Sorin Guia

Conf.univ.dr. Sorin Guia

Data şi locul naşterii: 27 ianuarie 1973, mun. Fălticeni, jud. Suceava
E-mail: soringuia01@yahoo.com
Loc de activitate: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere,
Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală
Domenii de competenţă: fonetica limbii române, dialectologie română, sociolingvistică, retorică şi analiză de discurs

Lista publicațiilor și citărilor (BDD)

Activitate profesională

1994-1998: studii de licență (secţia Limba şi literatura română, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1998-1999: studii aprofundate (secţia Limba şi literatura română, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1999-2002: preparator (Catedra de limba română şi lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
2002-2006: asistent universitar (Catedra de limba română şi lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
2006-2015: lector universitar (Catedra de limba română şi lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
2007: doctor în Filologie cu teza Elemente lingvistice ale discursului religios (Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Constantin Frâncu)
din 2015: conferențiar universitar (Catedra de limba română şi lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)

Burse şi stagii de cercetare

octombrie 2005 - iulie 2006: cercetare şi documentare (acordată, prin concurs, de Fundaţia Altana-Herbert Quandt) la Universitatea din Konstanz, Germania
septembrie 2011 - februarie 2012: bursier în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Stiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” POSDRU/89/1.5/S/63663, cu tema de cercetare Particularităţi ale discursului religios din Bucovina. Concepte şi perspective culturale

Activitate editorială

2009: membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 1/2009, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2010: membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 2/2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2011: membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 3/2011, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2012: membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 4/2012, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2013: membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 5/2013, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2014: membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 6/2014, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2015: membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 7/2015, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
din 2015: membru în comitetul de redacție al revistei de lingvistică diacronică „Diacronia”, ISSN 2393-1140
2016: editor al volumului Traduceri şi traducători. Pagini din istoria culturii române, autor Petre Gheorghe Bârlea, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2016, 452 p., ISBN: 978-606-714-273-0

Organizare de manifestări ştiinţifice

2008: Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia I, Iaşi, 5-6 decembrie 2008
2009: Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a II-a, Iaşi, 13-14 noiembrie 2009
2010: Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a III-a, Iaşi, 12-13 noiembrie 2010
2011: Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a IV-a, Iaşi, 10-12 noiembrie 2011
2012: Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a V-a, Iaşi, 9-10 noiembrie 2012
2015: Conferinţa „Limbă, literatură, comunicare”, ediţia I, Iaşi, 20-21 noiembrie 2015

Proiecte de cercetare

ianuarie 2004 - iunie 2005: membru în Proiectul naţional de cercetare Corpus de limba română vorbită actuală (director de proiect: prof. dr. Luminiţa Hoartă Cărăuşu), pe baza contractului cu nr. 725 din 15.03.2005, încheiat cu Editura Cermi, Iaşi, finalizat prin editarea volumului Corpus de limba română vorbită actuală, Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi, Iaşi, 2005, 261 p.
octombrie 2005 - iulie 2006: bursa de cercetare şi documentare (acordată, prin concurs, de Fundaţia Altana-Herbert Quandt) la Universitatea din Konstanz, Germania; suma totală aprobată: 7.000 euro (10 tranşe x 700 euro);
2007 - 2009: membru în Proiectul naţional de cercetare Limba română vorbită actuală. Studiu lingvistic aplicat (contract nr.1002/2007 încheiat cu Editura Cermi Iaşi), director: prof. dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1 septembrie 2011 - 1 martie 2012: bursier în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Stiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” POSDRU/89/1.5/S/63663, cu tema de cercetare Particularităţi ale discursului religios din Bucovina. Concepte şi perspective culturale

Listă de lucrări ştiinţifice

1. Volume

 1. Discursul religios. Structuri și tipuri, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, 471 p., ISBN: 978-606-714-069-9
 2. Elemente de dialectologie română, Editura Vasiliana '98, Iaşi, 2014, 292 p., ISBN: 978- 973-116-384-0
 3. Dialectologie română. Studii și corpus de texte, Editura Vasiliana '98, Iaşi, 2014, 382 p., ISBN: 978-973-116-386-4

