home | noutăţi | prezentare | cadre didactice | studenţi | english version |

Prof. Dr. LĂCRĂMIOARA  PETRESCU       

 

 

Data şi locul naşterii: 9 august 1964, Iaşi

 

1978-1982 -  Liceul de filologie-istorie "Mihai Eminescu" din Iaşi,  absolvit ca şefă de promoţie.

 

1982-1986 -  Facultatea de Filologie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi,  secţia Română – Franceză, şefă de promoţie. Diplomă de licenţă, cu  teza: Modalităţi ale oglindirii în opera lui Camil Petrescu, media 10. Şefă de promoţie. Media anilor de studii: 9,91.

 

1986-1989- Profesor de Limba şi literatura română la Şcoala nr. 5 Bîrlad  (repartiţie guvernamentală).1989 - Examen de definitivat, trecut cu media 10, la Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.

 

1989-1990 - Profesor de Limba şi literatura română la Şcoala 23, Iaşi.

 

1990- Asistent la Catedra de Literatură română a Facultăţii de Litere, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Admitere la doctorat  (conducător ştiinţific: prof. dr. Liviu Leonte) cu teza:  POETICA PERSONAJULUI ÎN ROMANUL LUI CAMIL PETRESCU.

 

1992– Participant  la grantul internaţional : Joint European Project (JEP no. 2473) între universităţi partenere : Universitatea « Al. I. Cuza », Universităţile Angers, Poitiers, Universitatea din Orléans, Franţa, desfăşurat prin programul TEMPUS. Documentare ştiinţifică, audiere de cursuri la Orléans şi Paris, achiziţii în domeniul didacticii seminariale, al mijloacelor moderne de studiere a textului literar - stagiu de trei luni la Universitatea din Orléans. 

 

1996- Lector  la aceeaşi Catedră.

 

1998-Grant individual de cercetare-dezvoltare (TEMPUS), stagiu de două luni la Universitatea TOULOUSE LE MIRAIL, Franţa . Depunerea tezei de doctorat.

 

1999 - Susţinerea tezei de doctorat  la Universitatea "Al. I. Cuza", cu distincţia MAGNA CUM LAUDE.

 

2002 -Conferenţiar universitar.

 

2007- Profesor universitar, conducător de doctorat. Titulară a cursului de Istoria literaturii române (1900 – 1944), la secţiile Română A şi Română B. În cadrul Masteratului de Literatură română şi hermeneutică literară - cursuri, dublate de seminarii, la anii I şi II: Arta criticii: demers şi stil, Hermeneutica poeziei, Poezia românească modernă şi de avangardă, Poetica şi hermeneutica genului scurt, Poetica şi hermeneutica romanului. Alte cursuri opţionale ţinute, de-a lungul timpului, la anii III şi IV: Romanul românesc în secolul XX,  Poetica  personajului literar, Natura personajului în roman, V. Voiculescu-prozator.Cursuri la secţia Română a seriilor IDD, două semestre, în anul al III-lea.
Cursuri la Şcoala doctorală (2005, 2006, 2007, 2008).

 

Îndrumare  ştiinţifică a 11 doctoranzi (o teză susţinută), a numeroase lucrări de licenţă şi de disertaţie, lucrări ştiinţifico-metodice pentru obţinerea gradului didactic I. Membră în comisiile de amitere la Şcoala doctorală, susţinere a doctoratului, Licenţă, disertaţie, admitere la masterat, titularizare în învăţământ, definitivat şi gradul al II-lea, referent în comisii naţionale de doctorat.

 

Coordonatoare a comitetului de organizare a Colocviului Naţional studenţesc “Mihai Eminescu”, care se desfăşoară anual la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi.

 

Prodecan al Facultăţii de Litere, responsabil cu activitatea didactică. Membră în Senatul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

 

Cărţi publicate:

POETICA PERSONAJULUI ÎN ROMANUL LUI CAMIL PETRESCU, Editura Junimea, Iaşi,2000 (ISBN 973-37-0515-2)

DISCURSUL LIRIC, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001, revăzută şi augmentată în:

NATURI LIRICE, Editura Universităţii  “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004 (ISBN 973-703-018-4)

SCENA ROMANULUI, Editura Junimea, Iaşi, 2005 (ISBN 973-37-1115-2)

PRAGUL MINUNII SAU DESPRE REVELAŢIE : V. VOICULESCU, Editura Junimea, Iaşi, 2006 (ISBN 973-37-1148-9)