I. NORME DE TEHNOREDACTARE

Pentru redactarea lucrării se va folosi programul Microsoft Word.

Caractere : Times New Roman, 11, pentru text; 10, pentru note şi bibliografie; Arial Narrow 9,  pentru rezumat și cuvinte cheie.

Format: A4, la un rînd, justificat.

Paragrafe: la un 1 cm în interiorul paginii .

Note : în subsolul paginii, inserate automat și numerotate în continuare, de la 1 pînă la  ...n.

Semnele de punctuație și ghilimelele sunt cele utilizate de limbile în care sunt redactate textele.

Intr-un text normal, după un cuvînt transcris cu italice, semnele de punctuație vor fi normale (drepte). 

Prima pagină va conţine:

Numele si prenumele autorului, în stînga  sus, la un rînd distanţă de header, urmate, dedesubt, de numele institutiei din care provine autorul, totul cu TNR 10;

titlul lucrării (Times New Roman, 11, bold) cu litere de tipar;

Rezumatul: în engleză sau franceză, la trei rînduri de titlu, cu Arial Narrow 9;

Cuvinte-cheie, la doua rinduri după rezumat, cu Arial Narrow 9;

Textul articolului, la trei rînduri de Cuvintele-cheie;

Model:

 

Prenume NUME

Instituția din care provine

 

TITLUL LUCRĂRII

 

 

 

Rezumat

 

 

Cuvinte-cheie

 

 

 

Textul lucrării

 

BIBLIOGRAFIE, majuscule, TNR 10, la trei rînduri de text;

La un rind distanta de BIBLIOGRAFIE, titlurile lucrărilor, cu TNR 10, cf. ind. de mai jos.

 

 

 

II. Referințe bibliografice

 

1. Pentru volume de autor : Autor (Nume, small caps; prenume, normal), Titlu, editura, locul, anul, (Ex.: Gusdorf, G., Fondements du savoir romantique, Payot, Paris,1982).

 

2. Pentru studii sau articole din reviste sau din volume colective:

 

a)  reviste: Autorul, « Articolul citat », Numele revistei, numărul, anul, pagina sau paginile (p. /pp.). Ex. : Albert, M.-L., « Aspects de la compréhension auditive du langage après lésion cérébrale », Langages, 25, mars 1972, pp. 37-51.

b) volume colective:  Autorul studiului sau capitolului, « Studiul  / capitolul  citat », in Autorul coordonator sau editor al lucrării, Titlul lucrării, editura, locul, anul, pagina sau paginile (p./pp.). Ex. : Montag, W., « What Is At Stake in the Debate on Postmodernism ? », in Kaplan, A. E., ed., Postmodernism and Its Discontents : Theories, Practices, Verso, London, 1988, pp. 88-103.

 

3. Atunci cînd se precizează pagina sau paginile, se va prescurta, după caz : pagina (p.) sau paginile (pp.).

 

4. Referințele din listele bibliografice și notele de subsol vor fi încheiate cu punct.

 

5. Indicațiile și abrevierile  în latină se transcriu cu italice, după cum urmează :

 

·  Apud = (indică un citat dintr-un autor, preluat însă prin alt autor);

·  cf. = confer;

·  et al. = et alii;

·  Ibidem: se folosește imediat după o indicație bibliografică, pentru a trimite la aceeași operă, fiind urmat de numărul paginii la care se trimite; în caz că se trimite la aceeași pagină, Ibidem nu mai este urmat de numărul paginii);

Forma prescurtată Ibid. se poate folosi imediat după Ibidem.

 

Ex.:       

 

1. G. Gusdorf, Fondements du savoir romantique, Payot, Paris,1982, p. 30.

2. Ibidem, p. 35.

3. Ibid., p. 37.

4. Ibid., p. 56.

 

· v. infra (vezi «mai jos») ;

· loc. cit. = loco citato (se utilizează atunci cînd se trimite consecutiv la același pasaj dintr-un text);

· ms. = manuscriptum (plural: mss.) ;

· op. cit. = opere citato (lucrarea citată);

· et passim ( și în alte locuri din lucrarea citată)

· v. supra (vezi «mai sus»).

 

Textele care nu respectă aceste norme vor fi returnate autorilor.

Textele vor fi transmise in format electronic, d-lui Dragoş COJOCARU, secretar de redactie, pe adresa: dragos68cojocaru@yahoo.com

 Redacţia

UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” - IAȘI

ANALELE ȘTIINȚIFICE DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

Adresa:

 

  UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA”

  FACULTATEA DE LITERE

Redacția Analeleor de Limbi și

Literaturi Străine

 

 Bd Carol I, nr. 11     IAȘI /700506