Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Dinamica identităţii în literatura francofonă europeană

Proiect Idei nr. 842/2008 cod CNCSIS 111

OBIECTIVE

Obiectiv general

Realizarea unei lucrari critice de sinteza cu titlul: Dinamica identitatii in literatura francofona europeana,  care sa asigure o viziune de ansamblu a problematicii identitatii in literatura, prin abordari transculturale si transversale, in acord cu dinamica sociala si culturala a Europei actuale, prin care aspecte si rezultate ale cercetarii stiintifice universitare romanesti sa poata fi cunoscute in aria francofona europeana,dar si din afara Europei.

Obiective specifice

1.   Aprofundarea cadrului teoretic/ documentar al proiectului si stabilirea liniilor directoare manageriale.

2.   Criza identitatii la scriitorii francofoni europeni ai generatiei actuale.

3. Reflectarea in literatura francofona europeana a perturbarilor identitare la omul contemporan sub influenta factorului tehnic "civilizator" si a "disparitieifrontierelor.