Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Dinamica identităţii în literatura francofonă europeană

Proiect Idei nr. 842/2008 cod CNCSIS 111

PLAN DE REALIZARE

Etapa I

Aprofundarea cadrului teoretic/ documentar al proiectului si stabilirea liniilor directoare manageriale.

1.1.   Stabilirea corpusului de texte si a coerentei tematice a selectiei operate.

1.2.   Parcurs critic al operelor din corpus si al bibliografiei critice aferente.

Etapa II

Criza identitatii la scriitorii francofoni europeni ai generatiei actuale.

1.   Tensiuni geo-lingvistice si solutionarea lor poetica la scriitorii romani de expresie franceza din perioada 1950 – 1970.

    1.1.    Analiza aspectelor lingvistice si poetice ale operelor in care tema identitatii este in primul rind conditionata de situarea intr-o limba de primire (in ocurenta franceza).

    1.2.    Analiza poetica a reflectiilor asupra limbajului si problematizarea identitara prin intermediul acestor reflectii in operele scriitorilor studiati.

    1.3.    Studierea particularitatilor discursului dramatic.

 2.    Marci ale spatiului discursiv identitar romanesc in literatura francofona a celei de-a doua jumatati a secolului XX.

    2.1.    Studierea gradului de acceptare (cunoastere) a operelor scriitorilor contemporani in spatiul francez si determinarea nivelului de asimilare in cultura francofona

    2.2.    Locurile comune ale literaturii exilului in operele studiate si semnificatia lor psiholingvistica.

    2.3.    Inventarierea, in vederea actualizarii bazei de date, a operelor traduse in franceza, apartinind scriitorilor contemporani.

 3.    Identitate / alteritate , comunicare / izolare, modele ale hibridizarii culturale in operele scriitorilor elvetieni contemporani.

    3.1.    Tema angoasei existentiale si locul ei in pierderea reperelor identitare la scriitorii elvetieni contemporani.

    3.2.    Implicatii simbolice si existentiale ale translarii frontierelor

    3.3.    Asumarea hibridizarii si gestionarea conflictelor identitate/ alteritate, intim/ strain, izolare/comunicare, prezent/ trecut la scriitorii elvetieni din extremul contemporan”

 4.    Contributii belgiene la diversificarea problematicii identitare in literatura francofona europeana. Pluralitate identitara – identitate problematica la autorii belgieni contemporani.

    4.1.    Alcatuirea unui corpus de texte pentru a pune in evidenta persistenta acestei teme si valorificarea ei poetica de catre anumiti autori.

    4.2.    Extinderea studiului problematicii identitatii de la romancieri la poeti.

    4.3.    Stabilirea marcilor poetice, semantice si lingvistice ale discursului poetic identitar la autorii studiati.

Etapa III

Reflectarea in literatura francofona europeana a perturbarilor identitare la omul contemporan sub influenta factorului tehnic « civilizator » si a « disparitiei » frontierelor.

1.   Consumism si manipulare identitara in societatea contemporana si reflectarea discursiva si semantica a acestor fenomene.

    1.1.    Se va sintetiza prezenta acestor aspecte in teatrul si in romanul francofon contemporan.

    1.2.    Evaluarea fenomenului literar actual in conditiile confruntarii cu presa scrisa si mijloacele mass-media.

    1.3.    Fuga de uniformizare sau calea salvarii prin spirit. Modelul oferit de literartura.

 

2.     Mediere culturala, mediere poetica in gestionarea conflictelor identitare. Solutia deschiderii catre celalalt prin mijloacele comunicarii artistice.

    2.1.    Se va pune in valoare dinamica temei identitatii in evolutia literaturii francofone din cea de-a doua jumatate a secolului XX si anii inceputului de secol XXI.

    2.2.  Consultarea unor specialisti in probleme identitare si in literatura francofona in vederea confruntarii rezultatelor noastre cu rezultatele altor abordari.

    2.3.  Se va pune in valoare poetica diversitatii ca mijloc de valorificare a aspectelor particulare de pe harta geo-politica, economica, afectiva si culturala a Europei actuale.