Ioan Milică

Conf.univ.dr. Ioan Milică

Data şi locul naşterii: 27 noiembrie 1976, Tecuci, Galaţi
E-mail: ioan_milica@yahoo.com
Loc de activitate: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere,
Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală
Domenii de competenţă: stilistica limbii române actuale, lingvistică generală, poetica imaginarului
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză, germană, italiană

Lista publicațiilor și citărilor (BDD)
Profil Academia.edu
Profil ResearchGate

Activitate profesională

1995-1999: studii de licenţă (Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1999-2000: studii aprofundate (Lingvistică generală şi românească, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1999-2000: jurnalist, cotidianul „Monitorul”
2000-2001: profesor de limba şi literatura română, Liceul „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
2001-2002: profesor de limba şi literatura română, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Iaşi
2002: jurnalist, săptămînalul „Ieşeanul”
2002: preparator
2005: asistent
2007: doctor în filologie cu teza Stilistica argoului în limba română contemporană; îndrumător ştiinţific: prof. dr. Dumitru Irimia; distincţia Magna cum laude
2007-2015: lector
2010-2013: cercetător postdoctoral, Departamentul de cercetare al Facultăţii de Litere, POSDRU/89/1.5/S/49944, „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”
din 2015: conferențiar

Listă de lucrări ştiinţifice

Volume

 1. Expresivitatea argoului, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Colecţia „Logos”, Iaşi, 2009, 352 p.
 2. Lumi discursive, Editura Junimea, Iaşi, 2013, 294 p.
 3. Noțiuni de stilistică, Editura Vasiliana '98, Iaşi, 2014, 246 p.

Ediţii

 1. Ioan Milică (editor): Dumitru Irimia, Curs de lingvistică generală, postfaţă de Ilie Moisuc, ediţia a III-a, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 468 p.
 2. Ioan Milică, Ilie Moisuc (editori): Dumitru Irimia, Studii eminesciene, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 524 p.
 3. Cătălin Cioabă, Ioan Milică (editori): Eminescu, Publicistică literară, Editura Humanitas, București, 2018, 532 p.

Colaborare la traducerea unor lucrări de referinţă

 1. Cornelia Marinescu (coordonator), Enciclopedia Concisă Britannica, Editura Litera, București, 2009.
 2. Ilieș Câmpeanu, Cornelia Marinescu (coordonatori), Enciclopedia Universală Britannica, Editura Litera, București, 2010.

Volume ale unor manifestări ştiinţifice

 1. Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică (editori), Text şi discurs religios - Lucrările Conferinței Naționale „Text și discurs religios”, ISSN 2066-4818, nr. 1–8, 2008–2016, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
 2. Dumitru Irimia, Ana Maria Minuţ, Ioan Milică (editori), Limba română azi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, 477 p.
 3. Dumitru Irimia, Ioan Milică, Oana Panainte, Mircea Păduraru, Studii eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ISSN 1584-692X, nr. 1–2, 2004-2005, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Articole

Zeci de articole publicate în principalele reviste filologice românești și în volume colective naționale și internaționale (cf. BDD).