Text Box:     Adresa: 

REDACȚIA ANALELOR DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
     UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” 
      FACULTATEA DE LITERE
     Bd Carol I, nr. 11 - IAȘI / 700506

UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” - IAȘI

ANALELE ȘTIINȚIFICE DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

REDACŢIA

Redactor şef: prof. dr. Iulian POPESCU

Redactor şef adjunct: conf. dr. Dragoş COJOCARU

Secretariat de redacţie: Doina BUCIULEAC

                                               Ecaterina VOLINTIRU