Text Box:     Adresa: 

REDACȚIA ANALELOR DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
     UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” 
      FACULTATEA DE LITERE
     Bd Carol I, nr. 11 - IAȘI / 700506

UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” - IAȘI

ANALELE ȘTIINȚIFICE DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

Stimaţi colegi,

  Vă aducem la cunoştinţă că pregătim pentru apariţie t. XV (2012) al Analelor de Limbi şi Literaturi Străine. Cei care doresc să participe la acest număr sunt rugaţi să ne trimită lucrările, pînă la data de 1 februarie 2012, respectînd normele indicate pe acest site (v. Norme de redactare).