Prezentarea de faţă reuneşte două dintre lucrările noastre: Evoluţia limbii romāne prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea. Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul īn comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga, apărută īn anul 2001, şi ediţia de text Codicele Bratul, apărută īn anul 2003, ambele la Editura Universităţii "Al. I. Cuza", din Iaşi.

        Ambele volume au drept principal scop studierea īn diacronie a limbii romāne, cu evidenţierea dezvoltării aspectului literar, cu o privire specială asupra principalei căi de edificare a vechii norme literare romāneşti: traducerea textelor sacre.

        Din acest motiv, alături de forma electronică a acestor două scrieri, am oferit celor interesaţi de chestiunile de diacronie şi de traducere şi o formă completă a studiului nostru După Luther. Traducerea vechilor texte biblice, apărut la aceeaşi editură, īn anul 2005.