Catedra de Literatură comparată


 

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ

Literatură universală şi comparată

În Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, specializarea LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ a fost înfiinţată în 2000.

Planul de învăţământ după care îşi desfăşoară activitatea are un pronunţat caracter interdisciplinar, incluzând (serii de) cursuri de: literatură generală şi comparată; teorie şi hermeneutică literară; etnologie; folclor; introducere în antropologia culturală.

Comparatismul general (transliterar - însă fundamentat pe cuprinderea sistemică a fenomenelor literare) nu numai că este un model de cercetare amplă, flexibilă, dezinhibată şi de mare interes astăzi (ca întotdeauna), dar răspunde exemplar provocărilor epocii în care trăim, una a marilor deschideri, atât pe orizontală (spaţiile etno-lingvistice), cât şi pe verticală (metodele de investigaţie a culturii).

În planul de învăţământ, majoritar este pachetul de cursuri de literatură generală şi comparată – prelegeri şi ateliere/seminare complementare, concentrate pe studierea integrată a unor: epoci şi mişcări literar-culturale; iniţiative estetice de grup sau individuale; genuri şi specii literar-artistice; teme şi valori culturale; mari figuri din literatura lumii, din cultura umanităţii.

Perspective ştiinţifice şi profesionale după încheierea studiilor

După obţinerea diplomei de licenţă, absolvenţii specializării (A sau B) Literatură universală şi comparată se pot înscrie la Masteratul de Literatură universală şi comparată, organizat de Catedra de Literatură comparată şi Estetică, şi apoi la doctorate în literatură comparată, în studii culturale sau în domenii înrudite.

Absolvenţii specializării (A sau B) Literatură universală şi comparată vor fi pregătiţi în mod eficient pentru cariere de: redactori în departamentele culturale de la ziare, reviste şi edituri, referenţi şi secretari literari la teatre, studiouri de radio, televiziune şi film, critici şi istorici literari, analişti ai fenomenelor culturale, traducători de literatură, bibliotecari.

Condiţionat de parcurgerea modulului pedagogic, absolvenţii specializării (A sau B) Literatură universală şi comparată pot opta pentru cariere de profesori (pregătiţi după cele mai înalte standarde) în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetători în domeniul ştiinţelor umaniste, scriitori, ziarişti, comentatori radio şi televiziune.