Căutare Salt:
Pagina 1
Pagina 2 >>

CB
[Spunerea la Faptele apostolilor]
Aceastea cărţi Lucrarea Apostolească zice-se, însă toată Lucrarea Apostolească ţinu cela ce spusu-le-au, iaste Luca Evanghelist, antiohianin, amu, era cu gintul e vraci-i cu merşteşugul. Îmbla cu apostolii, mai vîrtosu cu Pavel şi ştia şi adevăr scriia1. Spuseră cum îngerii podmiră Isus şi nă-
CP
Spunerea. Lucrul Apostolesc, scrisu e de Luca Evanghelist, după ani mulţi de munca Domnului.
Aceastea cărţi Lucru Apostolesc cheamă-se, însă toate Lucrurile Apostoleşti ţinu-se, spus iaste, de Luca Evanghelist, antiohianin, amu, acesta ruda-i, vraci meşterşugu lui. Îmbla cu apostolii, mai vîrtos cu Pavel şi ştiu şi adeverit scrise. Spuse cum îngerii luară Isus, înălţă-se


1 Fragmentul Muratori susţine că Luca este autorul celei de-a treia Evanghelii, precum şi al Faptelor apostolilor. Informaţia se află şi la Tertulian, Irineu, Clement Alexandrinul, precum şi în alte texte şi la alţi autori din secolele II-III. Plin de sensibilitate (FA XX, 18-38) şi dotat nu doar cu darul observaţiei, dar şi cu o capacitate de filtrare care îi permite să atingă un anumit echilibru superior (FA XXVIII, 4-6), Luca, martor ocular (FA XVI, 10, 11, 16; XX, 5, 13; XXI, 1 etc.) oferă cititorului un text limpede şi convingător. Aici se află şi una dintre cauzele pentru care, în toate textele studiate, Faptele apostolilor, în comparaţie cu Epistolele, reprezintă un text mult mai bine tradus, reflectînd un grad mai ridicat de înţelegere, nu întotdeauna datorat conţinutului propriu-zis. Luca era din Antiohia şi, probabil, fusese convertit prin acţiunea ciprioţilor şi cirenienilor risipiţi în urma prigoanei de după martiriul lui Ştefan, precum şi prin activitatea lui Barnaba şi Pavel (FA XI, 19-24). Asupra profesiunii de medic a evanghelistului, cel care dă mărturie este însuşi Pavel, (Col. IV, 14) alături de care Luca a mers cu fidelitate pînă la capăt. De altfel, multe dintre întîmplările din partea a doua a Faptelor sunt enumerate ori amintite pe scurt în Epistolele paulinice.