home | noutăţi | prezentare | cadre didactice | studenţi | english version |

Prof. Dr. Constantin Pricop


 

I. Studii şi diplome:

 

Studii elementare începute la Piatra-Neamţ, continuate la Suceava, unde am făcut şi gimnaziul şi liceul.

Am urmat apoi cursurile Facultăţii de filologie din cadrul Univ. ”Al. I. Cuza” din Iaşi. 

Diploma de doctor am obţinut-o tot la universitatea ieşeană. 


1963-1967  Liceul Stefan cel Mare, Suceava, Bacalaureat 1967-1972  Facultatea de  filologie (secţia 

                    română-franceză) a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi,  Licenţă

1999         Doctor în Filologie, specializarea Literatura română, teza susţinută la Universitatea "Al. I. Cuza"

                 din Iaşi. Teza a fost publicată, cu modificări, cu titlul Seducţia ideologiilor şi luciditatea criticii. 

                 Privire asupra criticii literare româneşti din perioada interbelică, Editura Integral, Bucureşti, 1999

 

II. Activitatea didactică:

 

1990-1991       Lector la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava.
1992-2001       Lector la Catedra de literatură română a Facultăţii de litere a Universităţii "Al. I. Cuza"

                        din Iaşi.
2001-2005       Conferenţiar la Catedra de literatură română a Facultăţii de litere a Universităţii "Al. I.

                        Cuza" din Iaşi.
2005-               Profesor univ. la Catedra de literatură română a Facultăţii de litere a Universităţii "Al. I.

                        Cuza" din Iaşi.
2004- 2006      Prodecan al Facultăţii de Litere din Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi.
2006-               In urma eliberării prin pensionare, a postului de şef de catedră, am optat pentru funcţia de

                        şef de catedră (Catedra de Literatură română din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii

                       „Al. I. Cuza” din Iaşi).
2008 –             Reales în aceeaşi funcţie de şef al Catedrei de Literatură română din cadrul Facultăţii de

                        Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi .


III. Activitatea ştiinţifică şi de cercetare:


Am început să scriu poezie, eseuri şi articole de critică literară din perioada liceului. In timpul studiilor universitare am publicat asiduu în ”Alma mater” (revistă a studenţilor din Univ. ”Al. I. Cuza” Iaşi) şi în reviste de cultură. In timpul studenţiei şi după terminarea facultăţii am îndeplinit diverse funcţii în presa literară.

 

A) Funcţii îndeplinite în presa literară

 

1971- 1972      Redactor şef la "Alma Mater", revista Universităţii  "Al. I. Cuza", Iaşi
1972- 1991      Corector, redactor şi (după decembrie 1989) secretar general de redacţie la

                       "Convorbiri literare", revistă lunară de literatură.
1986, 1987,     Redactor al Almanahului "Convorbiri literare"
1989
1991- 1992      Redactor şef adjunct al revistei lunare de cultură "Sud-Est".
1998 –             Redactor  al ”Analelor Univ. ‘Al. I. Cuza’ Iaşi, secţia Litere”
1999 --            Redactor şef la ”Continent”,  Revistă de dialog Est-Vest
2000 --            Redactor şef al revistei de poezie „La Page Blanche” (Bordeaux)


In revistele menţionate precum şi în alte publicaţii am susţinut rubrici de critică literară, o rubrică despre literatura universală ("Convorbiri literare" 1972-1977), am publicat articole despre cultură, sociologia literaturii, probleme sociale, ideologie etc. In ultimii ani interesul meu publicistic s-a îndreptat şi spre unele publicaţii din spaţiul european, în paginile cărora am continuat să urmăresc problemele cu care eram familiarizat.


B) Alte activităţi literare


1986- 1988      Conducător al cenaclului "Junimea" al revistei "Convorbiri literare".
1990-               Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
1998-1999       Realizator al suplimentului cultural săptămînal ”Monitorul Arte” al ziarului ”Monitorul de

                        Suceava”


C) Premii, burse etc. obţinute pentru activitatea literară


1999 - Fondul Literar din România – Bursa de cercetare şi creaţie de 6 luni
2000-  Premiul Asociaţiei Scriitorilor Iaşi pentru Critică şi istorie literară pe anul 1999
2000-  Premiul pentru critică literară al Fundaţiei Culturale a Bucovinei
2006 - Din anul 2006 fac parte din Juriul care acordă premiile anuale ale Asociaţiei Scriitorilor Iaşi. In anul 2006 am fost preşedinte al acestui juriu


D) Publicaţii:


A.Cărţi: Viaţa fără sentimente, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982; Marginea şi centrul, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1990; Seducţia ideologiilor şi luciditatea criticii. Privire asupra criticii literare româneşti din perioada interbelică, Editura Integral, Bucureşti, 1999 (Premiul Asociaţiei Scriitorilor pentru Critică şi istorie literară pe anul 1999; Premiul pentru critică literară al Fundaţiei Culturale a Bucovinei); Literatura şi tranziţia, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000; Literatura medievală şi stabilirea canonului literaturii române, în   Naratori şi modelare umană în medievalitatea românească, coautori Elvira Sorohan, Valeriu Stancu, Editura Junimea, Iaşi, 2000 (ed. a II-a 2002); Literatura română postbelică, vol. 1, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005

 

B. Ediţii: Nae Ionescu, Intre ziaristică şi filozofie, Editura Timpul, Iaşi, 1996

 

C. Articole. Am publicat în jur de 400 de studii, eseuri şi articole privind literatura română şi universală, probleme generale de cultură şi cultură politică în aproape toate revistele importante din Româna şi în "Analele"  Universităţii "Al. I. Cuza". Doar o mică parte din textele publicate în reviste au fost, pînă în acest moment, antologate în volumele pe care le-am tipărit.

 

 

e-mail: constantin.pricop@gmail.com
            revista_continent@yahoo.com
            cpricop2000ro@yahoo.com