tradizione biblica romena nel contesto europeo»” (Venezia, 22-23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, p. 15-26.

c) în reviste sau volume colective din România (selectiv)

 1. Semnificaţie, desemnare, denotare, în AUI (serie nouă), secţ. III, B-filosofie, tom. XXIII (1987), p. 93-94.
 2. Despre traducere şi despre limbile de cultură, în „Dialog”, anul XVIII, noiembrie 1986, p. 6.
 3. Configuraţia cîmpului semantic referitor la noţiunile din sfera cunoaşterii în Biblia de la Bucureşti (1688), în comparaţie cu originalul grecesc al traducerii, în AUI (serie nouă), lingvistică, tom. XXXV, secţ. III, 1989, p. 43-62.
 4. Tipuri de calcuri lexicale în Biblia de la Bucureşti (1688) şi în versiunile preliminare contemporane (cu exemplificări din Cartea înţelepciuniii lui Solomon), în AUI, lingvistică, tom. XXXVI, 1990, p. 59-112.
 5. Etre et langage dans la poétique d’Eminescu, în AUI, tom. XXXVII, filosofie, nr. 1-2, 1991, p. 100-104.
 6. Un fenomen de transfer semantic: lexicalizarea în limba română literară veche a conceptului biblic “aproapele”, în LR, XLI, 1992, nr. 1-2, p. 51-56.
 7. Eugenio Coseriu, o expresie desăvîrşită a geniului ştiinţific românesc, articol introductiv la studiul lui Eugenio Coseriu, THEOPHYLACTUS, II, 15. O contribuţie la clarificarea lui torna, torna, fratre, traducere din limba germană şi adaptare de Eugen Munteanu, în LRC, anul II, nr. 1 din 1992, p. 51-62.
 8. Latina medievală ca “limbă a tradiţiei”şi începuturile limbilor literare europene moderne, în vol. Traian Diaconescu (ed.), Antichitatea şi moştenirea ei spirituală, II, Iaşi, 1993, p. 85-97.
 9. Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă (1642) şi formarea terminologiei teologice româneşti, în vol. 350 de ani de la Sinodul de la Iaşi, 1642-1992 (AUI-teologie, Tom. I -1992), p. 105-114.
 10. Componenta aristotelică a gîndirii lingvistice coseriene, în vol. Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, număr special din AUI, lingvistică, tom. XXXVII-XXXVIII (1991-1992), Iaşi, 1993, p. 73-83.
 11. Natura semiotică a numelui lui Dumnezeu în gîndirea teologică a lui Thomas de Aquino, în vol. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului. Lingvistică, semiotică, poetică, stilistică, vol. I, Suceava, 1992, p. 99-103.
 12. Reflexe în tradiţia românească a unei expresii neotestamentare: ἄρτος ἔπιούσιος (Mat. 6:12, Luc. 11:3), în ANLL, nr. XXXII-XXXIII (1991-1992), p. 153-171.
 13. Lexicalizarea în limba română literară veche a conceptului “conştiinţă”, în SCL, nr. 3, 1993, p. 320-335.
 14. Die rumänische Lexikalisierung des ‘Bewusstsein’-Bergriffs, în AUI, tom. XXXIX (1993), secţ. e-lingvistică, p. 69-87.
 15. Urmaşii gr. πρόνοια în limba română literară veche, în AUI, tom. XL (1994), secţ. e-lingvistică, p. 23-38.
 16. Aspecte ale creativităţii lexicale în terminologia filosofică actuală, în vol. Ofelia Ichim/ Florin-Teodor Olariu, Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Editura Trinitas, Iaşi, 2003, p. 182-213.
 17. Interferenţe lingvistice greco-române în actul traducerii (Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, Bucureşti, 1691), în AUI, lingvistică, tomurile XLIX-L (2003-2004) („Omagiu D. Irimia”), p. 349-365.
 18. Câteva note critice privitoare la un recent dicţionar, în „Idei în dialog”, nr. 4 (7), aprilie 2005, p. 11-13.
 19. Un caz de inconsecvenţă ortografică cu motivaţie confesională: I(i)sus H(ch)ristos, în „Idei în dialog”, nr. 8 (11), august 2005, p. 13-16, retipărit în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom. XLIV-XLVI (2004-2006), Iaşi, 2007, p. 31-43.
 20. Eugenio Coseriu. Fundamente filosofice ale unei “lingvistici integrale”, în vol. Şt. Afloroaiei (coord.), Ideea europeană în filosofia românească, I (număr special al revistei „Hermeneia”), Iaşi, 2005, p. 126-135.
 21. Etno-horonimie românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în română. Prezentarea unui proiect, în AUI, lingvistică, tom. LI (2005) („Omagiu C. Frâncu”), p. 321-350.
 22. Hans-Georg Gadamer: Limba ca medium al fiinţei umane, în vol. Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Teodor Olariu, Iulian Popescu (ed.), Signa in rebus. Studia linguistica et semiologica in honorem M. Carpov, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, p. 281-290.
 23. Semnificaţii ale unei vechi polemici. Andrei Şaguna împotriva lui Ion Heliade Rădulescu în jurul traducerii Bibliei în limba română, în vol. Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu (ed.), Identitatea culturală românească în contextul integrarii europene, Editura Alfa, Iaşi, 2006, p. 241-262.
 24. Ein Fall orthographischer Inkonsequenz mit konfesioneller Motivation: I(i)sus H(ch)ristos, în vol. Sanda Reinheimer-Râpeanu/ Ioana Vintilă Rădulescu (ed.), Limba română limbă romanică. Omagiu acad. Marius Sala la împlinirea vârstei de 75 de ani, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 397-412.
 25. Repere ale tradiţiei biblice romîneşti (I-III), în „Idei în dialog”, anul V. Nr. 4 (55), aprilie 2009, p. 22-24, nr. 5 (56), p. 34-36) şi nr. 6 (57), p. 25-27.
 26. Câteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui A. Philippide, în „Philologica Jassyensia”, an V, nr. 1 (9), 2009, p. 62-68.
 27. Les reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἔπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:13), în „Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics”, volume 1, Iaşi, 2010, p. 91-148.
 28. La tradizione biblica romena. Dissociazioni di principio, în Quaderni della Casa Romena di Venezia, VII, 2010. Atti del Congresso Internazionale „La Tradizione biblica romena nel contesto europeo” (Venezia, 22-23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, p. 15-26.
 29. O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă, în „Limba Română”, nr. 1-2, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 35-41 (I), nr. 3-6, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 271-276 (II) şi nr. 7-8, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 166-174 (III).
 30. Câteva reflecţii despre posteritatea imediată a lui Eugeniu Coşeriu, în „Limba Română”, nr. 7-8, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 38-44.