Acta Iassyensia Comparationis


PUBLICAŢIE FONDATĂ DE IOAN CONSTANTINESCU

Din 2003, Catedra de Literatură Comparată şi Estetică de la Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi editează anual ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS (ISSN 1584-6628), revistă academică dedicată studiilor interdisciplinare, generate şi motivate de universalitatea fenomenului literar în conexiune directă cu celelalte arte, manifestând, totodată, o deschidere reală către sfere conexe: antropologia culturală, istoria ideilor şi a mentalităţilor, studiile culturale, studiile de gen. Printre colaboratori se numără atât specialişti consacraţi, cât şi tineri cercetători din România şi din întreaga Europă, din cele două Americi, din Africa şi din Asia.


DIRECTOR: Viorica S. Constantinescu (Iaşi, România)

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Neil B. Bishop(St. John's, Newfoundland, Canada)
Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi (Iaşi, România), redactor-şef
Nicoleta Cinpoeş (Worcester, UK)
Cătălin Constantinescu (Iaşi, România)
Ana-Maria Constantinovici-Ştefan (Iaşi, România)
Martin A. Hainz (Wien, Österreich & Berlin, Deutschland)
Monika Reif-Hülser (Konstanz, Deutschland)

COLEGIUL ONORIFIC:

Ştefan Avădanei (Iaşi, România)
Yves Chevrel (Paris, France)
Andrei Corbea-Hoişie (Iaşi, România)
Czeslaw Grzesiak (Lublin, Polska)
Henning Krauß (Augsburg, Deutschland)
Michel Otten (Louvain, Belgique)
Eugen Simion (Bucureşti, România)
Petruţa Spânu (Iaşi, România)
Elena-Brânduşa Steiciuc (Suceava, România)
Mihai Zamfir (Bucureşti, România & Brasilia, Brasil)Revista este tematică şi cuprinde:

1) articole ştiinţifice - fiecare însoţit de rezumat şi de cuvinte-cheie într-o limbă de circulaţie internaţională;
2) recenzii/prezentări de cărţi (în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională);
3) traduceri (din orice limbă în limba română), însoţite de câte o scurtă prezentare în limba română a autorului şi a textului.


PROCESUL DE RECENZARE A PROPUNERILOR DE PUBLICARE - PEER REVIEW:

Contribuţiile primite la redacţie (până la expirarea datei-limită!) sunt citite de câte doi specialişti, care, după caz, le recomandă spre publicare în forma respectivă, sugerează unele modificări/completări ori decid că nu sunt publicabile. Această primă rezoluţie este comunicată directorului revistei, care, împreună cu redactorul-şef şi cu un membru al Colegiului Onorific, examinează fiecare dintre materialele propuse, ia decizia finală şi o transmite apoi autorilor. Întreaga procedură durează între 4 şi 8 săptămâni.


NORME DE REDACTARE:

Se va folosi (în exclusivitate) fontul Times New Roman, mărimea 12 (14 pentru titlul articolului); distanţa dintre rânduri: un rând şi jumătate (line spacing: 1.5); alineatele vor fi setate automat, la 0,5 cm. În cazul utilizării unor fonturi speciale (arabe, chirilice, ebraice, greceşti etc.), respectivele seturi de fonturi vor fi anexate documentului conţinând materialul propus spre publicare.

Pentru articolele în limba română se vor folosi trei tipuri de ghilimele, în următoarea ordine ierarhică: 1) „xxx”; 2) «xxx»; 3) ‘xxx’.

Se vor folosi numai note de subsol (footnotes – nu de sfârşit, endnotes!), inserate automat şi numerotate continuu (comanda continuous, nu restart each page!) începând cu 1; mărimea fontului: 10.

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Ca procedeu de evidenţiere suplimentară se va folosi spaţierea (1,6 pct). Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold). Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.

Citatele vor fi incluse în text. Dacă totuşi se optează pentru separarea lor de (con)text, se va folosi tehnica „îngropării” (1 cm la stânga/left, 1 cm la dreapta/right); mărimea fontului rămâne 12.


CONTACTARE:

Adresa: Redacţia revistei ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere,

Catedra de Literatură Comparată şi Estetică, Bd. Carol I nr. 11, 700506 Iaşi, România

Fax: + 40 0232 201152

E-mail:acta.iassy.comp@gmail.com, v_s_constantinescu@yahoo.com, micer@uaic.ro, anamaria.stefan@uaic.ro, c.constantinescu@gmail.com

Editura UNIVERSITAS XXI

Director (şi persoană de contact): Constantin Dram (constantindram@yahoo.com)
Aleea Tudor Neculai nr. 19, 700734 Iaşi, România
Telefon: 0744 568064OCCIDENT/ORIENT

IDENTITATE/ALTERITATE

IMAGOLOGIA EXODULUI

PUTEREACENTRU ŞI PERIFERIE

RAŢIONAL-IRAŢIONAL

(SU)RÂSUL