Text Box:     Adresa: 

REDACȚIA ANALELOR DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
     UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” 
      FACULTATEA DE LITERE
     Bd Carol I, nr. 11 - IAȘI / 700506

UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” - IAȘI

ANALELE ȘTIINȚIFICE DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

CONTACT

Conf. dr. Dragoş COJOCARU

dragos68cojocaru@yahoo.com