2. Editare de opere ştiinţifice:

 1. Palia de la Orăştie (1582). I. Textul, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” , Iaşi, 2005, 228 p., volum întocmit de Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton, Sorin Guia, ISBN: 973-703-095-8; 973-703-096-6 (coautor)
 2. Corpus de limbă română vorbită actuală, Editura tehnică, ştiinţifică şi didactică Cermi, Iaşi, 2005, 261 p., volum întocmit de Luminiţa Cărăuşu (coord.), Ana-Maria Minuţ, Sorin Guia, Roxana Stanciu
 3. Indice la volumul Palia de la Orăştie (1582). II. Studii şi indice de cuvinte, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2007, 458 p., volum întocmit de Vasile Arvinte, Alexandru Gafton, Sorin Guia
 4. Indice la volumul Vasile Arvinte, Normele limbii literare în opera lui I. L. Caragiale, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007, p. 380-445
 5. Indice la volumul Vasile Arvinte, Normele limbii literare în opera lui Mihai Eminescu, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, p. 267-344
 6. Perspective asupra textului şi discursului religios, volum îngrijit de Ioan Milică, Emanuel Gafton, Sorin Guia, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (ISBN: 978-973-703-966-8)
 7. Text şi discurs religios (Lucrările Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios”, Timişoara, 15-16 noiembrie 2013), Ediţia a VI-a, Editori Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (ISSN: 2066-4818)
 8. Ediţie îngrijită a volumului antologic Petre Gheorghe Bârlea, Traduceri şi traducători. Pagini din istoria culturii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016, 452 p., ISBN: 978-606-714-273-0

