home | noutăţi | prezentare | cadre didactice | studenţi | english version |

Asist. Drd. Doris Mironescu

 

 

Seminarii: Istoria literaturii române: Epoca „marilor clasici” şi Perioada interbelică; Teoria literaturii.

Titular de curs: Istoria literaturii române: Epoca „marilor clasici”.

Înscris la doctorat cu o teză despre viaţa şi opera lui M. Blecher.

 

Publică studii în volumele:

Luminţa Botoşineanu, Gabriela Haja, Remus Zăstroiu (coordonatori), In Honorem Constantin Ciopraga. Profesor, critic şi istoric literar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007;

Gheorghe Manolache (coordonator), Literaturi şi culturi locale, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2007;

Antonio Patraş (coordonator), Colocviul tinerilor scriitori. Antologie, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2008.

 

Traducător: Parag Khanna, Lumea a doua. Imperii şi influenţă în noua ordine globală, Iaşi, Polirom, 2008.

 

Prefeţe la volumele: Tudor Lavric, Necăsătoriţii, roman, Polirom, Iaşi, 2006; Jean-Lorin Sterian, Lorgean, roman, Polirom, Iaşi, 2007; Călin Ciobotari, Şşşt! Generalul visează, roman, Polirom, Iaşi, 2007; Şerban Axinte, Lumea ţi-a ieşit aşa cum ai vrut, poezii, Vinea, Bucureşti, 2007

 

Publică eseuri, recenzii şi cronici literare în revistele „Transilvania”, „Timpul”, „Suplimentul de cultură”, „Ex Ponto”, „Orizont”, „Bucureştiul cultural”, colaborând şi la alte publicaţii. Redactor al „Analelor Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» – Literatură”.

 

Participări la „Colocviile de critică ale revistei «Transilvania»”, ediţiile 2005, 2006, 2007; „Zilele Academice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, ediţiile 2003, 2004, 2005, 2007, 2008; „Colocviul Tinerilor Scriitori” al Uniunii Scriitorilor din România, ediţiile 2006, 2008.

 

Arii de interes: eminescologie; epoca „marilor clasici”; romanul interbelic românesc; autenticismul; teoria receptării.