Luminiţa Hoarţă Cărăuşu

Prof.univ.dr. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu

Data şi locul naşterii: 29 martie 1965, Iaşi
E-mail: lumicarausu@yahoo.com
Loc de activitate: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere,
Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală
Domenii de competenţă: morfologia limbii române, sintaxa limbii române, pragmatica lingvistică,
analiza discursului, analiza conversației
Domenii de interes ştiinţific: morfologia limbii române, sintaxa limbii române, pragmatica lingvistică,
analiza conversației, retorica lingvistică, analiza discursului
Limbi străine cunoscute: germană, engleză, franceză, italiană

Lista publicațiilor și citărilor (BDD)

Activitate profesională

1990-1996: asistent (Catedra de Limbă română pentru studenţi străini, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1996-1998: lector (Catedra de Limbă română pentru studenţi străini, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1998-2000: lector
2000-2005: conferenţiar
din 2005: profesor

Burse, granturi, stagii de cercetare

martie-august 1997: bursa de doctorat la Universitatea din Konstanz (Germania), avîndu-l îndrumător pe romanistul prof. dr. Christoph Schwarze. În aceeasi perioada, a predat un curs de limba română pentru începători, în cadrul Institutului de limbi moderne, al Universităţii Konstanz, Germania.
septembrie-octombrie 1998: bursa postdoctorala de studiu la Universitatea Konstanz, Germania, studiind probleme legate de domeniul semanticii generative si avîndu-l ca îndrumător pe prof. dr. Christoph Schwarze.
aprilie-octombrie 2000: bursa de cercetare, in domeniul pragmaticii lingvistice, sub îndrumarea prof. dr. Christoph Schwarze, la Universitatea din Konstanz, Germania, realizînd proiectul de cercetare Marcile pragmatice în limbile română si germană.
mai-iulie 2000: a predat cursul de limba romana, in cadrul Sprachlehrinstitut, Universitatea Konstanz, fiind lector de limba româna.
august 2003: bursa de cercetare la Universitatea Konstanz, Germania, avandu-l ca îndrumător pe romanistul prof. dr. Christoph Schwarze.
iunie-iulie 2006: lectii de limba romana, in cadrul Programului Socrates-Erasmus, la Universitatea din Saarbrueken, Germania, sub îndrumarea romanistului prof. dr. Wolfgang Schweickard.

Lucrări reprezentative

  1. Sinonimia și omonimia gramaticală în limba română, Editura Cermi, Iaşi, 1999, 224 p.
  2. Probleme de sintaxa a limbii române, Editura Cermi, Iaşi, 1999, 154 p.
  3. Lingvistica pragmatica, Editura Cermi, Iaşi, 1999, 91 p.
  4. Probleme de morfologie a limbii române, Editura Cermi, Iaşi, 2001, 180 p.
  5. Curs rapid de inițiere în limba română, Editura Universitatii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2002, 98 p.
  6. Elemente de analiză a structurii conversației, Editura Cermi, Iaşi, 2003, 166 p.
  7. Pragmalingvistica. Concepte si taxinomii, Editura Cermi, Iaşi, 2004, 214 p.
  8. Corpus de limba romana vorbita actuala (coordonator), Editura Cermi, Iaşi, 2005, 261 p.
  9. Pragmatica pronumelui (coordonator), Editura Cermi, Iaşi, 2005, 299 p.