3. Publicaţii în reviste BDI, cotate CNCS categoria A/B sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale:

 1. Polemică retorică în Răspuns împotriva catihismusului calvinesc, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIII, 2007 (Studia linguistica et philologica in honorem Vasile Arvinte), p. 337-346, ISSN: 1221-8448 (BDI Erih)
 2. Structura Prefeţelor Mitropolitului Veniamin Costachi, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIV, 2008, p. 219/226, ISSN 1221-8448 (BDI Erih)
 3. Lʼ état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les donées figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine), în „Langue et litttérature. Reperes identitaires en contexte européen” (Lucrările celei de-a VIII-a Conferinţe Internaţionale a Facultăţii de Litere, Piteşti, 4-6 iunie 2010), nr. 6/2010, Editura Universităţii din Piteşti, 2010, p. 55-64, ISSN 1843-1577 (B+)
 4. Norm and variation in Romanian dialects, în “Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, Contemporary perspectives on the medieval world”, 3-5 decembrie 2010, Piteşti, România, Nr. 2/2010, ISSN: 2067-8339, Redactor şef Laura Bădescu, Editura Tiparg, cod CNCSIS 329, Pitesti, 2010, p. 140-144 (BDI)
 5. Structuri argumentative în discursul religios. Cuvîntarea religioasă prilejuită de sfinţirea bisericii, în „Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze (II). Pragmatică şi stilistică” (Actele celui de-al 9-lea colocviu international al catedrei de limba română, Bucureşti, 4-5 decembrie 2009), editori: Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 79-85 (ISBN 978-973-737-884-2)
 6. The religious discourse generated by the titular saint of a church, în „Langue et litttérature. Reperes identitaires en contexte européen” (Lucrările celei de-a IX-a Conferinţe Internaţionale a Facultăţii de Litere, Piteşti, 17-19 iunie 2011), nr. 7/2011, Editura Universităţii din Piteşti, 2011, p. 107-114, ISSN 1843-1577 (B+)
 7. Aspecte ale graiului din comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava, în „Limba română: postaze ale variaţiei lingvistice” (Actele celui de-al 10-lea colocviu al catedrei de limba română, Bucureşti, 3-4 decembrie 2010), editori: Rodica Zafiu, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 423-431
 8. Aspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul Alba, în „Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity”, Editura Universității Petru Maior, Târgu-Mureș, 2012, ISSN 2069 – 3389, Universitatea Petru Maior, 2012, p. 1074-1078, BDI şi Thomson Reuter's (ISI) Conference Proceedings itation Index (CPCI)
 9. Aspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LVIII / 2012, p. 179-188, ISSN: 1221-8448 (BDI Scipio)
 10. Aspecte ale discursului religios din Bucovina. Studii de caz, în „Limba română. Direcţii actuale în cercetarea lingvistică. II. Lexic, semantică, terminologii, stilistică, pragmatică, retorică şi argumentare” (Actele celui de-al XI-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică, Bucureşti, 9-10 decembrie 2011), editori Rodica Zafiu, Ariadna Ştefănescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 229-240 (ISBN 606160197-2)
 11. Arguments based on authority in the religios discours, în Studies on literature, discourse and multicultural dialogue (coord. Iulian Boldea), Editura Arhipelag XXI, Tg. Mureş, 2013, p. 499-508, ISBN: 978-606-93590-3-7, volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Literature, discourse and multicultural dialogue, ediţia I, Tîrgu Mureş, 5-6 dec. 2013 (ISI Web of Science la Thomson Reuters)
 12. Graiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul Alba, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIX / 2013, 145-156, ISSN: 1221-8448 (BDI Scipio)
 13. Fonetisme arhaice în dacoromâna actuală, în Variaţia lingvistică: probleme actuale (I) (Actele celui de-al XIV-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de lingvistică, Bucureşti, 28-29 noiembrie 2014), editori Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, p. 191-198, ISBN: 978-606-16-0
 14. O călătorie dialectală prin Moldova şi Bucovina, în Călătorul şi călătoria. Studii de contactologie culturală (Lucrările Conferinţei Internaţionale Homo viatur, Miercurea Ciuc, 24-25 aprilie 2015), editori Mihály Vilma Irén, Tapodi Zsuzsa, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2015, p. 137-145, ISBN: 9786067142129
 15. Explicativul, narativul şi descriptivul în discursul religios, în „Text şi discurs religios”, nr. 7 (Lucrările Conferinţei naţionale „Text şi discurs”, ediţia a VII-a, Sibiu, 7-8 noiembrie 2014), editori Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2015, p. 231-238, ISSN: 2066-4818 (BDI Index Copernicus)
 16. Tratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actuală, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LXI, 2015, p. 115-122 (BDI Scipio)

