Studiul lingvistic

Traducerea
        1. Traducerea
        2. Greşeli datorate confuziei formelor
        3. Greşeli datorate confuziei sensurilor aceluiaşi cuvînt
        4. Alte greşeli
        5. Opţiuni de traducere

Calcuri lingvistice
        1. Calcul lingvistic
        2. Calcuri de expresie
        3. Calcuri de semnificat
        4. Ebraisme