home | noutăţi | prezentare | cadre didactice | studenţi | english version |

Lect. Dr. Valeriu P. Stancu

 

e-mail: vpstancu@yahoo.com

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere

Departamentul de Limbă şi Literatură Română şi Literatură Comparată

 

I.  STUDII

 

1996-2005       Doctorat în Ştiinţe Umaniste, specializarea Stilistică şi poetică, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi

1994-1995     Studii aprofundate, specializarea Stilistică şi poetică, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi

1990-1994       Studii de licenţă, Facultatea de Litere, secţia Română-Franceză, Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi

1984-1988                   Studii liceale, Liceul nr. 1, Slatina

1976-1984      Studii primare şi gimnaziale, Şcoala Generală nr. 3, Slatina

 

II. ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

Din octombrie 2008 Lector de Limbă română la Universitatea „Alexander von Humboldt” din Berlin, Institutul de Romanistică, din partea Institutului Limbii Române

2006 – prezent  Lector dr. la Departamentul de Limbă şi Literatură Română şi Literatură Comparată, Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi

Septembrie 2006 – August 2007 Lector de Limbă română la Universitatea Konstanz (Germania), Sprachlehrinstitut (SLI)

2000-2006  Asistent universitar la Catedra de Literatură Română, Facultatea de Litere a  Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi

1997-2000  Preparator la Catedra de Literatură Română, Facultatea de Litere a  Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi

1995-1997 Asistent de cercetare la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” Iaşi, sectorul de Istorie literară

1995             Redactor de carte la Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi

 

III. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

 

Septembrie 2006 - august 2007 Bursă „Herbert Quandt” la  Universitatea Konstanz,      Germania; domeniul de cercetare: Teoria literaturii

1995-2007 Membru al colectivului de redactare a Dicţionarului general al literaturii  române, lucrare înscrisă în planul naţional de cercetare al Academiei Române

1997-2007 Membru al colectivului de redactare a Dicţionarului limbajului poetic eminescian, grant al C.N.C.S.I.S., coordonat de Prof. dr. Dumitru Irimia, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

1995-prezent Publicarea unui volum de autor şi îngrijirea a două ediţii; colaborare la dicţionare de specialitate şi la un volum de studii; publicarea a 12 studii în volume şi a 18 articole în reviste de specialitate; prezentare de comunicări ştiinţifice la sesiuni, simpozioane şi conferinţe locale, naţionale şi internaţionale