4. Publicaţii în Anale, volume colective, reviste C sau necotate

 1. Metode de lucru şi aspecte tematice privind Arhiva fonogramică a Seminarului de dialectologie şi sociolingvistică, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLVIII, 2002, p. 151-159 (ISSN: 1221-8448)
 2. Discursul – unitate a pragmaticii, în „Analele Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava”, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul IX, nr. 2, 2003, p. 163-172 (ISSN: 1584-2878)
 3. Aspecte sociolingvistice şi tipuri de texte în Arhiva de limbă vorbită a Seminarului de dialectologie şi sociolingvistică, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomurile XLIX-L, 2003-2004 (Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia), p. 257-262 (ISSN:1221-8448)
 4. Ideea unităţii de limbă şi cultură românească în prefeţele lui Varlaam, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LI, 2005 (Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu), p. 195-202 (ISSN: 1221-8448)
 5. Concepte fundamentale în pragmatică, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LI, 2005 (Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu), p. 203-208 (ISSN: 1221-8448)
 6. Discursul religios – argumentaţie şi structură, în „Filologos”, Anul I, nr. 1-2 (1), iunie 2005, p. 113-120 (ISSN: 1841-0103)
 7. Discursul religios la Nicolae Steinhardt, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LII, 2006, p. 25-29 (ISSN: 1221-8448)
 8. Strategii retorice şi aspecte de limbă în prefeţele şi epilogurile coresiene, în „Filologos”, Anul I, nr. 3-4 (2), 2006, p. 133-148 (ISSN: 1841-0103)
 9. Schiţă privind dinamica discursului religios românesc, în „Analele Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava”, Seria Filologie, A. Lingvistică, 2007, p. 9-16 (ISSN: 1584-2878)
 10. Condiţii de reuşită în discursul argumentativ, în Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine (coord. L. Hoarţă Cărăuşu), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 177-183 (ISBN: 973-703-233-0; 978-973-703-233-1)
 11. Tipuri de discurs religios în secolul al XX-lea, în Arta comunicării în contextul diversităţii culturale şi lingvistice (coord. M. Flaişer), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007, p. 76-85 (ISBN: 978-973-7603-88-3)
 12. Întrebarea ca strategie argumentativă, în Comunicarea: ipoteze şi ipostaze (coord. L. Hoarţă Cărăuşu), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, p. 177-183 (ISBN: 978-973-703-319-2)
 13. Arta dialogului în Prefeţele Mitropolitului Veniamin Costachi, în „Text şi discurs religios”, nr. 1 (editori Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009, p. 267- 279 (ISSN: 2066-4818)
 14. Structures argumentatives dans le discours religieux de Bucovine, în „Text şi discurs religios”, nr. IV (editori Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, p. 307- 317 (ISSN: 2066-4818)
 15. Cîteva aspecte privitoare la tratamentul dentalelor în dacoromâna actuală, în Caietele Sextil Puşcariu, II. Actele Conferinţei Internaţionale "Zilele Sextil Puşcariu". Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Editori Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Editurile Scriptor şi Argonaut, 2015, p. 190-196, ISSN: 2393-526X, L 2393-526X

5. Comunicări ştiinţifice

2015:

 • Cîteva aspecte privitoare la tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actuală, în Al 15-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică: “Perspective comparative şi diacronice asupra limbii române, Bucureşti”, 26-28 noiembrie 2015
 • O călătorie dialectală prin Moldova şi Bucovina, la Conferinţa Internaţională Homo viatur, Miercurea Ciuc, 24-25 aprilie 2015
 • Cîteva aspecte privitoare la tratamentul dentalelor în dacoromâna actuală, la Conferinţa Internaţională "Zilele Sextil Puşcariu". Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015
 • Geografia lingvistică, metodă actuală în cercetarea faptelor lingvistice, la Conferinţa „Limbă, literatură, comunicare”, ediţia I, Iaşi, 20-21 noiembrie 2015

2014:

 • Fonetisme arhaice în dacoromâna actuală, susţinută la Al 14-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică Variaţia lingvistică: probleme actuale, Bucureşti, 28-29 noiembrie 2014
 • Relaţiile dialectologiei cu stilistica. Cîteva aspecte teoretice, susţinută la Cel de-al XVI-lea simpozion naţional de dialectologie, Cluj Napoca, 11-12 septembrie 2014
 • Explicativul, narativul şi descriptivul în discursul religios, susţinută la Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a VII-a, Sibiu, 7-8 noiembrie 2014

2013:

 • Argumente bazate pe autoritate în discursul religios, susţinută la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Literature, discourse and multicultural dialogue, ediţia I, Tîrgu Mureş, 5-6 dec. 2013
 • Necrologul creştin la înmormîntarea unui prelat, susţinută la Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a VI-a, Timişoara, 15-16 noiembrie 2013

2012:

 • Aspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul Alba, susţinută la Conferinţa Internaţională Communication, context, interdisciplinarity, Tîrgu-Mureș, 22-23 noiembrie 2012
 • Graiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul Alba, susţinută la Al 12-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, Bucureşti, 14-15 decembrie 2012
 • Discursul mitropolitului Bartolomeu Anania la hramul mînăstirii Nicula, susţinută la Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a V-a, Iaşi, 9-10 noiembrie 2012

