Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Dinamica identităţii în literatura francofonă europeană

Proiect Idei nr. 842/2008 cod CNCSIS 111

CONTACT

Conf.dr. Liliana FOŞALĂU

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi

Facultatea de Litere

Catedra de limba si literatura franceza

Bd. Carol I nr. 11, Iasi

Tel. 0232 201000

E-mail: lilifosalau@yahoo.com