Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Dinamica identităţii īn literatura francofonă europeană

Proiect Idei nr. 842/2008 cod CNCSIS 111

Director de proiect: conf.dr. Liliana FOŞALĂU

Impunerea cu tot mai multă pregnanţă īn literatura contemporană a problematicii identităţii ne determină să īntreprindem un studiu complex al acestui fenomen intercultural īn zona literaturii francofone europene, cu aplicaţii organizate īn trei secţiuni: scriitori romāni de expresie franceză (şi scriitori ale căror opere sunt traduse īn franceză), scriitori elveţieni şi scriitori belgieni. Temă cu rădăcini adānci īn literatura lumii, identitatea ni se dezvăluie la autorii contemporani īntr-o pluralitate de aspecte şi forme ce nu īngăduie să punem la īndoială interesul şi utilitatea unui astfel de demers. Corpusul de texte pe care vom lucra este o primă ilustrare a ideilor de dialog, transfer cultural, schimb, polifonie, multiculturalism, toate situate sub semnul distinctiv al identităţii. Prin acest proiect, dorim să facem auzite mai pregnant vocile literaturii romāne īn dialogul culturilor, īn măsura īn care īncercăm şi să apropiem mai mult publicul romānesc de valori ale literaturii francofone europene, prin abordările critice pe care le propunem pentru autori foarte putin cunoscuţi pīnă la aceasta oră. Dimensiunea interdisciplinară a cercetării este adecvată conţinutului acesteia. Prin abordarea mai multor genuri literare (roman, eseu, poezie, teatru), ne situăm īn sfera intertextualităţii. Accesul la valorile francofoniei, precum şi accesul lumii culturale francofone la valorile romāneşti prin intermediul identităţii, ni se pare o obligaţie morală şi un cāştig pentru toţi cei interesaţi de un dialog autentic al culturilor, ca participanţi activi la acest dialog. Lucrarea pe care o propunem va avea un impact cultural important atāt pe plan naţional cīt şi internaţional, avānd īn vedere problematica abordată, multitudinea de aspecte sub care identitatea poate fi considerată şi mai ales diversitatea ireductibilă a indivizilor, care se traduce īn necesitatea salvării  diversităţii culturale.