2011:

 • Influenţe ardeleneşti în graiurile din Bucovina, susţinută la Colocviul internaţional Limba română - abordări tradiţionale şi moderne, Cluj, 6-7 mai 2011
 • The religious discourse generated by the titular saint of a church, susținută la cea de-a IX-a Conferinţă Internaţională a Facultăţii de Litere Langue et litttérature. Reperes identitaires en contexte européen, Piteşti, 17-19 iunie 2011
 • Aspecte ale discursului religios din Bucovina. Studii de caz, susținută la Cel de-al XI-lea Colocviu Internațional Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică, organizat în zilele de 9 și 10 decembrie 2011 la Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere, Universitatea din Bucureşti
 • Structuri argumentative în discursul religios din Bucovina, susţinută la Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a IV-a, Iaşi, 10-12 noiembrie 2011

2010:

 • L’ état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine), susţinută la Conferinţa Internaţională a Facultăţii de Litere din Piteşti Langue et littérature. Reperes identitaires en contexte européen, Piteşti, 4-6 iunie 2010
 • Aspecte dialectale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava, susținută la al IV-lea Simpozion Internațional de Lingvistică al Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" al Academiei Române, București, 5-6 noiembrie, 2010
 • Norme et variation dans les dialectes du roumain, susţinută la Colocviul Internaţional Perspectives contemporaines sur le monde medieval. Le concept de norme, 3-5 decembrie 2010
 • Aspecte ale graiului din comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava, susţinută la Al 10-lea Colocviu al Catedrei de Limba română „Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice”, Bucureşti, 3-4 decembrie 2010

2009:

 • Acatistul – structură şi argumentaţie, susţinută la Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a II-a, Iaşi, 13-14 noiembrie 2009
 • Structuri argumentative în discursul religios. Cuvîntarea religioasă prilejuită de sfinţirea Bisericii, susţinută la Al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba română „Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze”, Bucureşti, 4-5 decembrie 2009

2008:

 • Arta dialogului în Prefeţele lui Veniamin Costachi, susţinută la Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, ediţia I, Iaşi, 6 decembrie 2008

2007:

 • Tipuri de discurs religios în secolul al XX-lea, susţinută la Simpozionul naţional cu participare internaţională „Arta comunicării în contextul diversităţii culturale şi lingvistice. Perspective istorice şi contemporaneitate”, ediţia a VII-a, Iaşi, 25 mai 2007
 • Întrebarea ca strategie argumentativă, susţinută la sesiunea de comunicări cu titlul „Comunicarea: ipoteze şi ipostaze”, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, secţiunea Lingvistică, Iaşi, 26-27 octombrie 2007

6. Recenzii ştiinţifice publicate în volume de specialitate

 1. Recenzie la lucrarea Ana-Maria Minuţ, Morfosintaxa verbului în limba română veche, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2002, 258 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLVIII, 2002, p. 165-166
 2. Recenzie la lucrarea Codicele Bratul, ediţie de text de Alexandru Gafton, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2003, 480p., în „Filologos”, Anul I, nr. 1-2 (1), iunie 2005, p. 182-183
 3. Recenzie la lucrarea Alexandru Gafton, Evoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea. Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, 385 p., în „Filologos”, Anul I, nr. 1-2 (1), iunie 2005, p. 181-182
 4. Recenzie la lucrarea Alexandru Gafton, Hipercorectitudinea. Abordare foneticofonologică din perspectivă diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2000, 190 p., în „Filologos”, Anul I, nr. 1-2 (1), iunie 2005, p. 180-181
 5. Recenzie la lucrarea Vasile Arvinte, Studii de istorie a limbii române, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006, 563 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIII, 2007 (Studia linguistica et philologica in honorem Vasile Arvinte), p. 503-505
 6. Recenzie la lucrarea Dictionarium Valahico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române, Studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 391 p. (96 facsimile), în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIV, 2008