home | noutăţi | prezentare | cadre didactice | studenţi | english version |

Prep. Drd. Loredana Opăriuc

 

 

Octombrie 2007 - preparator doctorand în cadrul Catedrei de Literatură a Facultăţii de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza”. 

2001-2007: profesor de limbă şi literatură română-limbă engleză în învăţământul preuniversitar

2003: înscriere la doctorat, sub conducerea d-nei prof. dr. Elvira Sorohan, cu o teză despre generaţia Albatros

2000-2002: Master de Literatură română şi hermeneutică literară

1996-2000: Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, specializarea română-engleză

1991-1996: Şcoala Normală “Vasile Lupu”, Iaşi

 

Articole şi studii publicate în volume colective şi în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”, în Convorbiri literare, Revista de istorie şi teorie literară, Paradigma, Cronica, Revista Română, Caietele Lucian Blaga, Dialog.

 

e-mail: lori_opariuc@yahoo.com